Beskonačni radovi

Je li ovo najsporija obnova jednog (1) kilometra ceste ikad? Objavljen je novi rok završetka Krešimirove

Marinko Glavan

Iako je iz HC-a ranije najavljeno kako će, zbog polaganja završnog sloja asfalta, Krešimirova ulica u završnoj fazi radova biti zatvorena za sav promet na nekoliko dana, odgovor na pitanje kada će biti zatvorena i koliko dugo, nismo uspjeli dobitiRekonstrukcija Krešimirove ulice, vrijedna gotovo 45 milijuna kuna, koja traje još od početka svibnja prošle godine, neće biti završena ni do kraja kolovoza, kako je bilo najavljeno početkom lipnja, a novi rok za završetak radova je 7. rujna ove godine, potvrđeno je iz Hrvatskih cesta koje su zajedno s KD-om Vodovod i kanalizacija investitor ovog projekta.


Prvobitni rok za završetak radova svega nešto više od kilometar duge prometnice bio je određen za kraj travnja, da bi bio pomaknut prvo u lipanj, pa kolovoz, a sada, prema najnovijim informacijama iz HC-a, u rujan, što znači da će radovi trajati nevjerojatnih godinu i pol dana.


Za svo to vrijeme, promet Krešimirovom, jednom od najprometnijih gradskih ulica, teče uz ograničenja i zastoje i uz privremenu regulaciju, uzrokujući gotovo svakodnevne gužve i zastoje na relaciji između centra i zapadnih dijelova grada.


Brojne poteškoće
Osim rokova, »pomicana« je i cijena radova koje izvode GP Krk i slovenska Godina, s početnih 34,8 milijuna kuna, na 36,57 milijuna kuna (bez PDV-a). Od tog iznosa, 16,056 milijuna ulažu Hrvatske ceste, kao nositelj projekta, za rekonstrukciju kolnika i rubnjaka u duljini od 1.400 metara te usklađenje prometne signalizacije, a najveći dio naknadnog povećanja cijene odnosi se na radove KD ViK-a, s 18,135 milijuna na 19,902 milijuna, za izgradnju transportnog kanalizacijskog kolektora, dugog 1.080 metara, rekonstrukciju kilometar dugog vodovodnog sustava i polaganje optičkog kabela, pri čemu još 613 tisuća kuna osigurava Grad Rijeka, za izgradnju 200 metara dugog sustava oborinske kanalizacije.


Projekt je od samog početka, valja naglasiti, nailazio na brojne poteškoće, od same činjenice da je riječ o prvoj ozbiljnijoj rekonstrukciji Krešimirove u 120 godina, od kad je izgrađena, pa nije postojala dokumentacija koja točno prikazuje položaj postojećih instalacija, zbog čega je u startu trebalo mijenjati projektnu dokumentaciju, preko brojnih vodotoka pronađenih ispod ceste i prodora morske vode koji su značajno otežavali radove (nerijetko su bili angažirani i ronioci zbog nemogućnosti ispumpavanja velikih količina vode), do nepovoljnih vremenskih prilika prošle jeseni i ovoga proljeća, uz manja kašnjenja uzrokovana problemima s uvozom materijala zbog epidemije koronavirusa.Uz sve navedene zapreke, ipak je teško prihvatiti da rekonstrukcija kilometar duge ulice, na potezu od željezničkog podvožnjaka kod Žabice do Mlake, traje već godinu i pol dana, a i najnoviji rok za završetak radova, nakon dosadašnjih višekratnih odgoda, treba uzeti s dozom rezerve.


ViK pri kraju


Što se dinamike izvođenja radova tiče, KD ViK je završio većinu svojih radova koji se odnose u prvom redu na postavljanje novog kanalizacijskog kolektora, nove vodovodne mreže i pratećih instalacija, koji predstavljaju prvi dio puno većeg projekta »Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka«, vrijednog 1,76 milijardi kuna, koji se sa 71 posto sufinancira sredstvima Europske unije kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. – 2020.


Hrvatske ceste investitor su rekonstrukcije armiranobetonske ploče koja nosi kolnik, samog kolnika, te rubnika i pločnika uz cestu, uz rekonstrukciju raskrižja na tom potezu i izgradnju dodatne prometne trake za lijevo skretanje prema Nastavnom zavodu za javno zdravstvo PGŽ-a iz smjera Mlake prema centru grada te prateće signalizacije, javne rasvjete i drugih pratećih zahvata.


