Akcija

Apel: Ne parkirajte na mjestima za osobe s invaliditetom

Vladimir Mrvoš

Foto Sergej Drechsler

Foto Sergej Drechsler

Problem je i zloupotreba tuđeg znaka pristupačnosti, odnosno osoba koje parkiraju svoja vozila na posebno označenim parkirališnim mjestima iako se osoba s invaliditetom ne prevozi automobilomNezadovoljstvo osoba s invaliditetom zbog slabe dostupnosti usluga i nedovoljne informiranosti o pravima i mogućnostima te načinima njihova ostvarivanja u dijelovima Hrvatske udaljenima od Zagreba, pokrenulo je već ranije inicijative za osnivanjem područnih ureda koji će instituciju pravobranitelja približiti korisnicima.


Zbog toga je u Rijeci u Ulici Nikole Cara 1 od srpnja ove godine službeno započeo s radom Područni ured institucije pravobranitelja za osobe s invaliditetom, a vodi ga savjetnica pravobraniteljice Tea Rubeša.


Time se potiče ravnomjeran razvoj resursa koji pridonose većoj uključenosti, sigurnosti i izjednačavanju zaštite prava osoba s invaliditetom, neovisno o tome gdje žive.
U Rijeci su od otvaranja Područnog ureda zaprimljeni brojni upiti, prijedlozi i primjedbe osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji te organizacija civilnog društva iz kojih su razvidni problemi i poteškoće s kojima se susreću u svakodnevnom životu.


Ciljane policijske akcije


Brojne pritužbe osoba s invaliditetom, ali i drugih savjesnih građana, velikim djelom odnose se na nepropisno parkiranje nesavjesnih vozača na parkirališnim mjestima posebno označenim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom i na zloupotrebu tuđeg znaka pristupačnosti, osoba koje parkiraju svoja vozila na posebno označenim parkirališnim mjestima iako se osoba s invaliditetom koja je nositelj prava tom prilikom ne prevozi automobilom.


Foto Vladimir Mrvoš


Kao najučinkovitiji način prevencije i sankcioniranja ove vrste prekršaja pokazalo se učestalo provođenje ciljanih zajedničkih akcija policije, gradova i udruga osoba s invaliditetom, kojima se podiže razina svijesti građana o ovom problemu, ali istovremeno i sankcioniraju prekršitelji.


Stoga je na inicijativu udruga s područja grada Rijeke, a uoči obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom 3. prosinca, zajednički s policijom, prometnim redarstvom i predstavnicima Grada Rijeke provedena akcija s ciljem prevencije i sankcioniranja nepropisnog parkiranja na označenim parkirališnim mjestima za vozila osoba s invaliditetom, kao i zloupotrebi ovoga prava.


Tako se u utorak proveo pojačani nadzor nad korištenjem parkirališnih mjesta rezerviranih za osobe s invaliditetom i zloupotrebom znaka pristupačnosti, na više mjesta, a počeo je akcijom u 7.30 u samom centru Rijeke.


Provjera je pokazala da su već u to vrijeme sva mjesta za invalide bila popunjena, a svi automobili imali su propisnu oznaku. Pitanje je samo je li oznaka korištena na propisan način. Naime, znak pristupačnosti vrijedi u slučaju kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto, ili ako se osoba s invaliditetom nalazi u vozilu.


Pravo na znak pristupačnosti ima i vozilo udruge osoba s invaliditetom. Takva vozila mogu biti obilježena međunarodnim znakom invalida, a pravo na parkiranje mogu ostvariti samo na temelju rješenja o znaku pristupačnosti koju izdaje nadležno tijelo na ime osobe s invaliditetom, odnosno udruge osoba s invaliditetom za razdoblje od pet godina, uz predočenje znaka pristupačnosti.


Više tisuća kazni


Prava koja proizlaze iz znaka pristupačnosti ne smije koristiti osoba bez invaliditeta. Za fizičke osobe koje svoj znak pristupačnosti ustupe na korištenje ili ga same koriste suprotno propisanom, propisane su kazne.


Fizičkoj osobi koja se dva ili više puta pravomoćno kazni za te prekršaje, privremeno se oduzima znak pristupačnosti na rok od dvije godine. Kada je riječ o stalnim sudionicima u prometu, vozač bez znaka pristupačnosti ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu rezerviranom za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, a ako učini takav prekršaj, bit će novčano kažnjen.


Također policija ili komunalni redar mogu odrediti da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestu rezerviranom za zaustavljanje i parkiranje vozila osoba s invaliditetom.


U ime PU primorsko-goranske, voditelj Službe sigurnosti cestovnog prometa Boris Skeledžić rekao je da policija kontinuirano nadzire i provjerava korištenje mjesta za parkiranje koja su rezervirana za invalide, a na području PGŽ-a ima ih 4.273, i do sada je izrečeno više tisuća kazni, a pauk je odnio 699 vozila koja su bila nedozvoljeno parkirana na tim mjestima.


U ime invalidnih osoba, Lukrecija Tomušić još je jednom s molbom apelirala na sve vozače da ne parkiraju na mjestima koje su namijenjene osobama s invaliditetom.