Općinsko vijeće

Čavle uvele novosti oko sakupljanja otpada

Sanja Gašpert

Foto Sergej Drechsler

Foto Sergej Drechsler

Općinsko vijeće Čavle usvojilo odluku o sakupljanju komunalnog otpadaOpćinsko vijeće Čavle većinom je glasova usvojilo odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na čavjanskom području, a odluka je donesena zbog usklađivanja s novim zakonom o gospodarenju otpadom.


Kako je obrazlažući odluku kazala načelnica Općine Čavle Ivana Cvitan Polić, odluka se donosi zbog usklađenja sa zakonom, ali i zbog ujednačavanja cijena jedinica lokalne samouprave s cijenama koje je utvrdilo Komunalno društvo Čistoća.


– Prije su veću cijenu plaćale jedinice lokalne samouprave koje imaju reciklažna dvorišta na svom području, a sada, prema novoj odluci, sve općine i gradovi na čijem području javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada obavlja KD Čistoća jednako sudjeluju u troškovima rada reciklažnih dvorišta, ali ih sukladno tome mogu i koristiti.
Dakle, mještani naše općine sada mogu koristiti usluge okolnih reciklažnih dvorišta, primjerice u susjednoj općini Jelenje ili u gradu Rijeci. Također, povećan je fiksni dio koji je jednak za sva kućanstva bez obzira na broj članova, ali će se sukladno broju članova kućanstva određivati varijabilni dio.


Novost je i paušal za kategoriju kućanstva, odnosno kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, kazala je načelnica Cvitan Polić.


Prema novoj odluci, cijena obvezne minimalne javne usluge za sve korisnike razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo u obračunskom razdoblju iznosi 54,91 kuna bez PDV-a, a cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnike razvrstane u kategoriju Korisnika koji nije kućanstvo u obračunskom razdoblju iznosi 154,53 kuna bez PDV-a.


Očekivano, većina vijećnika u raspravi se dotakla povećanja cijene usluge, a bilo je i prigovora na rad KD-a Čistoća, u smislu da se nerijetko viđa kako se otpad iz svih spremnika, bez obzira na to koji je otpad u njima, baca u isti kontejner, odnosno ne razvrstava se, iako ga mještani uredno razvrstavaju u svojim spremnicima.


Protiv odluke su glasali vijećnici HDZ-a i Akcije mladih.


Na web stranicama Općine Čavle objavljen je nacrt odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, a Općina je organizirala i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, na koje je pristigao jedan prijedlog koji je i usvojen, a prema kojem nadzor nad provedbom ove odluke provodi nadležni inspektor te komunalni redar, sukladno odredbama odluke o komunalnom redu.