Europski projekt

Ekonomski fakultet postao prva visokoškolska ustanova s izračunatim ugljikovim otiskom

Ingrid Šestan KučićRIJEKA Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci postao je prva visokoškolska institucija u centralnoj i istočnoj Europi koja je izračunala svoj ugljikov otisak. U cilju uspostave harmoniziranog pristupa izračunu ugljikovog otiska prije dvije godine započelo je provođenje trogodišnjeg LIFE Clim’Foot projekta »Upravljanje klimom: Provedba javnih politika za izračun i smanjenje ugljikovog otiska poslovnih subjekata« (Climate Governance: Implementing public policies to calculate and reduce organisations carbon footprint), u pet zemalja Europske unije. Riječ je o Francuskoj, Italiji, Grčkoj, Mađarskoj i Hrvatskoj, a koordinator projekta je francuska Agencija za upravljanje okolišem i energetikom ADEME. Hrvatski partner na projektu je Energetski institut »Hrvoje Požar« (EIHP), dok riječki Ekonomski fakultet od samog početka sudjeluje u ovom europskom projektu pod vodstvom dr. sc. Dejana Miljenovića i prof. dr. sc. Saše Žikovića.


U okviru projekta izrađen je nacionalni model za izračun ugljičnog otiska poslovnih subjekata, prilagođen hrvatskim uvjetima. Model se temelji na francuskom Bilan Carbone modelu, a usklađen je s međunarodnim standardima te preporukama Europske komisije. Za potrebe izrade modela razvijena je i nacionalna baza faktora emisije stakleničkih plinova, koja se sastoji od 172 nacionalna faktora. U tijeku je testiranje nacionalnog modela za izračun ugljičnog otiska na desetak odabranih poslovnih subjekata. Među odabranima je i Ekonomski fakultet u Rijeci, koji je uz pomoć EIHP-a prvi pripremio sve potrebne podatke i proveo izračun izravnih i neizravnih emisija stakleničkih plinova svih tijekova ljudi, energije i materijala, za koje je fakultet odgovoran ili je o njima samo ovisan. Izračun ugljikovog otiska omogućit će Ekonomskom fakultetu upoznavanje sa strukturom emisija stakleničkih plinova te odabir mjera za smanjenje ugljikovog otiska.

Osim izračuna, projektom je predviđena i izrada Strategije upravljanja ugljikovim otiskom čiji je cilj maksimalno smanjenje ugljikovog otiska poslovnog subjekta po jedinici uloženih financijskih sredstava provedbom odabranih troškovno-učinkovitih mjera, što bi u konačnici dovelo do smanjenja emisija stakleničkih plinova i ublažavanja klimatskih promjena. Ekonomski fakultet u Rijeci zajedno s EIHP-om sudjelovati će i u izradi Strategije upravljanja ugljikovim otiskom. Na Ekonomskom fakultetu ujedno ističu da već dugi niz godina osmišljavaju i sudjeluju na programima i projektima vezanim uz održivi razvoj, energetiku i ekologiju te da su i osnivač jedinstvenog interdisciplinarnog MBA studija u jugoistočnoj Europi »Ekonomija energetskog sektora« koji izvodi u suradnji s Energetskim institutom »Hrvoje Požar«.