Rok do 15. veljače

Grad poziva na prijavu projekata tehničke kulture za 2022. godinu

Sanja Gašpert

Poticat će se i izvrsnosti u tehničkoj kulturi / NL arhiva

Poticat će se i izvrsnosti u tehničkoj kulturi / NL arhiva

Svaki pojedini prijavitelj ima pravo prijaviti do najviše tri projekta, odnosno programaRIJEKA – Grad Rijeka je putem svog Odjela za sport i tehničku kulturu objavio javni poziv za prijavu projekata i programa za provedbu programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2022. godinu. Kako je istaknuto, glavni ciljevi ovog javnog poziva utvrđeni su temeljem programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2022. godinu, a odnose se na znanstveno i tehničko opismenjivanje, posebno mladih, zatim na razvitak i promidžbu tehničke kulture te na poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje. Sredstva za sufinanciranje programa javnih potreba osigurana u proračunu Grada Rijeke za 2022. godinu namjenski će se rasporediti unutar prioritetnih područja sufinanciranja, a to su obrazovanje građana u području tehničke kulture, promocija tehničke kulture i poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi.Pravo prijave projekata i programa imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem, odnosno prebivalištem u gradu Rijeci, a koje temeljem zakona o tehničkoj kulturi mogu obavljati djelatnost tehničke kulture. Svaki pojedini prijavitelj ima pravo prijaviti do najviše tri projekta, odnosno programa. Rok za podnošenje prijava je 15. veljače. Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno na adresu Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu, Pisarnica – Trpimirova 2/III, 51 000 Rijeka. Pristigle prijedloge vrednovat će peteročlano Stručno ocjenjivačko povjerenstvo. Cjelokupni tekst javnog poziva zajedno s propisanim obrascima dostupan je na web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr, na poveznici https://www.rijeka.hr/predlaganje-javnih-potreba-u-tehnickoj-kulturi-za-2022-godinu/. Sve dodatne informacije mogu se zatražiti putem e-pošte: [email protected] ili telefonom na broj 209-605, radnim danom u vremenu od 9 do 11 sati.