Radovi na važnoj prometnici

Asfaltiran kružni tok Meja

Sanja Gašpert

Kružno raskrižje Meja značajno će utjecati na sigurnost i protočnost prometa

Kružno raskrižje Meja značajno će utjecati na sigurnost i protočnost prometa

Rok izvođenja je 4. srpnja, do kada treba postaviti završni sloj asfalta, svu prometnu signalizaciju, postaviti ogradu i asfaltirati nogostupeBAKAR  Temeljem odluke Hrvatskih cesta, izvođač radova GP Krk d.d. postavio je prvi sloj asfalta na dionici Zagreb – Hreljin i Bakar – Hreljin, kako bi se zbog prometnih gužvi koje su se očekivale tijekom blagdana, olakšao promet i protočnost vozila.


Promet je bio reguliran prometnom signalizacijom. Rok izvođenja radova je 4. srpnja, a sukladno ugovoru, potrebno je do kraja roka položiti završni sloj asfalta, prometnu signalizaciju, postaviti ogradu i asfaltirati nogostupe.


Nakon završnog sloja asfalta postavit će se horizontalna, odnosno vodoravna signalizacija. Naime, kako ističu u Gradu Bakru, radovima je predviđena izgradnja kružnog raskrižja s oborinskom odvodnjom, rekonstrukcija postojećeg transportnog i opskrbnog vodovoda i izgradnja novog za priključenje na buduću vodospremu kojom će se poboljšati isporuka vode toga područja.
Isto tako, gradi se nova javna rasvjeta te polažu DTK instalacije. Tijekom izvođenja radova pokazala se potreba da se, umjesto prelaganja, izvedu radovi na zamjeni kompletnih elektroenergetskih instalacija što nije bilo predviđeno projektom i dodatno je odgodilo završetak izvođenja radova.Ovog proljeća pristupilo se i završnom uređenju prostora nogometnog igrališta i pripadajućeg parkirališta na Hreljinu. Naime, u nedostatku javnog prostora na Hreljinu, igralište NK Naprijed koristi se za više namjena. Tu se organiziraju igre za djecu, proslave blagdana, u klupskim prostorijama se provode izbori. Izvedeni su radovi na izgradnji oborinske odvodnje s dva upojna bunara. Jedan upojni bunar izgrađen je na parkiralištu, a drugi unutar terena. Na prilazne staze klupskim prostorijama postavljeni su betonski opločnici omeđeni rubnjacima, uređene su betonske pasice. Zelene površine su dodatno nasipane i zatravljene. Izgrađeno je i betonsko korito za pranje kopački. U pomoćnom objektu na parkiralištu betoniran je novi pod, popravljena je i oličena ograda igrališta. Također, asfaltiran je uski slijepi makadamski put na Hreljinu, područje Maj.– Izgradnja kružnog raskrižja Meja značajan je infrastrukturni zajednički projekt Grada Bakra i Hrvatskih cesta kojim će se značajno utjecati na sigurnost i protočnost prometa državnog i županijskog značaja, poboljšati infrastruktura i omogućiti daljnji razvoj gospodarske zone Glavičina. Naime, u projekt je uključena i spojna cesta za buduću poslovnu zomu Glavičina sa svom potrebnom komunalnom infrastrukturom za buduće poslovne subjekte, kažu u Gradu Bakru.


Vrijednost ovog komunalnog projekta je 3,5 milijuna kuna, investitor su Hrvatske ceste – Poslovna jedinica Rijeka, a projekt sufinanciraju Županijska uprava za ceste PGŽ-a, Grad Bakar i Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija. Izvođač radova je GP Krk.