Uskoro kampanja

Grad Rijeka propisao pravila izborne promidžbe na javnim lokacijama. Evo gdje će biti skupovi

Damir Cupać

Foto Marko Gracin

Foto Marko GracinBudući da će se 26. svibnja 2019. godine održati izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, vrlo brzo će građani biti izloženi izbornoj promudžbi. Da se ne bi dogodio kaos kada je riječ o plakatima i korištenju javnih površina, Grad Rijeka je donio odluku kojom je odredio pravila promidžbene igre.


– Političkim strankama, koalicijskim listama i nezavisnim kandidatima koji sudjeluju na izborima za članove u Europski parlament odobrava se privremeno korištenje, a u svrhu isticanja izbornih plakata u izbornoj promidžbi, 55 jednostranih samostojećih panoa, tri dvostrana samostojeća panoa, 16 zidnih panoa te 30 oglasnih stupova na način da se svakom podnositelju zahtjeva odobri korištenje trećine navedenih oglasnih površina do popunjenosti oglasnih površina – navodi se u gradskoj odluci.


Grad Rijeka odobrava na privremeno korištenje nekretnine, trgove, pločnike i stupove javne rasvjete, radi postavljanja reklamnih panoa za isticanje izbornih plakata, osim stupova javne rasvjete, a lokacije su propisane odlukom.
– Podnositelji zahtjeva dužni su prije sklapanja ugovora o privremenom korištenju nekretnina i predmeta za oglašavanje uplatiti novčani polog u visini od 4.000 kuna koji će se utrošiti za uklanjanje plakata i panoa postavljenih tijekom izborne promidžbe ako ih ne uklone političke stranke i nezavisni kandidati. Prilikom uklanjanja utvrđuje se i koje su političke stranke i nezavisni kandidati ostavili plakate i panoe. Neutrošena sredstva pologa vratit će se nakon uklanjanja plakata i panoa te dovođenja nekretnina i predmeta u prvobitno stanje, pojašnjavaju u Gradu Rijeci.


Što se tiče predizbornih skupova, za njih je predviđen Trg 128. brigade Hrvatske vojske. Odobrena je i postava štandova veličine do tri kvadrata na Korzu i okolnim trgovima uz plaćanje naknade.