MINUSI USLIJED PANDEMIJE

Crne prognoze se pokazale točnima: Grad Rijeka samo je u travnju ostao bez 30 milijuna kuna

Damir Cupać

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran Karuza

U travnju 2019. godine ukupni redovni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 82,9 milijuna kuna. U travnju 2020. je ostvareno 52,7 mil. kuna, pa se radi o smanjenju od 30,2 milijuna kuna ili 36,4 postoCrne prognoze gradonačelnika Vojka Obersnela o padu proračunskih prihoda koji će se mjeriti u desecima milijuna kuna pokazale su se točnima jer su prema izračunu gradskih financijera ukupni prihodi u travnju 2020. godine u usporedbi s travnjem 2019. godine manji za 30 milijuna kuna.


Konkretni podaci


– Iako se odmah po donošenju mjera Vlade Republike Hrvatske i mjera Grada Rijeke za pomoć gospodarstvu za vrijeme pandemije COVID-19 koje su započele u ožujku 2020. godine znalo da će smanjenje proračunskih prihoda i primitaka Grada Rijeke biti veliko, tek po isteku mjeseca travnja mogle su se napraviti konkretne usporedbe s istim mjesecom prethodne, 2019. godine i došlo se do konkretnijih podataka o razmjerima smanjenja proračunskih sredstava. Tako su u travnju 2019. godine ukupni redovni prihodi i primici proračuna ostvareni u iznosu od 82,9 milijuna kuna. U travnju 2020. godine ostvareno je ukupno prihoda i primitaka u iznosu od 52,7 milijuna kuna. Dakle, u odnosu na isti mjesec 2019. godine prihodi su smanjeni za čak 30,2 milijuna kuna ili 36,4 posto, potvrdili su u Gradu Rijeci.


Gledajući po apsolutnim iznosima razlike najznačajnijih gradskih prihoda ostvarenih u travnju 2020. godine u odnosu na travanj 2019. godine, najveći pad imaju prihod od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 7,9 milijuna kuna, prihod od zakupa poslovnog prostora u iznosu od 4,6 milijuna kuna, prihod od komunalne naknade u iznosu od 4,6 milijuna kuna, prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 2,3 milijuna kuna, prihod od poreza na nekretnine u iznosu od 2,1 milijuna kuna, prihod od spomeničke rente u iznosu od 1,3 milijuna kuna, prihod od naknada za uporabu javnih površina u iznosu od 0,8 milijuna kuna, prihod od iznajmljivanja stambenih objekata u iznosu od 0,5 milijuna kuna, prihod od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 0,2 milijuna kuna. Gledajući u postocima razlike najznačajnijih gradskih prihoda ostvarenih u travnju 2020. godine u odnosu na travanj 2019. godine, najveći pad je ostvaren kod sljedećih prihoda – prihodi od spomeničke rente smanjenje od 98,8 posto, prihodi od komunalnog doprinosa smanjenje od 97,1 posto, prihodi od naknada za uporabu javnih površina smanjenje od 91,2 posto, prihodi od zakupa poslovnog prostora smanjenje od 77,5 posto, prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića smanjenje za 77,2 posto, prihodi od poreza na nekretnine smanjenje od 56 posto, prihodi od komunalne naknade smanjenje od 42 posto, prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata smanjenje od 41,4 posto te prihodi od poreza i prireza na dohodak smanjenje od 24,5 posto.
– Uspoređujući travanj 2020. godine i prethodni mjesec, ožujak 2020. godine, ukupni prihodi i primici u travnju 2020. godine ostvareni su u iznosu od 52,7 milijuna kuna, a u ožujku 2020. godine ostvareni su u iznosi od 76,5 milijuna kuna, iz čega proizlazi da je ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka Grada u travnju 2020. godine manje za 23,8 milijuna kuna u odnosu na ožujak 2020. godine ili 31,1 posto. Podsjećamo da se prva polovina ožujka još odvijala u normalnim, uobičajenim uvjetima, odnosno, proglašenje epidemije i uvođenje epidemioloških mjera proglašeno je tek je u drugoj polovini ožujka.


Pomoć poduzetnicima


Ovakav pad prihoda rezultat je smanjenja gospodarskih aktivnosti, ali i brojnih mjera za pomoć poduzetnicima koje je Grad Rijeka donio kako bi se pomoglo riječkim poduzetnicima u prevladavanju krize izazvane epidemijom, naglašavaju u Gradu Rijeci.


Tako se onima koji obavljaju djelatnosti koje su bile obuhvaćene mjerom zabrane rada nacionalnog Stožera Civilne zaštite, na vrijeme od tri mjeseca, a počevši od 1. ožujka, odobrilo oslobađanje od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada, zakupnine za korištenje javnih površina za terase i montažne objekte, komunalne naknade, spomeničke rente, zakupnine za gradsko zemljište te zakupnine za poslovne prostore Grada koji su dani na upravljanje Rijeka plusu, Riječkoj razvojnoj agenciji Porin i Rijeka sportu.


– Izmjenom Općeg poreznog zakona otvorila se mogućnost da se poslovnim subjektima kojima nije bio zabranjen rad, a koji su radili otežano i imali smanjene prihode, omogući odgoda plaćanja obaveza dijela komunalne naknade i komunalnog doprinosa na rok od tri mjeseca uz mogućnost produženja roka, te umanjenje ili oslobađanje od plaćanja zakupnine gradskih poslovnih prostora također temeljem pada prometa. Omogućeno je besplatno proširenje ugostiteljskih terasa kako bi se mogle poštovati epidemiološke mjere. Kako su zahtjevi tek počeli pristizati, u ovom je trenutku teško procijeniti stvarne mjesečne gubitke prihoda proračuna u budućem razdoblju – zaključili su u Gradu Rijeci.