Socijalni program

Grad Rijeka podmirivat će troškove marende za osnovnoškolce, ali i osigurati poklon – bonove za pribor

Sanja Gašpert

Podmirivat će se troškovi marende i obroka u produženom, odnosno cjelodnevnom boravku, a Grad će osigurati i poklon-bon za nabavku školskog pribora. Zahtjevi se podnose radnim danom od 8.30 do 15.30 u šalter-sali na Titovom trguRIJEKA – Zaključno do 19. rujna Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke prima zahtjeve građana za podmirenje mjesečnih troškova marende i obroka u produženom, odnosno cjelodnevnom boravku učenika osnovnih škola u školskoj godini 2020./2021., u stopostotnom iznosu.


Pravo na podmirenje troškova vrijedi do kraja školske godine, a može ga ostvariti učenik osnovne škole ili Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, dijete iz kućanstva u kojem isključivo žive jedan roditelj i dijete ili djeca čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za jednoroditeljsko kućanstvo. Pri tome u Gradu podsjećaju kako cenzus za dvočlano kućanstvo iznosi 4.350 kuna, za tročlano kućanstvo 5.850 kuna, za četveročlano 7.500 kuna te za brojnija kućanstva + 1.050 kuna za svakog dodatnog člana. Također, pravo može ostvariti i dijete iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za tročlano kućanstvo 4.875 kuna, četveročlano 6.250 kuna, brojnija kućanstva + 875 kuna za svakog dodatnog člana), dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida ili civilnog invalida Domovinskog rata, kao i udomljeno dijete. Kako ističu u Gradu Rijeci, potrebna dokumentacija ovisi o uvjetu na temelju kojeg se ostvaruje pravo na pomoć.


Također, Grad Rijeka i ove godine osigurava poklon-bon učenicima osnovnih škola za nabavku školskog pribora u školskoj godini 2020./2021. Poklon-bon u iznosu od 375 kuna za učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole ili u iznosu od 750 kuna za učenika od 5. do 8. razreda osnovne škole može ostvariti dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka.
Poklon-bon u iznosu od 250 kuna za učenika od 1. do 4. razreda ili u iznosu od 500 kuna za učenika od 5. do 8. razreda može ostvariti dijete iz kućanstva u kojem isključivo žive jedan roditelj i dijete ili djeca čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za jednoroditeljska kućanstva. Cenzus za dvočlano kućanstvo je 7.612,50 kuna, za tročlano 10.237,50 kuna, četveročlano 13.125 kuna te za brojnija kućanstva + 1.837,50 kuna za svakog dodatnog člana. Pravo može ostvariti i dijete iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 6.343,75 kuna, tročlano kućanstvo 8.531,25 kuna, četveročlano 10.937,50 kuna, brojnija kućanstva + 1.531,25 kuna za svakog dodatnog člana), odnosno dijete koje je korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu ili prava na osobnu invalidninu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka te udomljeno.


Korisnici će uz predočenje poklon-bona moći preuzeti školski pribor u jednoj od riječkih knjižara. Potrebna dokumentacija također ovisi o uvjetu na temelju kojeg se ostvaruje pravo na pomoć. Zahtjevi se uz prateću dokumentaciju podnose radnim danom od 8.30 do 15.30 u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalteri br. 4. i 5.


Pomoć od tisuću kuna za srednjoškolce i studente


Grad Rijeka osigurava i novčanu pomoć redovitom učeniku srednje škole ili studentu u školskoj, odnosno akademskoj 2020./2021. godini. Riječ je o jednokratnoj novčanoj pomoći u iznosu od tisuću kuna. Jednokratnu pomoć može ostvariti redoviti učenik srednje škole, odnosno student iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, učenik, odnosno student koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, kao i dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. Potrebna dokumentacija ovisi o uvjetu na temelju kojeg se ostvaruje pravo na pomoć.