Prozivka

Inicijativa Spasimo Ričinu i JU Priroda različito o stanju Rječine: “Učinili ste joj najveću štetu”

Sanja Gašpert

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Dok GI Spasimo Ričinu proziva JU Prirodu da je od 2006. do 2019. godine učinila najveću štetu Rječini u njezinu postojanju, iz županijske Javne ustanove odgovaraju kako se oni o rijeci brinu te će se i dalje u okviru zakonskih ovlasti zalagati za očuvanje prirodnih staništa u njihovu izvornom oblikuKao građanska inicijativa koja je za svoj cilj postavila očuvanje bioraznolikosti i prestanak devastacija rijeke Rječine, ovim putem prozivamo Javnu ustanova Priroda (JUP), posebice u godinama od 2006. do 2019. godine pod ravnateljstvom Sonje Šišić, kada je učinjena najveća šteta rijeci Rječini u njezinu životu dugom milijune godina.


Zahvaljujući nečinjenju, nonšalantnosti, ignoriranju i neodazivanju na učestale pozive, praktički odobravanju golemog ekocida učinjenog od Hrvatskih voda i firme izvođača Vodogradnja Rijeka, skoro pa je iščeznuo sav život iz rijeke. JU Priroda zatvarala je oči i ne samo to.


Sami su pokušavali svrstati Rječinu u bujični beživotni tok – piše, između ostalog, u otvorenom pismu Građanske inicijative Spasimo Ričinu.


Divljanje bagerima
Nadalje, navodi se, ništa se nije poduzimalo na divljanje bagerima i zatrpavanje strogo zaštićenih bjelonogih rakova uvezenim kamenim vapnencem te uništavanjem njihova staništa piljenjem, čupanjem drveća i zasipavanjem virova.


– Zanimljivo je da se najgore stvari događaju u godinama prije nego što će Ričina ući u Naturu 2000. Jedna se devastacija na predjelu Luke, između sela Lubarske i Brnelići, događa kad je već uspostavljena mreža Natura 2000.


Radovi se rade usprkos vodi u toku. Pod krinkom se šetnice radi prilaz koritu kod mjesta Žakalj na Orehovici gdje se odvija jedna od najvećih devastacija u povijesti hrvatskih rijeka. Potpuno bespotrebno jer svi hidrološki podaci govore o rapidnom opadanju protoka vode na tom mjestu unazad četrdesetak godina.


U traženju novca od EU-a navodi se kako pritok Sušica poplavljuje Martinovo Selo, koje je udaljeno nekoliko kilometara od same Sušice – piše u otvorenom pismu koji potpisuje Renato Juretić.


GI Spasimo Ričinu navodi i to kako su na posljednjoj izložbi JUP-a na Korzu sami priznali da u Rječini prebivaju četiri strogo zaštićene vrste. »Ovim putem pozivamo javno JU Prirodu pod vodstvom nove ravnateljice dipl. ing. pom. prom.


Irene Jurić da pokuša ispraviti načinjenu štetu i propuste. Zahtjevi su sljedeći: da se uspostavi i poštuje ekološki prihvatljiv protok nizvodno od brane Valići te da se i taj dio toka uvrsti u Naturu 2000, da se sanira Žakalj i vrati u prvobitno stanje, da se zabrani daljnja regulacija i devastacija korita Rječine od Hrvatskih voda i tvrtke Vodogradnja Rijeka, da se krene u revitalizaciju Rječine, da se zalaže za postavljanje sustava odvodnje otpadnih voda uzduž svih sela uz Rječinu, da se zalaže za uklanjanje akumulacije Kukuljani iz prostornog plana jer je opće poznata činjenica da projekt u sebi sadrži brojne nejasnoće i netočnosti te je upitne opravdanosti«, pišu u otvorenom pismu članovi Građanske inicijative Spasimo Ričinu.


Razraditi plan


U Javnoj ustanovi Priroda napominju kako su članovi GI Spasimo Ričinu već ranije bili pozvani na sastanak u Ustanovu kako bi sa strukom zajednički razradili neki plan što i kako dalje te što je, po mišljenju Udruge, sporno.


