Odluka Gradskog vijeća

E-upisi u bakarske dječje vrtiće trajat će do 20. svibnja

Sanja Gašpert

Bakarski vrtić Fijolica

Bakarski vrtić Fijolica

Upisi u Dječji vrtić Bakar počeli su jučer, ranije nego prijašnjih godina, kada su se provodili prvi tjedan u lipnju, a novost je da će se prvi put provoditi isključivo elektroničkim putemBAKAR – Gradsko vijeće Bakra jednoglasno je usvojilo prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bakar, a glavna je izmjena dosadašnjeg pravilnika omogućavanje upisa djece putem elektronskih platformi – e-Upisi. Predviđa se i poticanje upisa djece u obiteljima s djecom predškolske i školske dobi, kao i djece koja u prethodnim upisima nisu zadovoljila bodovni prag. Tako će, primjerice, djeca koja su u prethodnom upisnom roku u vrtić ostala neupisana, dobiti jedan dodatni bod.Upisi u Dječji vrtić Bakar počeli su jučer, ranije nego prijašnjih godina, kada su se provodili prvi tjedan u lipnju, a novost je da će se prvi put provoditi isključivo elektroničkim putem. Prijave se podnose putem aplikacije e-Upisi, dostupne na portalu e-Građani, zaključno do 20. svibnja. U Dječji vrtić Bakar u deset odgojno-obrazovnih skupina primat će se djeca s navršenom jednom godinom života do polaska u školu. Sve informacije o uvjetima, ostvarivanju prednosti pri upisu nalaze se na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Bakar, informacije se mogu se dobiti na mail: [email protected] ili na broj mobitela 091/233 2301, svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 sati.