Čekali se rezultati popisa stanovništva

Izbori za vijeća mjesnih odbora 12. ožujka 2023. godine

Damir Cupać

U Rijeci ima 34 vijeća mjesnih odbora / Foto S. DRECHSLER

U Rijeci ima 34 vijeća mjesnih odbora / Foto S. DRECHSLER

Izbori će se održati istovremeno u svih 34 mjesna odbora, rekao je Filipović 


RIJEKA – Grad Rijeka raspisat će izbore za 34 vijeća mjesnih odbora 12. ožujka 2023. godine budući da postojećim sazivima ističe mandat. Redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora održavaju svake četvrte godine.


Zadnji redovni izbori održani su 2. prosinca 2018. godine. Određeno je da izbore za članove vijeća raspisuje Gradsko vijeće Grada Rijeke odlukom kojom utvrđuje točan datum održavanja izbora. Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana. Liste za izbor članova vijeća predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na način propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju statuta i birači koji predlažu kandidacijsku listu grupe birača. Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost liste dužni su prikupiti najmanje 30 potpisa birača. Kandidacijske liste moraju prispjeti Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana raspisivanja izbora.
– Da bi raspisali izbore, čekali smo službene podatke o rezultatima popisa stanovništva koji su neophodni za utvrđivanje broja članica vijeća mjesnih odbora. Izbori će se održati istovremeno u svih 34 mjesna odbora. Zahvaljujem se svim članicama i članovima dosadašnjih vijeća na njihovom doprinosu, izjavio je riječki gradonačelnik Marko Filipović.


Broj članova vijeća mjesnog odbora određuje prema broju stanovnika na području mjesnog odbora tako da vijeće mjesnog odbora koji ima do 7.500 stanovnika ima pet članova, od 7.501 do 11.000 stanovnika ima sedam članova, a oni koji imaju više od 11.000 stanovnika imaju pravo na devet članova. Prema službenim podacima popisa stanovništva, kućanstava i stanova iz 2021. godine, na području grada Rijeke nema niti jednog mjesnog odbora koji ima više od 11.000 stanovnika, dva mjesna odbora imaju između 7.501 i 11.000 stanovnika – Sveti Nikola i Zamet, dok svi ostali mjesni odbori imaju do 7.500 stanovnika.