Urbanistički plan

Jelenje će dobiti uređeno i prošireno mjesno groblje

Sanja Gašpert

Foto S. Gašpert

Foto S. Gašpert

Prije početka projekta proširenja, nužno je izraditi UPU groblja, koji će definirati kako groblje točno treba izgledati, kazala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Gordana TomasOpćinsko vijeće Jelenja jednoglasno je donijelo odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja mjesnog groblja u Jelenju. Kako je istaknuto u samoj odluci, razlog za izradu plana je uređenje i proširenje mjesnog groblja Jelenje, u granicama utvrđenim važećom prostorno-planskom dokumentacijom. Proširenje postojećeg groblja u površini većoj od 20 posto ukupne površine utvrđuje se izradom prostorno-planske dokumentacije, a sukladno Pravilniku o grobljima. Cilj izrade plana je uređenje postojećeg stanja, kao i izgrađenog dijela te formiranje neizgrađenog dijela obuhvata sukladno zahtjevima i potrebama lokalne zajednice.


Dva terena


Površina unutar plana većim je dijelom izgrađena, 1,55 hektara, ali postojećom površinom može se smatrati samo dio groblja izgrađen prije veljače 1968. godine, 0,2 hektara. Od građevina i pripadajućih prostorija groblja izgrađena je mrtvačnica s oproštajnom dvoranom i pomoćnim prostorijama.


– Općina Jelenje kupila je dva terena u blizini groblja, za njegovo proširenje, koje je nužno, s obzirom da trenutno postoji svega nekoliko praznih grobnica. Prije početka projekta proširenja, nužno je izraditi UPU groblja, koji će definirati kako groblje točno treba izgledati, kazala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Gordana Tomas.Većinom glasova na sjednici je usvojena i odluka o imenovanju općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda koje čine Dino Piljić kao predsjednik te članovi Mark Kovačić i Gordana Tomas. Članovi povjerenstva imenovani su na razdoblje od četiri godine. »Ključ« izbora

Protiv ove odluke glasali su nezavisni vijećnici Vanda Radetić Tomić i Vilim Žagar, dok su HDZ-ovci Ana Marija Vujić i Ivoslav Ban bili suzdržani.
– Opravdan je izbor pročelnice Tomas, s obzirom na njezinu pravnu stručnost, međutim, zanima me po kojem su »ključu« birani Piljić i Kovačić? Čini mi se da ipak nema osnove za njihov izbor u ovo povjerenstvo. Također, mišljenja sam kako je u povjerenstvo svakako trebao biti imenovan nezavisni vijećnik Danko Baćac, koji je po struci građevinar i ima dosta iskustva u tom području, kazala je nezavisna vijećnica Vanda Radetić Tomić. Odgovorio joj je načelnik Općine Jelenje Robert Marčelja (PGS), koji je rekao kako stručno povjerenstvo postoji na razini Županije. Obrazlažući izbor Piljića i Kovačića u povjerenstvo, Marčelja je kazao kako je Piljić načelnik Stožera Civilne zaštite, a Kovačić predsjednik DVD-a Jelenje te je i osobno prisutan na svim ugrozama.