Razriješen dužnosti

GRADONAČELNIK TRAŽIO Upravno vijeće smijenilo suspendiranog pročelnika Vladimira Benca

Damir Cupać

Do odabira novog ravnatelja Agencije za poticanu stanogradnju (APOS) putem gradskog natječaja i taj će posao obavljati Denis Šulina, inače i v.d. pročelnice Odjela za gospodarenje imovinomRIJEKA Vladimir Benac razriješen je s mjesta vršitelja dužnosti ravnatelja Agencije za poticanu stanogradnju (APOS) i taj će posao do odabira novog ravnatelja putem natječaja obavljati Denis Šulina, inače i v.d. pročelnice Odjela za gospodarenje imovinom.


– Benca je razriješilo Upravno vijeće Agencije i to na moje traženje. Naime, smatram da nakon podizanja optužnice zbog kaznenog djela nezakonitog pogodovanja Benac više ne može obavljati tu dužnost. Također, moram objasniti i da je proteklih godinu dana Benac taj posao obavljao kao v.d. ravnatelja jer mu Upravno vijeće, također na moje traženje, nije produžilo mandat ravnatelja. Ostao je v.d. ravnatelj jer je trebalo dovršiti započete pregovore s državnom Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama koja se bavi izgradnjom POS-ovih stanova. Podsjećam da sam i osobno od DORH-a tražio da se utvrdi ima li u postupanju Vladimira Benca kao pročelnika Odjela za gospodarenje imovinom ikakvih nezakonitosti odnosno elemenata kaznenih djela. Benca sam tada odmah i suspendirao s mjesta pročelnika, no u Agenciji je nastavio obavljati posao ravnatelja odnosno v.d. ravnatelja jer se i moje traženje prema DORH-u nije ticalo rada u Agenciji već samo obavljanja pročelničkog posla. No nakon što je istraga pokazala da očito ima elemenata za podizanje optužnice, neprihvatljivo mi je da Benac obavlja posao v.d. ravnatelja u Agenciji, izjavio je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel. Dodao je da je suspenzija s mjesta pročelnika Odjela za gospodarenje imovinom i dalje na snazi jer je to u ovom trenutku jedina zakonska mogućnost koju imm.


Zakon ne dopušta otkaz


– Je li takav zakon dobar ili ne očito treba raspraviti, no sada je na snazi i moram ga poštivati. Stoga ponavljam ono što sam već viša puta isticao – Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi trenutno mi ne dozvoljava mi da mu dam otkaz, bez obzira na činjenicu da je podignuta optužnica. Tek pravomoćna sudska presuda omogućava da Vladimir Benac dobije otkaz. Sve ostalo je kršenje zakona koje nosi i odgovornost za moguće posljedice jer svaka odluka mimo zakona otvara mogućnost za stvaranje dodatnih značajnih troškova koji bi morali biti podmireni iz proračuna Grada Rijeke. A da je tako, dobro pokazuje primjer Hrvatskih autocesta kojeg sam također više puta isticao – ta je tvrtka zbog otkaza članovima Uprave mimo zakonske procedure u konačnici morala istim tim otpuštenim članovima Uprave isplatiti sve zaostale plaće, i to s kamatama, podsjeća riječki gradonačelnik.
Vladimir Benac i Vojko Obersnel


Vladimir Benac i Vojko ObersnelBenac je udaljen iz službe sukladno članku 67. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Člankom 67. određeno je da se službenika rješenjem može udaljiti iz službe (suspendirati) ako je protiv njega pokrenut kazneni postupak ili postupak zbog teške povrede službene dužnosti, a povreda je takve prirode da bi ostanak u službi, dok traje taj postupak, mogao štetiti interesima službe. Udaljenje iz službe traje do okončanja kaznenog postupka ili postupka zbog teške povrede službene dužnosti. Također, sukladno članku 69. zakona, za vrijeme udaljenja iz službe službeniku pripada naknada plaće u iznosu od 60 posto, a ako uzdržava obitelj 80 posto plaće isplaćene u mjesecu koji je prethodio udaljenju iz službe.


Nije primao dodatnu plaću


– Člankom 115. Zakona predviđeni su slučajevi prestanka službe po sili zakona, pa tako službeniku prestaje služba po sili zakona danom pravomoćnosti presude kada je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, neovisno o kojem kaznenom djelu, ili kad je osuđen za kazneno djelo protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda ili protiv službene dužnosti. Dakle, do pravomoćnosti presude, sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Vladimira Benca s mjesta pročelnika Odjela za gospodarenje imovinom mogu samo suspendirati, što sam i napravio. Dodatno, čini se važnim pojasniti da Benac, od postavljanja na mjesto pročelnika Odjela za gospodarenje imovinom, u APOS-u nije primao dodatnu plaću već je primao plaću kao pročelnik Odjela. Tako je ostalo i nakon suspenzije s mjesta pročelnika, pojasnio je Obersnel. On je zaključio, da ne bi bilo insinuacija oko njegovog utjecaja na rad Upravnog vijeća Agencije, da u Upravnom vijeću APOS-a dva od tri člana čine predstavnici Grada Rijeke koji se, kako je kazao »logično, konzultiraju sa mnom kao čelnikom gradske uprave oko donošenja važnih odluka što razrješenje ravnatelja svakako jest«.