Uređenje Šmrike

Čandrlić pred zborom građana obećao: Ja ću podnijeti ostavku ako ćemo betonirati Šmriku!

Jakov Kršovnik

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Sve smo prepustili struci, a jedino što želim je da Šmrika ostane lijepa kakva je, da ne bude predavastirana i preizgrađena, rekao je gradonačelnik Kraljevice.Zbor građana okupio se na poziv Grada Kraljevice u Domu “Ivica Turina” kako bi dobili uvid u analizu i program uređenja Šmrike, koja je prvi korak za izradu Urbanističkog plana uređenja naselja Šmrika.


Jer, prema najnovijem zakonu, potrebno je donijeti Urbanistički plan uređenja kako bi se u neizgrađenim i neuređenim dijelovima Šmrike omogućila gradnja i donijela odluka u kakvom će se opsegu omogućiti gradnja.


Analizu stanja Šmrike napravio je Urbanistički studio Rijeka, a njihov rad dvadesetak okupljenih mještana predstavila je arhitektica Ana Brusić Batistić.

Predložila je tri varijante u kojem se smjeru može ići s gradnjom na neizgrađenim i neuređenim mjestima u Šmriki, i kao najbolju istaknula onu u kojoj se dio krajobraza čuva, ali se ipak dopušta gradnja.


– Pri novoj gradnji treba paziti da ne postoje konflikti u prostoru, da se ne narušava ruralna ambijentalnost. Zadržite ovo što imate, a napredak neka ide tako da se prostor ne devastira.


Uz gradnju koja će se omogućiti, potrebno je poticati razvoj prirode, ekoloških aktivnosti, kao i revitalizaciju poljoprivrede, rekla je Ana Brusić Batistić.


Gradonačelnik Kraljevice Dalibor Čandrlić kazao je da neće dozvoliti da se Šmrika betonira, ali da smatra kako nije rješenje da se nikakva gradnja ne dopusti.


Foto Marko Gracin


Dodaje kako je namjera Grada da se donese Urbanistički plan uređenja koji će biti stroži od propisanog zakonskog okvira te da se ne mogu graditi kuće na lokacijama manjim od 900 kvadrata.


– Nikada neće postojati situacija da će svi biti zadovoljni, ali čini mi se najbolje kompromisno rješenje da se dio ipak izgradi. Sve smo prepustili struci, a jedino što želim je da Šmrika ostane lijepa kakva je, da ne bude predavastirana i preizgrađena, jer ćemo svi trajno izgubiti.


Ja ću podnijeti ostavku ako ćemo betonirati Šmriku, kazao je gradonačelnik.


Mještani su izrazili žaljenje što ih se okupio tako mali broj, a požalili su se i na način informiranja o ovakvim događanjima.


Žele da ih se bolje i ranije informira. Gradonačelnik je odgovorio da mu se čini da je sve bilo na vrijeme oglašeno, ali da se slaže da uvijek može bolje.


– Kad je bila rasprava o upotrebi Doma Ivica Turina došlo je 200 ljudi. Očito ljude ovakve stvari ne zanimaju, kazao je Čandrlić.


Ovo predstavljanje, odnosno zbor građana, bio je neformalni korak, kako bi se mještane upoznalo s planovima za Šmriku, a pri donošenju Urbanističkog plana uređenja Šmrike, kako zakon nalaže, bit će otvorena i Javna rasprava u kojoj će mještani moći sudjelovati sa svojim idejama i prijedlozima.