Objavljeni dobitnici

Diani Stolac nagrada za životno djelo Zaklade Sveučilišta u Rijeci. Evo svih dobitnika

Ingrid Šestan Kučić

Diana Stolac / Foto Sergej Drechsler

Diana Stolac / Foto Sergej Drechsler

Ukupno se dodijeljuje osam nagrada, po tri u kategorijama znanstvenik i mladi znanstvenik, po jedna u kategorijama umjetnik i mladi umjetnik te nagrada za životno djeloUpravni odbor Zaklade Sveučilišta u Rijeci donio je odluku o dodjeli nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku godinu 2021. i odluku o dodjeli nagrade za transfer znanja.


Ukupno se dodijeljuje osam nagrada, tri u kategoriji znanstvenik, tri u kategoriji mladi znanstvenik, jedna u kategoriji umjetnik, jedna u kategoriji mladi umjetnik te nagrada za životno djelo koja je ove godine pripala professor emeritus Diani Stolac.


Nagrađeni znanstvenici i umjetnici


U kategoriji mladi znanstvenici za društvene i humanističke znanosti nagrađuje se dr. sc. Slobodan Beliga, dok u kategoriji biomedicinske i prirodne znanosti nagrada nije dodijeljena, jer nije bilo prijava, a za tehničke i biotehničke znanosti nagradu dijele mag. ing. comp. Franko Hržić i dr.sc. Ivana Lučin.
U kategoriji znanstvenici za društvene i humanističke znanosti nagrađuje se prof. dr. Marko Perić, za biomedicinske i prirodne znanosti prof. prim. dr. Tomislav Ćabov te za tehničke i biotehničke znanosti izv. prof. dr. Goran Vukelić.


U kategoriji mladi umjetnik nagradu će primiti mag. art. Korina Hunjak Umjetnik, a u u kategoriji umjetnik izv. prof. art. Tomislav Brajnović.


Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci svake se godine dodjeljuje najzaslužnijim mladim i iskusnim znanstvenicima i umjetnicima koji su iznimnim doprinosom u znanstveno-istraživačkom i umjetničkom radu, odnosno svojim javnim i sveukupnim djelovanjem pridonijeli razvoju znanosti i umjetnosti na Sveučilištu u Rijeci, te akademskoj i široj zajednici.


Nagrada za transfer znanja


Nagradom za transfer znanja nagrađuje se primjer dobre prakse uspješnog transfera znanja pod nazivom “Potpora razvoju inovativnog priključka za spajanje konstrukcijskih elemenata od tankostjenih čeličnih C-profila”, a nagrada se dodjeljuje timu Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u sastavu: doc.dr. Paulina Krolo, Lazar Lukačević, mag.ing.aedif., Antonio Bakran, mag.ing.aedif., doc.dr. Natalija Bede Odorčić te izv.prof.dr. Ivan Marović.


Nagrada se dodjeljuje na godišnjoj razini, a cilj joj je potaknuti stvaranje primjenjivih znanja na Sveučilištu u Rijeci, povećavati vidljivost Sveučilišta i korištenje znanstvene i druge opreme, približiti sveučilišne studijske programe potrebama gospodarstva i šire zajednice, unaprijediti zapošljivost studenata, povećati znanstvene i umjetničke produkcije te financijske rezultate Sveučilišta i njegovih sastavnica.


Svečana dodjela godišnjih nagrada i nagrade transfera znanja će se održati 14. prosinca, a nagrade se sastoje od novčanog iznosa, povelje i prigodnog poklona. Iznosi predviđeni za nagradu Zaklade su 3 tisuće kuna za mlade znanstvenike i umjetnike, 5 tisuća kuna za znanstvenike i umjetnike, dok nagrada za životno djelo iznosi 10 tisuća kuna,