Zdraviji život

Grad Rijeka dijeli letke o zdravoj prehrani za mlade

Bruna Matičić

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran Karuza

Leci su pripremljeni u suradnji sa sveučilišnim profesoricama Gretom Krešić i Alessandrom Pokrajac-Bulian te psihologinjom Marinom Njegovan, a bit će distribuirani srednjoškolskim ustanovamaKako bi potaknuli razinu svijesti mladih o zdravoj prehrani, Grad Rijeka osmislio je i pripremio promotivno-edukativne letke o zdravoj prehrani za mlade koji će biti distribuirani srednjoškolskim ustanovama na području Rijeke i okolice.


Promotivni leci dio su aktivnosti realiziranih u okviru Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2018. do 2022. godine u sklopu kojih se u veljači ove godine održao i trodnevni ciklus predavanja na temu pravilne i zdrave prehrane.


– Održana predavanja o zdravoj prehrani bila su namijenjena i stručnim suradnicima srednjih škola i učeničkih domova, nakon čega je uslijedila izrada promotivno-edukativnih letaka koji će biti dostupni svim našim mladim sugrađanima, kazala je Karla Mušković na jučerašnjem predstavljanju letaka, opisujući aktivnosti koje su prethodile njihovu tiskanju.


Praktični savjeti
Mušković se osvrnula i na istraživanje iz 2006. godine koje je provedeno u suradnji s Filozofskim fakultetom u Rijeci, čiji su rezultati pokazali da 61 posto naših mladih sugrađana u dobi od 15 do 30 godina odstupa od normalne vrijednosti indeksa tjelesne mase.


Riječ je o tri tematski povezana letka koji usmjeravaju mlade na pravilnu prehranu, s praktičnim savjetima kojima se nepravilna navika hranjenja može promijeniti u pravilnu te s informacijama o najčešćim poremećajima hranjenja, njihovim rizicima i posljedicama.Leci su pripremljeni u suradnji s Gretom Krešić, voditeljicom Katedre za hranu i prehranu na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, psihologinjom Marinom Njegovan iz Thalassotherapije Opatija te profesoricom Alessandrom Pokrajac-Bulian s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci.


– Ljudi vrlo često pod poremećaje hranjenja smatraju samo anoreksiju i bulimiju, ali u današnje vrijeme pretjerana pretilost je daleko veći i prošireniji zdravstveni problem.


Vjerujemo da će ovi leci biti korisni i zanimljivi, kako mladima, tako i svima onima koji svakodnevno rade s njima, rekao je Goran Palčevski, zamjenik gradonačelnika Rijeke, te je istaknuo da je svaki letak tiskan u 2.000 primjeraka i uskoro će biti podijeljeni po školama, a dostupni će biti i u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama Grada Rijeke.


Doprinos zdravlju


– Iznimno mi je drago da je Grad Rijeka prepoznao važnost pravilne prehrane mladih. Današnji veliki problem je prekomjerna tjelesna masa i pretilost kod mladih, što može ostaviti kratkoročne i dugoročne posljedice na zdravlje.


Isto tako, znamo da gotovo 70 posto mladih koji su pretili, ostaju pretili i kasnije, te postaju predisponirani za pojavu cijelog niza kroničnih nezaraznih bolesti koje se danas povezuju s prehranom.


Nadamo se da smo održanim edukacijama i materijalima učinili jedan pomak k pravilnijim prehrambenim navikama mladih te da će ova inicijativa biti doprinos zdravijem životu u našemu gradu, zaključila je Greta Krešić, jedna od autorica promotivno-edukativnih letaka.