Marko Filipović

Gradonačelnik Rijeke drastično diže gradske poreze, evo što to znači za vaše plaće

Damir Cupać

Foto Ana Križanec, Angela Maksimović

Foto Ana Križanec, Angela Maksimović

Gradonačelnik Rijeke uputit će Gradskom vijeću dvije bitne porezne odlukeGradonačelnik Rijeke Marko Filipović najavio je da će nakon e-savjetovanja proslijediti Gradskom vijeću novu odluku o stopama poreza na dohodak kako bi se nadoknadio manjak prihoda u gradskoj blagajni nakon što je ukinut prirez.


Taj manjak bez kompenzacijskih mjera iznosio bi oko 12 milijuna eura. Iako je riječki gradonačelnik predložio gotovo zakonski najvišu nižu stopu poreza na dohodak, 22,4 posto, i gotovo zakonski najvišu višu stopu poreza na dohodak (33,6 posto) to ne bi trebalo negativno utjecati na građane.


U Gradu Rijeci izračunali su da će se poreznom obvezniku s bruto plaćom od 1.590 eura, koji uz osnovni osobni odbitak koristi i olakšicu za dvoje uzdržavane djece, i uz poreznu stopu od 22,4 posto, povećati njegova neto plaća na mjesečnoj razini za 31,05 eura odnosno da će se na godišnjoj razini povećati za 372,60 eura.


Objašnjenje gradonačelnika
Filipović je ocijenio da je porezna reforma takva da pogoduje onima s većim primanjima, a uz to je ukinut prirez koji je najsocijalniji porez.


– U sklopu novog kruga porezne reforme od 2024. godine, Sabor je izglasao izmjene poreznih zakona o porezu na dohodak i o lokalnim porezima.


Najznačajnija promjena u navedenim zakonima odnosi se na ukidanje prireza porezu na dohodak što će imati značajan utjecaj na porezne prihode lokalnih samouprava, pa tako i Grada Rijeke.


Pored ukidanja prireza porezu na dohodak, Zakonom je u odnosu na godišnje dohotke povećan iznos mjesečnog osnovnog osobnog odbitka sa sadašnjih 530,90 eura na 560 eura, te su povećani iznosi osobnog odbitka za uzdržavane članove obitelji i djecu, te invalidnost.


Povećan je iznos mjesečne porezne osnovice na koju se obračunava niža stopa poreza, sada je niža stopa 20 posto, sa sadašnjih 3.981,69 eura na 4.200 eura (povećanje za 5,5%), odnosno povećanje godišnje porezne osnovice s 47.780,28 eura na 50.400 eura.


Navedene promjene, ukidanje prireza i povećanje osobnih odbitaka, utječu na smanjenje poreznog opterećenja odnosno na povećanje neto primanja poreznih obveznika, ali to ima za posljedicu smanjenje prihoda od poreza i prireza na dohodak koji su najznačajniji izvori prihoda lokalnih jedinica i čine gotovo 50 posto njihovih prihoda poslovanja, pojasnio je Filipović.


On je dodao da je zakonodavac predvidio da jedinice lokalnih samouprava u smislu nadoknađivanja značajnog gubitka mogu samostalno upravljati visinom stopa poreza na dohodak odnosno mogu propisati visinu stopa poreza na dohodak u Zakonom utvrđenim granicama za godišnje dohotke, a u svrhu postizanja ciljane visine prihoda potrebnih za nesmetano provođenje i ostvarivanje propisima utvrđenih poslova i zadataka.


– Zakon je propisao da visine poreznih stopa određuju predstavnička tijela svojom odlukom, pri čemu grad s više od 30.000 stanovnika nižu stopu poreza na dohodak propisuje u granicama od 15 posto do 23 posto, te višu stopu poreza na dohodak u granicama od 25 posto do 34,50 posto.


Procjena je da bi zbog povećanja osobnog odbitka i povećanja porezne osnovice za obračun niže stope poreza na dohodak, prihodi od poreza na dohodak u Gradu Rijeci bili manji za oko 2,4 milijuna eura, a da bi zbog ukidanja prireza porezu na dohodak, koji sada iznosi 13 posto, prihodi od prireza porezu na dohodak bili manji za 9,6 milijuna eura, što ukupno dovodi do smanjenja poreznih prihoda za oko 12 milijuna eura, ili za 18 posto manje poreznih prihoda u odnosu na planirane porezne prihode u ovoj godini, naglasio je Filipović.


Što točno predlaže?


