Preraspodjela

Gradsko vijeće pred odlukom: Milijuni će s “Benčića” biti preusmjereni na “Galeb”

Damir Cupać

Izvođač radova na obnovi broda Galeb još nije izabran / Snimio Vedran KARUZA

Izvođač radova na obnovi broda Galeb još nije izabran / Snimio Vedran KARUZA

Grad Rijeka i banka bi sklopile dodatak Ugovoru o kreditu, pri čemu bi svi ostali bitni uvjeti postojećeg kredita - fiksna kamatna stopa od 1,59 posto i rok otplate 14 godina - ostali nepromijenjeniRIJEKA Nastavak jedne od najbitnijih točaka dnevnog reda ovog saziva Gradskoga vijeća Rijeke, a to je (ne)odobravanje kredita za obnovu Palače šećerane i broda Galeb, bit će na sjednici koja je zakazana za 30. rujna 2019. godine.


Budući da su na javni natječaj pristigle dvije ponude za obnovu broda Galeb, zanimalo nas je je li Odjel gradske uprave za javnu nabavu odabrao izvođača radova i hoće li ga izabrati prije sjednice gradskoga parlamenta. Izvođač radova nije izabran, a upravo je održavanje sjednice Gradskoga vijeća neophodan korak da bi se javni natječaj okončao.


No, odgovor na prvu točku dnevnog reda, a to je glasovanje o kreditu za obnovu Šećerane i Galeba, mogao bi se naći u materijalu za drugu točku dnevnog reda, a koja se odnosi na izmjene i dopune Odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata, a koja je prihvaćena na sjednici u svibnju 2018. godine.
Druga točka dnevnog reda mogla bi biti presudna i za odluku Kluba Liste za Rijeku koji čine tri vijećnika kako će glasovati. Naime, Danko Švorinić, Predrag Miletić i Zvonimir Peranić nisu isključili da bi mogli podržati dizanje novog kredita od 44 milijuna kuna, ali ako to bude odluka koja je racionalnija od odluke da se kredit izblokira.


Veća ponuda


Dakle, odlukom o kreditnom zaduženju iz svibnja 2018. godine utvrđeno je da će se Grad Rijeka zadužiti putem dugoročnog kunskog kredita do iznosa od 123,6 milijuna kuna za realizaciju kapitalnih projekata Grada Rijeke – revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt, te za energetsku obnovu vrtića i škola.


S obzirom na to da je nakon sklapanja navedenog Ugovora o kreditu došlo do promjene određenih okolnosti u odnosu na realizaciju dijela kredita namijenjenog financiranju projekta »Revitalizacija kompleksa Benčić-Cigleni i T-objekt«, Odjel gradske uprave za kulturu, u čijoj je nadležnosti realizacija projekta, dostavio je Odjelu gradske uprave za financije, po dobivenoj suglasnosti gradonačelnika, obrazloženi zahtjev za izmjenu Ugovora o kreditu.


Naime, ugovorom o dodjeli sredstava Fonda za sufinancirane provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, sklopljenog između Grada Rijeke i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a, Gradu Rijeci odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 10 milijuna kuna za sufinanciranje vlastitog učešća u provedbi projekta »Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt«.


U provedenim postupcima javne nabave za izvođenje radova na objektima Cigleni i T-objekt, koji se rekonstruiraju unutar projekta »Revitalizacija kompleksa Benčić-Cigleni i T-objekt«, iznos dobivenih ponuda niži je od iznosa planiranih sredstava, tako da je za oba objekta koji se rekonstruiraju ugovorena cijena za oko 12 milijuna kuna manja od planirane.


Također, budući da se postupak javne nabave izvođenja radova odužio i trajao gotovo godinu dana, došlo je do kašnjenja u sklapanju ugovora za T-objekt i realizaciji cjelokupnog projekta.U ovom trenutku nitko ne može reći kako će glasovati Gradsko vijeće budući da je gradski parlament podijeljen i odnos snaga je 18:18 pa odluka o kreditnom zaduženju ne bi prošla. No, na maratonskoj sjednici koja je prekinuta u dva sata iza ponoći Lista za Rijeku, odnosno tri vijećnika njihova Kluba, nagovijestila bi da bi mogla podržati kreditno zaduženje jer bi u suprotnom nastala veća šteta. To je izazvalo lov na vještice koje predvode vijećnici Akcije mladih i HDZ-a. Iako je ponuda na natječaju za obnovu veća od one koje su odredili projektanti, višak novca od kredita za obnovu T-objekta mogao bi biti presudni argument za tri ruke Kluba vijećnika Liste za Rijeku u zraku.Rok do kojeg bi radovi iz navedenog ugovora trebali bili završeni je travanj 2021. godine. Nadalje, u postupku realizacije projekta »Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine«, u sklopu kojeg Grad Rijeka obnavlja dva zaštićena spomenika kulture – Palača Šećerane i brod Galeb, nastala je potreba za osiguranjem dodatnih financijskih sredstava u iznosu od 16,6 milijuna kuna jer je najpovoljnija dobivena ponuda u postupku javne nabave za obnovu broda Galeb veća od planiranih sredstava za navedeni iznos.


Bez zaduživanja


– Budući da u odnosu na financiranje projekta »Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt« neće biti potrebe za korištenjem cjelokupnog kreditnog iznosa od 98,4 milijuna kuna, već će se kreditna sredstva utrošiti u smanjenom iznosu, dio kreditnih sredstava u iznosu od 16,6 milijuna kuna prenamijenio bi se za financiranje obnove broda Galeb u sklopu projekta »Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine«. Navedeno znači da bi se u strukturi sredstava iz Ugovora o kreditu smanjio iznos kreditnih sredstava namijenjen za financiranje projekta »Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt« za 16,6 milijuna kuna te bi isti sada iznosio oko 82 milijuna kuna, a prenamijenjenim iznosom kredita od 16.6 milijuna kuna financirao bi se projekt »Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine«, u dijelu koji se odnosi na obnovu broda Galeb, objašnjavaju u Gradu Rijeci.


Slijedom toga, u svrhu prenamjene kreditnih sredstava u iznosu od 16,6 milijuna kuna i produljenja krajnjeg roka korištenja kredita, Grad Rijeka i banka bi sklopile dodatak Ugovoru o kreditu, pri čemu bi svi ostali bitni uvjeti postojećeg kredita ostali nepromijenjeni – fiksna kamatna stopa od 1,59 posto, rok otplate 14 godina, početak otplate kredita 31. srpnja 2021. godine, instrument osiguranja kredita jedna zadužnica Grada Rijeke. Sklapanjem dodatka važećem Ugovoru o kreditu osiguralo bi se korištenje punog iznosa ugovorenih kreditnih sredstava, čime bi se otklonila potreba za dodatnim zaduživanjem Grada Rijeke.