Ugovoreno

Deset milijuna kuna GP Krku za gradnju nove riječke poduzetničke zone Bodulovo

Marinko Glavan

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Termin poduzetnička zona je teško primijeniti na nešto što se prostire na 23.000 m2, no nažalost Rijeka je 1993. godine svedena na svega 44 km2, kaže Vojko ObersnelUgovor o izgradnji komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo na Škurinjama, vrijedan 10,2 milijuna kuna, potpisali su riječki gradonačelnik Vojko Obersnel i direktor KD Vodovod i kanalizacija Andrej Marochini, s Josipom Purićem, predsjednikom uprave GP Krk, izvođačem radova odabranim putem javnog natječaja.


Potpisivanju ugovora nazočili su i zamjenik riječkog gradonačelnika Marko Filipović, pročelnica Odjela za poduzetništvo Jana Sertić, pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević te pročelnica Odjela za javnu nabavu Nada Gunjača.


Aktivnosti na realizaciji Poduzetničke zone Bodulovo započele su još 2003. godine izradom Programske studije Zone, koja je bila temelj za izradu prostorno-planske dokumentacije, odnosno koncepta uređenja zone čija je realizacija između ostalog bila uvjetovana cjelovitom pripremom terena, kompletnom regulacijom Škurinjskog potoka koja je bila u nadležnosti Hrvatskih voda i rješavanjem imovinsko pravnih odnosa.
U otkup zemljišta, pripremu projektne dokumentacije i radove na nasipavanju platoa Grad Rijeka je, do sad, uložio oko 8 milijuna kuna.– Termin poduzetnička zona je teško primijeniti na nešto što se prostire na prostoru od 23 tisuće kvadratnih metara, no nažalost Rijeka je reformom lokalne samouprave 1993. godine svedena na svega 44 kvadratna kilometra, gustog urbaniziranog područja.


Nažalost, reformom lokalne samouprave Rijeka je ostala bez svoje prirodne industrijske zone, a to je Industrijska zona Kukuljanovo, koju su planeri zamislili kao industrijsku zonu Rijeke, sa svom potrebnom infrastrukturom i s planom preseljenja najvećeg dijela industrije iz Rijeke na područje Kukuljanova.


Osnivači te zone su, uz bivšu zajednicu općina Rijeka, bile i velike riječke tvrtke, poput Brodomaterijala, Elektromaterijala, Luke Rijeka i drugih Unatoč svim ograničenjima, smatrali smo da ipak treba osigurati uvjete za razvoj poduzetničke zone pa makar ona bila i mala.


Tamo ne možemo računati na neke velike pogone, već bi se na Bodulovu mogle smjestiti manje tvrtke ili tvrtke kojima ne trebaju tako veliki prostori, rekao je prilikom potpisivanja ugovora Obersnel, dodajući kako je Grad Rijeka ovaj projekt još 2017. godine prijavio na natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta “Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona”, temeljem kojeg je ostvareno 55 posto sufinanciranja iz europskih fondova putem Ministarstva, dok su ostatak sredstava osigurali Grad Rijeka i KD Vodovod i kanalizacija.


Ugovoreni rok za izvođenje radova je 14 mjeseci, a završetkom izgradnje komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo, Grad Rijeka će dobiti potpuno opremljenu poduzetničku zonu veličine nešto manje od pet hektara.


Poduzetnicima će na raspolaganju biti jedanaest parcela, veličine od tisuću do 8.558 kvadratnih metara, s mogućom površinom objekata od 712 do četiri tisuće “kvadrata”.


Ugovorom je obuhvaćena gradnja oko 800 metara pristupne prometnice, gradnja novih komunalnih instalacija – oborinske i fekalne kanalizacije, vodovodne instalacije, plinske instalacije, javne rasvjete i telekomunikacijske instalacije te zamjene postojećeg i novog vodovodnog ogranka koji će se preko Škurinjske ceste spojiti na budući vodovod unutar Zone.