Suradnici

Filipović imenovao Obersnela na novu funkciju, to je već druga u nekoliko mjeseci

Damir Cupać

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran Karuza

Gradonačelnik je svog prethodnka imenovao u Upravno vijeće Lučke uprave Rijeka.Riječki gradonačelnik Marko Filipović podnio je ostavku na članstvo u Upravnom vijeću Lučke uprave Rijeka te je imenovao svoga prethodnika na Korzu 16 Vojka Obersnela na to mjesto, a mandat će mu trajati četiri godine.


Slučaj Ostrogović


– Krajem prošle godine na snagu je stupio novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa, a Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa dalo je 24. siječnja ove godine smjernicu i uputu prema kojima obveznici koji obnašaju javnu dužnost župana, gradonačelnika, općinskih načelnika i njihovih zamjenika više ne mogu biti članovi upravnih vijeća ustanova i nadzornih odbora izvanproračunskih fondova koji su od posebnog državnog interesa ili interesa za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave.


Zato sam 15. ožujka 2022. godine podnio ostavku na svoje mjesto člana Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka. Budući da prema zakonu ne možemo imenovati ni moje zamjenike, odlučio sam imenovati Vojka Obersnela za kojeg sam uvjeren da će, s obzirom na njegovo iskustvo, dobro reprezentirati interese Grada Rijeke u Upravnom vijeću Lučke uprave Rijeka.
Uvjeren sam da nitko ne može bolje od njega odraditi taj posao jer je sudjelovao u nizu projekata koji su realizirani i bio je dugo godina član Upravnog vijeća, izjavio je Filipović.


Riječki gradonačelnik uvjeren je da intencija zakona nije bila onemogućavanje gradonačelnicima da budu članovi Upravnog vijeća.


– Ali zakon je takav i valja ga poštovati. Dva mjeseca nismo imali predstavnika u Upravnom vijeću, ali nije se ništa značajno dogodilo.


Očekuje nas čitav niz investicija na pomorskom dobru, a Obersnel će kvalitetno zastupati interese Grada Rijeke, kazao je Filipović.


On je dodao da je o zakonskim rješenjima raspravljala i Udruga gradova zbog niza nelogičnosti koje iz zakona i tumačenja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa proizlaze.


– Jedna od njih je i ta da članovi Gradskog vijeća ne mogu biti dio tog predstavničkog tijela građana ako su članovi uprava državnih poduzeća.


Mi takav slučaj imamo u našem Gradskom vijeću, naveo je Filipović. Naime, riječ je o vijećniku HDZ-a Josipu Ostrogoviću koji je prije nekoliko mjeseci postao član uprave ACI-ja.


Krajem ožujka ove godine na zahtjev samog predsjednika riječkoga HDZ-a Josipa Ostrogovića, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa donijelo je mišljenje da kao član Uprave ACI-ja ne može za vrijeme obnašanja navedene dužnosti biti član Gradskog vijeća Grada Rijeke, jer zakonom nije propisana iznimka od opće zabrane istodobnog obnašanja ovih dviju dužnosti.


Četiri predstavnika


Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama definirao je pojam Lučke uprave kao ustanovu koja se osniva podzakonskim aktom Vlade koja obavlja osnivačka prava. Lučka se uprava osniva radi upravljanja, gradnje i korištenja luke otvorene za javni promet koja je od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.


Tijela lučke uprave su upravno vijeće i ravnatelj, a upravno vijeće čine četiri predstavnika Vlade Republike Hrvatske od kojih je jedan zaposlenik lučke kapetanije na čijem je području sjedište lučke uprave (središte Lučke uprave Rijeka je u gradu Rijeci), jedan predstavnik županije na čijem je području sjedište lučke uprave, kojeg imenuje župan, jedan predstavnik jedinice lokalne samouprave (općine ili grada) na čijem je području sjedište lučke uprave, a kojeg imenuje gradonačelnik (u općini načelnik) te jedan predstavnik svih ovlaštenika koncesija koji obavljaju djelatnosti na lučkom području, a koje imenuje Savjet za luke.


Za trajanja mandata Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka, koji je započeo 2. svibnja 2021. godine, 16. i 30. svibnja 2021. godine provedeni su izbori za gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika na kojima je pobijedio Marko Filipović.


Od 2000. godine predstavnik Grada Rijeke u Upravnom vijeću je gradonačelnik Rijeke pa je donesena odluka da taj posao umjesto Obersnela odrađuje Filipović.


Nakon ostavke aktualnog gradonačelnika u Upravno vijeće Lučke uprave Rijeka vraća se njegov prethodnik koji je prije nekoliko mjeseci imenovan i kao predstavnik Autotroleja u Skupštini Turističke zajednice grada Rijeke.