Riješen problem jasličkih kapaciteta

Grad Kraljevica: Svi jednogodišnjaci upisani u DV Orepčići

Jakov Kršovnik

U »Orepčiće« stigle 43 prijave od kojih 37 za jaslice

U »Orepčiće« stigle 43 prijave od kojih 37 za jaslice

Grad Kraljevica vodi računa o potrebama roditelja i djece te se trudi da svake godine upiše svu prijavljenu djecu, poručuju iz GradaKRALJEVICA – Grad Kraljevica je za svu djecu s navršenih godinu dana, koja ispunjavaju osnovne uvjete, osigurao mjesto u dječjem vrtiću, čime je jedan od rijetkih gradova na riječkom području koji je uspio riješiti problem kapaciteta jasličkih skupina, javljaju iz kraljevičke gradske uprave.


Novi programi


Ove godine upisi u Dječji vrtići Orepčići provodili su se tijekom svibnja putem nacionalne aplikacije e-Upisi. Pristigle su 43 prijave od kojih je njih 37 bilo za jasličke skupine, a šest za vrtićke. Dvije prijave nisu udovoljavale uvjetima zbog mjesta prebivališta, dok njih osam nije odgovaralo uvjetima zbog dobi.
– Grad Kraljevica vodi računa o potrebama roditelja i djece te se trudi da svake godine upiše svu prijavljenu djecu. Tako je i ove pedagoške godine izišao u susret roditeljima te će im omogućiti upis djece u vrtić po ispunjenju uvjeta, odnosno nakon navršenih godinu dana života. Također, unatoč velikoj inflaciji i porastu materijalnih troškova, kao i troškova plaća zaposlenika vrtića, Grad nije podizao cijenu koju roditelji plaćaju. Kako bi se osiguralo najbolje uvjete, jednu od soba dnevnog boravka u matičnom vrtiću planira se vratiti u njeno prvobitno stanje, odnosno pretvoriti je u sportsku dvoranu, kako bi djeca mogla biti aktivna i u nepovoljnim vremenskim uvjetima, poručuju iz Grada.


Najavljuju i kako se sljedeće pedagoške godine planira oformiti senzorna soba za rad s djecom s teškoćama u razvoju ali i djecom urednog razvoja te se trenutno prikupljaju donacije. Senzornom sobom uvelike će se podići kvaliteta rada i brige za djecu, posebno onu koja imaju specifične senzorne poteškoće.
– S obzirom na svakodnevni porast djece s određenim oblicima teškoća u razvoju, u dogovoru s osnivačem, od sljedeće pedagoške godine zaposlit će se i asistenti, kako bi se olakšalo i poticalo što samostalnije funkcioniranje djece s teškoćama u razvoju unutar skupine, ali i olakšalo rad cijele skupine, kažu nam iz Grada.


Logopedska terapija
Kako raste broj djece s različitim oblicima komunikacijskih poteškoća, podsjećaju kako je prošle pedagoške godine djeci osigurana prijeko potrebna i teško dostupna logopedska terapija, koja se održava jednom tjedno. Na kraju, najavljuju kako će se od sljedeće pedagoške godine proširiti ponuda kraćih programa te će se djeci u popodnevnim satima ponuditi pohađanje kraćih sportskih programa i programa ranog učenja engleskog jezika.
– Pohađanje vrtića neće biti uvjet pohađanja jednog od ovih kraćih programa, kažu u Gradu Kraljevici.