Grad Rijeka obustavlja naplatu vrtića i produženog boravkaZbog obustave rada vrtića i nastave u osnovnim školama, od 16. ožujka Grad Rijeka roditelje i staratelje oslobađa od plaćanja cijene usluge u svojim vrtićima te produženog i cjelodnevnog boravka u osnovnim školama za djecu koja ne pohađaju ove programe, odnosno plaćat će samo za one dane kada djeca koriste uslugu. Za povremeno korištenje usluge smanjenje cijene realizirat će se na način da će se roditeljima i starateljima učenika u produženom boravku ili cjelodnevnom odgojno-obrazovnom radu u osnovnim školama Grada Rijeke mjesečna cijena obračunavati sukladno broju dana korištenja usluge. Tako za one koji inače plaćaju iznos od 100 kuna, cijena po danu provođenja programa iznosi 5,14 kuna, za one koji plaćaju iznos od 180 kuna cijena po danu provođenja programa iznosi 9,26 kuna, za one koji plaćaju iznos od 320 kuna cijena po danu provođenja programa iznosi 16,46 kuna te za one koji inače plaćaju iznos od 450 kuna, cijena po danu provođenja programa iznosi 23,14 kuna.


 


Za roditelje i staratelje djece u dječjim vrtićima Grada Rijeke, mjesečna cijena usluge obračunava se sukladno broju dana korištenja usluge. Za obračun mjesečne cijene primjenjivat će se isti način obračuna bez obzira koju uslugu roditelj plaća.
 


Ukupni iznos ugovorenih usluga u mjesecu dijelit će se s brojem radnih dana u tom mjesecu te će se množenjem dobivenog iznosa s brojem radnih dana u kojima je korištena usluga vrtića, dobiti mjesečna cijena usluge za taj mjesec. Obračun i način plaćanja cijene usluge dogovorit će se s roditeljima i starateljima. Odluka se počela primjenjivati od 16. ožujka i trajat će do opoziva odluka Vlade i Stožera Civilne zaštite RH koje utječu na reguliranje rada dječjih vrtića i osnovnih škola.


Novi list pratite putem aplikacija za AndroidiPhone/iPad ili Windows Phone.