Trenutno se izvode radovi u domeni HC-a, a na naš upit o stanju izvedenih radova, preostalim radovima i otvaranju sva četiri traka Krešimirove, iz Hrvatskih cesta odgovaraju kako je do sad ukupno ugrađeno oko 1.350 metara betonskih rubnjaka, ukupna duljina izvedenih armiranobetonskih ploče na južnom traku kolnika iznosi 976 metara, a na sjevernom 520 metara.


Rijeka 04.08.2020.
Krešimirova ulica radovi na rekonstrukciji obnovi vodovoda i kanalizacije
Foto Marko Gracin


– Vezni sloj asfalta izveden je na južnom i dijelom na sjevernom traku kolnika. Izvode se radovi na uklanjanju postojećih slojeva kolničke konstrukcije u debljini potrebnoj kako bi se mogla postaviti nova armiranobetonska kolnička ploča debljine 15 centimetara te vezni i habajući asfaltni sloj.


Izvode se radovi na ugradnji armature za izvedbu armiranobetonske kolničke ploče sjevernog kolnika, betoniranje ploča te rekonstrukcija slivnika i slivničkih veza oborinske odvodnje.


Izvode se radovi na uređenju nogostupa koji obuhvaćaju: uklanjanje postojećih asfaltnih slojeva te uređenje tamponske ili betonske podloge nogostupa, ugradnja novog asfaltnog sloja, izrada površina prekrivenih granitnim kockama oko stabala, postavljanje pješačkih ograda, betonskih polukugli i stupića, izrada kosih pješačkih rampi, montaža nadstrešnica na autobusnim stanicama te ponovnu ugradnju citylight plakata.


Umjesto platana, nove sadnice


Na potezu od Ulice Blaža Polića do Ulice Nikole Tesle na nogostupu se provodi dodatno uređenje, s postavljanjem granitnih kocaka i kamene pasice, prema zahtjevima Konzervatorskog odjela. Sva uklonjena stabla platana bit će nadomještena novim sadnicama, predviđenim za sadnju u drvoredu.


Na križanju kod Zavoda za javno zdravstvo na Mlaki izvodi se zasebni prometni trak širine tri metra za lijevo skretanje prema Zavodu, uslijed čega se radi proširenja kolnog traka u sjeverni nogostup te izmještanje stupova javne rasvjete na novu poziciju, na potezu u duljini od 336 metara.Radovi na izradi završnog sloja asfalta izvodit će se prema prometnom Elaboratu privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova, koji prethodno mora biti usuglašen i odobren od svih nadležnih pravnih tijela, stoji u odgovoru Hrvatskih cesta.


Iako je iz HC-a već ranije najavljeno kako će zbog polaganja završnog sloja asfalta, Krešimirova ulica u završnoj fazi radova biti zatvorena za sav promet na nekoliko dana, odgovor na pitanje kada će biti zatvorena i koliko dugo, nismo uspjeli dobiti.


Umjesto hrvatskih, ugrađene 4 puta skuplje turske cijevi


Osim što već dulje od godinu dana testira živce riječkih vozača, rekonstrukcija Krešimirove izazvala je i popriličnu buru među domaćim proizvođačima plastičnih kanalizacijskih i vodovodnih cijevi, ogorčenih jer se ugrađuju uvozne cijevi iz Turske.


Prema riječima vlasnika tvrtke Vargon Gorana Brašnića i direktora proizvodnje u toj kompaniji Davora Ćuške, ugrađene su poliesterske i ductilne cijevi, četiri puta skuplje od onih iz domaće proizvodnje.Cijevi kakve proizvode Vargon i drugi domaći proizvođači, upozoravao je Ćuška, ugrađuju se po čitavoj Europi, pa sigurno ne bi bilo nikakvih prigovora na njihovu ugradnju iz EU-a koji sufinancira projekt.


Da stvar bude gora, ugradnja cijevi istog tipa planirana je za najveći dio projekta »Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka«, vrijednog 1,76 milijardi kuna, tako da su domaći proizvođači u startu onemogućeni konkurirati na natječaju za dobavljače više od 300 kilometara cijevi, koliko je projektom predviđeno.


– Ne tražimo privilegirani položaj, već samo da nam se omogući da ravnopravno sudjelujemo u ponudama. Ovako smo u startu eliminirani, iako naše cijevi zadovoljavaju sve standarde za ugradnju na najvećem dijelu dionica ovog velikog projekta, argumentirao je Ćuška.