Grad Kraljevica na dobrom putu

Intenzivira se uređenje atrija dvorca Frankopan u Kraljevici

Biljana Savić

Put k uređenju dvorca Frankopan širom je otvoren

Put k uređenju dvorca Frankopan širom je otvoren

Vjerovao sam da možemo ubaciti i uređenje atrija u zahuktali vlak projekta i nisam htio odustati. Zato će novi, impozantni atrij biti najbolji poklon za naš trud i angažman, najbolji poklon za građane i Grad Kraljevicu – kaže gradonačelnik Grada Kraljevice Dalibor ČandrlićKRALJEVICA  Uređenje atrija dvorca Frankopan se ubrzava i dodatno intenzivira čemu svakako u prilog ide i presuda Visokog upravnog suda, koja je potvrdila Odluku Grada Kraljevice o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za izvođenje radova na uređenju atrija dvorca. Potvrdila je tako, kao i Rješenje državne komisije, ispravan i profesionalan rad gradske administracije u postupku javne nabave te se daljnji radovi koje izvodi tvrtka »Citadela« Hreljin nesmetano mogu nastaviti.


– Put ka uređenju dvorca Frankopan sada je širom otvoren, a cilj je jasno osvijetljen i vidljiv prostim okom. Presuda VUS-a koju smo zaprimili u petak iznimno je važna i predstavlja snažan iskorak prema cilju, odnosno realizaciji cijelog projekta. Sada je posve sigurno, jasno i sjajno znati kako će atrij biti do proljeća potpuno uređen i kao takav impresivan centar srce cijele rute »Putovima Frankopana«. Kad se danas sjetim da prije samo 2,5 godine komponente atrija nije bilo ni u kakvim planovima i pogledam gdje smo danas, ne mogu skrivati zadovoljstvo učinjenim. Vjerovao sam da možemo ubaciti i uređenje atrija u zahuktali vlak projekta i nisam htio odustati. Zato će novi, impozantni atrij biti najbolji poklon za naš trud i angažman, najbolji poklon za građane i Grad Kraljevicu – kaže gradonačelnik Grada Kraljevice Dalibor Čandrlić.


– Apliciranje projekta na EU, idejno rješenje, konzervatorski elaborat, glavni projekt, izvedbeni projekt, javna nabava, žalbe, Državna komisija za javnu nabavu, Visoki upravni sud… Sve je to sada iza nas. Kad dođu izvođači i bageri posao u svojoj glavi polako arhiviram. Dug je put iza nas, no sasvim kratak i nadohvat ruke do potpune realizacije projekta u svibnju kad očekujemo završetak radova na okolišu dvorca u vrijednosti od 10,5 milijuna kuna i završetak uređenja atrija dvorca u vrijednosti od 2,5 milijuna kuna, odnosno kad očekujemo završetak cijelog Projekta »Putovima Frankopana«, najavljuje Čandrlić.