S kamika i mora

1, 2, 3, 4… izgubljeni, intanto, ima nas još!

Slavica Mrkić Modrić

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Reci popu se, a ljuden bob i rivaj naprvo. Leh mi nemoj ni vrit, ni mimoMa neka mi još neki reče da Damir Martinović znan kod Mrle ni bil prorok kada j’ skupa z Leton 3 načinil pjesmu »Izgubljeni«. Znate ono – jedan, dva, tri, četiri, izgubljeni, ima nas još… Ča van rabi risat?


Pa pred trejset let je Mrle znal da smo mi nacija od broji, da se pu nas vavek neš broji i zbraja, vavek postoje malobrojni i prekobrojni, ča će reć zgubljeni va matematike, vavek je neka računica. Nekada su se brojila krvna zrnca aš je bilo takovo vrime, onput su se brojili si oni ki su neš pokrali, ma tuliko ih je da i oni najpredaneji brojači već ne abadaju aš imamo drugu brojidbu, drugu muku.


Nažalost, sad brojimo kuliko ih je i kade korona ćapala, pa na račun teh broji naš krovni Stožer daje preporuki i donose meri. Tako su čera sopeta brojili i prebrojili, pa dokončali da na sprogodimi more bit najveć trejset ljudi, kod i pirneh, i još čuda novoga.
Ala dobro, to z piron je pu nas gotovo pa staro normalno aš ni baš da smo imeli tristo ljudi na ženidbe, ma Slavonci će se poć ženit negdere drugde kade te meri nisu tuliko drastične i kade osin mladeh moru tancat i si drugi i kade ne moraju poć na pol noći doma aš korona dohaja na 24.01 ur. I ča smo s ten dobili? To da još manje leh ča smo moremo kontrolat skuda je i od koga neki pokupil koronu.


Onput mislin na sprogod i počnen se ne baš kontrolirano smet. Zač? Pa zamislela san kako na ulazu va groblje prvo sprogoda stoji nekakov siroti brojač i broji kuliko jih gre nutar. Sam sobun je na čudu bi rabilo brojit i mrtvoga al ne.


Dokonča da ne i broji dalje, nabroji do trejset i zapre butigu. Taman kada j’ mislel da j’ finil, dohaja plovan. Znate da plovan vavek dohaja zadnji. I ča? Siroti brojač je na sto čud aš befel je befel i ča će sad z ten plovanon kada j’ 31.? Će stirat vanka nekoga ki j’ već nutre ale će prekršit pravilo? A niš, sakomu na savjest, a plovanon molba da dojdu raneje kako siroti brojači ne bi trefilo srce pa ih na duše morali nosit.


Zaspraven, ako malo bolje promislin ne mora bit niš od toga aš va mjerami stožera stoji i ova rečenica »obavezno vođenje evidencije se ne odnosi na kulturne i crkvene manifestacije, za njih postoje posebni protokoli«. A sprogod je i kulturan i crkveni ako ima plovana, pa…


Onput san iskala ti posebni protokoli ki se tiču kulture i crikve ma jih nisan našla. I znate ča, ne volin kada me se drži za monu pa lipo molin Stožer da ima ono ča muški imaju i lipo makne ovu kulturu z odredbi, pa smo onda si na miru, aš va protivnomu su ale bedasti, ale bahati. Ča oni misle da su ljudi ćampasti pa njin va jednoj mere govore – zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je više od 50 osoba na jednom mjestu, a onput da se to ne odnosi na kulturu i crikav.


Ča misle da na kulturna zbivanja ne dojde 50 ljudi, ale ča? Su kad bili na koncertu Leta 3? Ale njin morda koncert Leta 3 ni kultura? Se ovo licemjerje me sili na hitat van aš va ova ionako teška vrimena ne rabi od jadneh delat još i bedasti.


Reci popu se, a ljuden bob i rivaj naprvo. Leh mi nemoj ni vrit, ni mimo! Ča ta zabrana prodaje alkohola iza pol noći? Oni ki ga misle kupit, kupit će ga minut do pol noći ako rabi, a za oneh par ki pozabe, e, pa za njih ni rabilo donosit meri. I ča ta privatna okupljanja ograničena na petnajst, a va oštarije ih more bit pedeset. Ča njin ni lagje doć do kontakti za privatnu zabavu leh iskat ki j’ se bil va oštarije kad i zaraženi.


A to ča va jednoj mere stoji da j’ »obavezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na otvorenom prostoru kada nije moguće održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 metara«, a va drugoj, zajedno spod te »obavezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski prilikom ulaska i boravka na grobljima« govori leh jedno – ili su oni mone ili misle da smo mi aš i najvećoj trubile je jasno da i groblje spada va mesta na otvorenomu.


Baš su me razjadili aš ne volin kad neki donosi zaključki bez ikakove logike. To va ovako ozbiljnoj situacije ni normalno. I zaspraven je kolega Krmpotić čera na Radio Rike najbolje rekal – normalno i Hrvati nikad nisu mogli stat va istoj rečenice. Ja bin leh dodala ni staro, ni novo normalno.