Suradnja

Djelatnici onkologije KBC-a Rijeka u radnom posjetu riječkom Hospiciju

P. N.

Jelena s. Leopolda Ivković, Ivana Mikolašević, Nevena Polić i Jasna Marušić

Jelena s. Leopolda Ivković, Ivana Mikolašević, Nevena Polić i Jasna Marušić

Riječka onkologija će pružiti maksimalnu moguću stručnu podršku Hospiciju, kako tijekom radnog tjedna, tako i  u dane vikenda i blagdana 


U jučerašnjem radnom posjetu riječkom Hospiciju “Marija K. Kozulić” tim djelatnika  Klinike za radioterapiju i onkologiju KBC-a Rijeka je s ravnateljicom Hospicija Jelenom s.  Leopoldom Ivković razmijenio iskustva i prijedloge za daljnju suradnju kroz organizaciju  palijativne i cjelovite skrbi za one čija bolest više ne reagira na postupke liječenja. Riječki  hospicij je ustanova koja pruža nezamjenjivu fizičku, psihološku, duhovnu i socijalnu  potporu bolesnicima u terminalnoj fazi bolesti. 


Na čelu sa v. d. predstojnicom Klinike za onkologiju i radioterapiju doc. dr. Ivanom Mikolašević, sa strane bolnice u operativnom dogovoru sudjelovale su dr. Jasna Marušić,  specijalist onkologije i radioterapije i Nevena Polić, glavna sestra Klinike. 
Doc. dr. Mikolašević zahvalila je ravnateljici Jeleni s. Leopoldi Ivković na iznimno  korisnim savjetima koji se zasigurno mogu implementirati i u rad Klinike za radioterapiju i  onkologiju, a u svrhu poboljšanja skrbi za onkološke bolesnike. Riječka onkologija će pružiti maksimalnu moguću stručnu podršku Hospiciju, kako tijekom radnog tjedna, tako i  u dane vikenda i blagdana.