DIO STANOVNIKA STRAHUJE

Antena Telemacha na krovu zavadila stanare zgrade u Rešetarima: Izostalo je mjerenje zračenja, spor ide na sud

Slavica Kleva

Foto S. Kleva

Foto S. Kleva

Na kbr. 6 prikupljeno je dovoljno potpisa da se na njihovoj zgradi postavi bazna stanica Telemacha, a stanari broja 8 sumnjaju u legalnost te dodaju da oni suglasnost na postavljanje antene nisu daliKASTAV – Kako pomiriti prijepore stanara dviju susjednih zgrada u trenutku kada je na jednom kućnom broju prikupljeno dovoljno potpisa da se na njihovoj zgradi postavi bazna stanica Telemacha, dok stanari drugog kućnog broja sumnjaju u legalnost ovog posla, ali i strahuju za zdravlje.


Nije to usamljeni slučaj kao u ovom konkretnom primjeru, sa stanarima Štivara u Rešetarima u Kastvu, kućnim brojevima zgrada 6 i 8.


Suprotstavljene strane


Naime, Telemach Hrvatska je na adresi Štivar 6 tijekom posljednjih godinu dana izvodio radove na postavljanju bazne stanice, a kako navode stanari iste zgrade na broju 8, za postavljanje stanice saznali su tek unatrag dva mjeseca, pa se pitaju kako je moguće da kao suvlasnici zgrade nisu obaviješetni, ali niti upitani za suglasnost.
– Stoga smo se obratili Gradu Kastvu, Ministarstvu zdravstva, Telemachu i odgovornoj osobi za prostorno uređenje Grada Kastva – kazala nam je predstavnica stanara Štivar 8 Svjetlana Stepčić. Uporedo pišemo peticiju, potpisuju je svi stanari sa Štivara 8, dio stanara s broja 6, ali i velik broj drugih građana Kastva, nastavlja. Održani su sastanci s odgovornima, ali je angažiran odvjetnički ured.


– Smatramo da je predstavnica spornog ulaza trebala tražiti suglasnost svih stanara. Nije ishodovala elaborat o zračenju koji je obavezan, nije inzistirala na mjerenju zračenja prije postavljanja, ne omogućava nam da vidimo ugovor, potpisala je da se na istu baznu stanicu mogu uključiti i drugi operateri, kaže Stepčić.


Druga strana prijepora, Mira Sinković, predstavnica stanara Štivar 6, pojašnjava da su suvlanici zgrade Štivar 6 potkraj listopada 2020. potpisali Ugovor o zakupu s Tele2. Ugovor su potpisali Sinković kao predstavnica suvlasnika i Ivo Dragičević, prokurist tvrtke Graditelj stan kao upravitelj zgrade, kaže nam Sinković.


– Ugovor je sklopljen samo s ulazom Štivar 6 s obzirom na to da je taj ulaz neovisan od ulaza Štivar 8. Naime, svaki od ta dva ulaza ima zasebnog upravitelja, zasebnog predstavnika suvlasnika, zaseban račun zajedničke pričuve i što je najvažnije, zasebne međuvlasničke ugovore, pa zgrade predstavljaju zasebne pravne cjeline.


Za sklapanje ugovora ishodovani su potpisi 50 posto plus jedan glas suvlasničkih udjela na ulazu Štivar 6, a što je u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Prema tom Zakonu, suglasnosti svih suvlasnika zgrade i Štivar 6 i Štivar 8, bi bila potrebna jedino u slučaju da se u zakup daje cijela zgrada i to na razdoblje dulje od godinu dana, a što ovdje nije slučaj, pojašnjava Sinković.


Spor završio na sudu

Odvjetnički ured Vlado Vladika, koji od početka spora zastupa stanare zgrade Štivar 8, jest protiv Telemacha Hrvatska Općinskom sudu u Rijeci podnio tužbu radi uznemiravanja, odnosno radi uklanjanja odašiljača. U tužbi se navodi kako tuženik nema pravo da za svoje potrebe koristi bilo koji (zajednički) dio nekretnine »jer su svi njegovi postupci i radnje, kao i trenutačno stanje, apsolutno nezakoniti i predstavljaju čin uznemiravanja tužitelja«. Navodi se i da tuženik nije imao suglasnost većine suvlasnika. Naime, prethodno je odvjetnik Vladika naglasio kako »najodlučniji detalj zapravo leži u (ne)primjeni odredaba o Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, jer za donošenje odluke o davanju u zakup nekretnine koja je u režimu suvlasništva, etažnog vlasništva, i to dugotrajni, potrebna je suglasnost svih suvlasnika, a što je u predmetnom slučaju izostalo«.

O problemu smo pitali i u Telemachu.


– Za predmetni antenski sustav izrađen je proračun parametara elektromagnetskih polja temeljem kojeg je Ministarstvo zdravstva izdalo suglasnost za njegovo postavljanje, a sve u skladu s Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja. Također, u skladu s istim Pravilnikom, nakon postavljanja i puštanja antenskog sustava u rad, od Ministarstva zdravstva ishodit ćemo i rješenje za uporabu antenskog sustava te raditi periodička mjerenja tako da građani nemaju razloga za brigu. S obzirom na to da svaki od dva ulaza ima zasebnog upravitelja, zasebnog predstavnika suvlasnika i zaseban račun zajedničke pričuve, radi se o dvjema neovisnim pravnim cjelinama slijedom čega je ugovor o zakupu sklopljen s ulazom na kbr. 6 te se postavljanje bazne stanice planira na dijelu zgrade koji pripada kbr. 6, stoji između ostaloga u odgovoru Telemacha.


Stručne službe


Na upit stanara s kućnog broja 8 odgovorile su i stručne službe Grada Kastva. Ukratko, rečeno je kako je u odredbe za provođenje Prostornog plana uređenja Grad Kastav ugradio u članku 97. odredbu da bazna stanica za mobilnu komunikaciju ne može biti postavljena na manjoj udaljenosti od 500 metara od granice građevinskog područja naselja.


Međutim, stoji nadalje u odgovoru, da je postavljanje baznih stanica, odnosno antena mobilnih operatera, na postojeće objekte regulirano Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama te da za postavljanje antena mobilnih operatera na postojeće građevine nije potrebna građevinska i lokacijska dozvola, a i da se takvi antenski prihvati koji se postavljaju na postojeće građevine ne planiraju u dokumentima prostornog uređenja jedinica lokalne i područne, regionalne samouprave. Za puštanje u rad bazne stanice koje su postavljene na privatne kuće ili višestambene zgrade uz suglasnost vlasnika, većine suvlasnika zgrade, potrebna je i uporabna dozvola Ministarstva zdravstva kojom se dokazuje da je zadovoljen Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja. Također, rečeno je i kako je slučaj prijavljen Državnom inspektoratu – službi građevinske inspekcije te da uskoro kreće privremena obustava rada bazne stanice u Rešetarima, dok se ne raščiste svi uvjeti i činjenice oko postavljanja.