On je još jednom ponovio da se radi o značajnom gubitku poreznih prihoda kojima se financira široki spektar potreba građana – od socijalne skrbi, odgoja, školstva, kulture i sporta do komunalnog gospodarstva i prostornog planiranja.


– S obzirom na značajan gubitak poreznih prihoda za Grad Rijeku, prvenstveno zbog ukidanja prireza porezu na dohodak, predložiti će se Gradskom vijeću donošenje Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Rijeke i to na način da niža stopa poreza na dohodak iznosi 22,4 posto, zakonski maksimum je 23 posto, a viša stopa poreza na dohodak iznosi 33,6 posto, a zakonski maksimum je 34,5 posto.


Grad Rijeka je u protekle dvije godine, u cilju poreznog rasterećenja građana, već smanjio stopu prireza porezu na dohodak s prvotnih 15 posto na 13 posto, a u 2024. godini je prirez trebao iznositi 12 posto.


Svakako treba istaknuti da prema procjenama, predloženom nižom stopom poreza na dohodak 22,4 posto i višom stopom od od 33,6 posto, Grad ipak neće moći u cijelosti nadoknaditi procijenjeni gubitak prihoda od poreza na dohodak i dosadašnjeg prireza porezu na dohodak u iznosu od 12 milijuna eura, te je procjena da će i dalje nedostajati 4,6 milijuna eura, što bi eventualno moglo biti nadomješteno većom naplatom poreza na dohodak zbog daljnjeg povećanja plaća zaposlenih uslijed inflatornih pritisaka, izrazio je nadu riječki gradonačelnik.


Manjak je i rezultat toga što je prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave prihod od poreza na dohodak zajednički prihod koji se dijeli između općina, gradova i županija.


Sada od ostvarenog prihoda od poreza na dohodak na području grada Rijeke, Gradu Rijeci pripada udio od 76,9 posto naplaćenog poreza, a Primorsko-goranskoj županiji 23,1 posto naplaćenog poreza. Naplaćeni prirez porezu na dohodak u cijelosti je pripadao Gradu Rijeci jer se radi o lokalnom porezu.


Drastično povećan paušalni porez na dohodak po krevetu i porez na kuće za odmor


Gradonačelnik Marko Filipović najavio je da će Gradskom vijeću proslijediti prijedlog povećanje paušalnog poreza na dohodak po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor koji sada iznosi 60 eura po krevetu na 199 eura po krevetu.


Zbog kontinuiranog rasta broja turista povećava se i pritisak na komunalnu infrastrukturu, što posljedično zahtjeva i veća izdvajanja novčanih sredstava za održavanje i poboljšanje iste. Grad Rijeka značajna novčana sredstva izdvaja i za unaprjeđenje i jačanje turističke ponude grada Rijeke.


– Stoga će se, uzimajući u obzir mišljenje Turističke zajednice grada Rijeke, prijedlogom nove Odluke predložiti povećanje paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor jednako za cijelo područje grada Rijeke, s dosadašnjeg iznosa od 60 eura po krevetu na iznos od 199 eura po krevetu.


Oni koji dugoročno iznajmljuju stanove plaćaju na godišnjoj razini oko 600-ak eura poreza, a za prosječan apartman s tri kreveta se plaća oko 180 eura godišnje. To treba promijeniti jer je nepravedno, izjavio je Filipović.


Riječki gradonačelnik predložit će Gradskom vijeću povećanje poreza na kuće za odmor s 1,99 eura po kvadratu na pet eura po kvadratu budući da se zakonski iznosi nisu mijenjali od 2001. godine.


– To je porez na drugu nekretninu, a odredili smo maksimalan iznos jer želimo potaknuti sugrađane da se bave dugoročnim najmom kako ne bi u centru grada bili samo apartmani, kazao je Filipović.


Raspisan natječaj za Sortirnicu


Nakon višemjesečne agonije, Grad Rijeka raspisao je javni natječaj za Sortirnicu u Mihačevoj Dragi.


– Odradili smo savjetovanje s gospodarskim subjektima na koje se nitko nije javio pa su se stekli uvjeti za raspisivanje natječaja koji će trajati do 7. studenoga ove godine.


Postupak je bio izuzetno složen, a da je to tako, potvrđuje i činjenica da ni u jednom gradu u Hrvatskoj još uvijek nije izabran upravitelj sortirnice. Uložena su značajna sredstva u taj projekt i vjerujemo da će postupak biti uspješno završen, rekao je Filipović.