Prozvani zbog sukoba interesa

Akcija mladih: Politički kartel Zlatka Komadine oštetio je županijski proračun za preko dva milijuna kuna

Damir Cupać

Rubeša je rekao da je Komadina čak dva puta u zadnja dva mandata protuzakonito imenovao kao predsjednicu upravnog vijeća županijskih lučkih uprava svoju vlastitu zamjenicu i desnu ruku Marinu Medarić 


RIJEKA – Predsjednik Akcije mladih Vjekoslav Rubeša i politički tajnik Bojan Kurelić upozorili su da je politički kartel župana Zlatka Komadine i SDP-a protuzakonitim imenovanjima u lučke uprave oštetio županijski proračun za više od dva milijuna kuna. Najavili su da će sva svoja saznanja dostaviti Državnom odvjetništvu putem kaznene prijave, ali i da će se politički boriti i na izborima i postizborno kako bi se nepravilnostima stalo na kraj.– Županijska organizacija SDP-a, cijela struktura županijskih lučkih uprava, kozultantske i PR tvrtke povezane s SDP-om i županijskim lučkim uprava čine politički kartel. Na čelu tog kartela je aktualni župan Zlatko Komadina koji imenuje većinu u svim upravnim vijećima županijskih lučkih uprava, a na čelu svih upravnih vijeća županijskih lučkih uprava nalaze se visokopozicionirani članovi SDP-a od najvećeg županovog povjerenja. Na mjesta ravnatelja županijskih lučkih uprava, koji se biraju natječajem, dolaze isključivo visokopozicionirani SDP-ovi članovi. Tvrtke koje županijske lučke uprave angažiraju na poslovima PR-a i pravnim konzultantskim poslovima direktno su povezane sa stranačkom strukturom SDP-a. U tim tvrtkama rade visokopozicionirani SDP-ovi članovi ili su u vlasništvu visokopozicioniranih SDP-ovaca. Te tvrtke osim od strane županijskih lučkih uprava angažirane su direktno i od samog SDP-a te odrađuju i jedan veliki dio marketinških usluga promidžbe i informiranja za SDP kao političku stranku i to godinama na svim razinama izbora. Pa tako i na ovim lokalnim izborima, upozorio je Kurelić.

Rubeša je rekao da je Komadina čak dva puta u zadnja dva mandata protuzakonito imenovao kao predsjednicu upravnog vijeća županijskih lučkih uprava svoju vlastitu zamjenicu i desnu ruku Marinu Medarić.


– Ona je 3. lipnja 2013. stupila je na dužnost zamjenice župana a istovremeno je obnašala funkciju predsjednice Upravnog vijeća županijske lučke uprave Cres do 12. rujna 2013. Isto tako Marina Medarić preuzela je 12. svibnja 2017. svoj drugi mandat zamjenice župana, a istovremeno je 22. rujna 2017. od strane župana Komadine imenovana za predsjednicu Upravnog vijeća županijske lučke uprave Krk. Na funkciji predsjednice Upravnog vijeća županijske lučke uprave Krk ostala je do 23. veljače 2018. kada ju je na toj funkciji pod okriljem noći zamjenio Ljudevit Krpan pročelnik Upravnog odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima PGŽ-a. Člankom 89., stavkom 2. Zakona o lokalnim izborima propisano je da općinski načelnik, gradonačelnik i župan te njihovi zamjenici za vrijeme dok obnašaju dužnost ne mogu biti ravnatelj i djelatnik, te član upravnog vijeća ustanove ili druge pravne osobe kojoj je jedinica lokalne,odnosno područne (regionalne) samouprave osnivač. Ona je Marina Medarić u dva mandata je obnašala nespojivu dužnost, a nije podnijela ostavku. Što znači da je obnašala dužnost zamjenice žuapana protuzakonito. Time je aktualna zamjenica župana i trenutačna kandidatkinja za tu funkciju uz trenutačnog župana Zlatka Komadinu bila u sukobu interesa te je protuzakonito primala osam godina plaću zamjenice župana, upozorio je Rubeša. On je dodao da je i drugi kandidat za Komadininog zamjenika, Vojko Braut, dio političkog kartela SDP-a jer je između ostalih poslova koje obavlja za gradove, općine, trgovačka društva i ustanove u javnom vlasništvu, a pod kontrolom SDP-a, sa svojim odvjetničkim uredom obavlja poslove za županijske lučke uprave.– Sama metoda izvlačenja javnog novca koja nakon toga slijedi, preko PR usluga, metoda je vrlo poznata javnosti i pravosudnim organima još od Fimi-medie, a danas se u medijima aktualizirala kroz temu malverzacija u zdravstvu, zaključio je Rubeša.