Sastanak još nije realiziran jer se nisu povratno javili iz Udruge. Također, JU Priroda održao je i sastanak s predstavnicima Općine Jelenje na istu temu jer je i Općina dobivala slična obraćanja. Kao i uvijek, Ustanova je otvorena za suradnju, stoga ih i u ovom odgovoru, ponovo pozivamo da dođu na sastanak, poručuje ravnateljica JU-a Priroda Irena Jurić.


– Gornji tok rijeke Rječine, od brane Valići pa uzvodno do njezina izvora, dio je ekološke mreže Natura 2000.


Hrvatske vode kao pravna osoba koja upravlja vodama, od nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na svoje četverogodišnje programe poslova održavanja u području zaštite od štetnog djelovanja voda dobiva uvjete zaštite prirode te se također ocjenjuje i prihvatljivost takvih radova u odnosu na ekološku mrežu, a oni su podložni nadzorima inspekcije zaštite prirode.


Upoznati smo s činjenicom da je Inspekcija zaštite prirode u proteklom razdoblju izlazila na teren po prijavama, no obaviješteni smo da izvidom nisu utvrđene nepravilnosti. JU Priroda nadležna je upravljati lokalitetom ekološke mreže Rječina temeljem Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže.


Ključni dokument za upravljanje ekološkom mrežom naziva se Plan upravljanja ekološkom mrežom, za čiju su izradu tek odnedavno stvoreni uvjeti. Trenutačno su u PGŽ-u u izradi planovi upravljanja za lokalitete ekološke mreže na otocima Krku i Rabu, a ubrzo će krenuti i aktivnosti vezane za upravljanje ekološkom mrežom za Gorski kotar i pridružena područja, u koja pripada i Rječina.


U procesu izrade plana bit će pozvani svi važni dionici i udruge koje se bave povezanom tematikom, pa će na radionicu biti pozvani i predstavnici ove inicijative – piše u odgovoru JUP-a.


– Nakon prvog javnog istupa Građanske inicijative Spasimo Ričinu, a povodom fotografske izložbe koju smo postavili na Korzu, JU Priroda pozvala je predstavnike na sastanak u prostorije Ustanove.


Nažalost, dogovor za sastanak nije realiziran. Ustanova je oduvijek bila i ostala otvorena za suradnju, ali u okviru svoje mjesne i stvarne nadležnosti te u skladu sa zacrtanim prioritetima u godišnjim planovima kojih se dužna pridržavati.


Natura 2000


Podsjećamo da ekološka mreža Natura 2000 obuhvaća u Primorsko-goranskoj županiji više od 75 posto površine kopna, odnosno 16 posto površine mora te se naša županija ubraja u jednu od najbogatijih regija po pitanju biološke raznolikosti u Republici Hrvatskoj.


Rječina je samo jedno od stotinjak lokaliteta ekološke mreže i 28 zaštićenih područja diljem županijskog prostora koji su u nadležnosti Javne ustanove Priroda, ističu u JUP-u, navodeći kako je Ustanova u svim proteklim godinama radila niz edukativnih i drugih aktivnosti u cilju osvješćivanja javnosti i važnosti očuvanja Rječine, stoga se ne bismo mogli u potpunosti složiti s iznesenim tvrdnjama.


Svakako ističemo da ćemo se u okviru zakonskih ovlasti zalagati za očuvanje prirodnih staništa u njihovu izvornom obliku te se koristimo prilikom da predstavnike inicijative još jednom pozovemo na zajednički sastanak kako bismo afirmativno raspravili spomenute teme.


Kako bi se stekao bolji uvid u ono što se tvrdi u dopisu Građanske inicijative Spasimo Ričinu, predlažemo da se detaljnije iščita tekst o Rječini u knjizi o prirodnoj baštini Primorsko-goranske županije koju je pod nazivom »Čudesno lijepa« pripremila i izdala Javna ustanova Priroda, a zbog kojeg, između ostalog, Građanska inicijativa proziva JUP.


Dan Rječine


Javna je ustanova Priroda u spomenutom razdoblju provela brojne aktivnosti vezane za Rječinu: održane su radionice, obilježavan je Dan Rječine, na suradnju su pozvani i neki od uglednih stručnjaka ili udruga osposobljenih za tumačenje pojedinih prirodnih fenomena vezanih za Rječinu.


O tome se kratke crtice mogu pronaći i na mrežnim stranicama Javne ustanove Priroda, a mnogo je toga napisano i na stranicama javnih glasila i stručnih časopisa, ističu u JUP-u.