UPSKILLS

Projekt Filozofskog fakulteta nudi unapređenje vještina studenata lingvistike

Ingrid Šestan Kučić

SNIMIO: VEDRAN KARUZA

SNIMIO: VEDRAN KARUZA

Cilj projekta je razviti novu studijsku komponentu za razvoj empirijskih, znanstveno-istraživačkih, tehničkih, organizacijskih i drugih vještina studenata lingvistike.RIJEKA – Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci partner je na projektu UPSKILLS (UPgrading the SKIlls of Linguistics and Language Students), »Unapređenje vještina studenata lingvistike i jezika« Europske unije, strateškom partnerstvu za visoko obrazovanje unutar programa Erasmus+.


Pojašnjavajući da je cilj projekta razviti novu studijsku komponentu za razvoj empirijskih, znanstveno-istraživačkih, tehničkih, organizacijskih i drugih vještina studenata lingvistike i(li) različitih jezika potrebnih za zapošljavanje u znanosti i gospodarstvu, koordinatorica riječkog tima izv. prof. dr. Tihana Kraš s Odsjeka za anglistiku kaže da će se ova komponenta temeljiti na aktivnom učenju i primjenjivati pedagoške inovacije poput edukativnih online igara.


Četiri outputa


– Razvoj nove studijske komponente temelji se na izradi četiriju intelektualnih outputa. Riječ je o analizi potreba u svrhu izrade detaljnog opisa profila stručnjaka za jezične podatke i projekte, njegovih znanja, vještina i kompetencija, tipičnih zadataka i zaduženja. Zatim o identifikaciji primjera dobre prakse i izradi smjernica za integraciju znanstvenih istraživanja u poučavanje adaptacija postojećih te izradi novih nastavnih sadržaja za razvoj empirijskih, znanstveno-istraživačkih, tehničkih, organizacijskih i drugih vještina studenata lingvistike i(li) različitih jezika, kao i o integraciji edukativnih online igara u nastavne sadržaje kako bi se povećala uključenost studenata u proces učenja, navodi izv. prof. dr. Kraš.
Filozofski fakultet u Rijeci najveći će doprinos dati izradi nastavnih sadržaja i to u suradnji sa Sveučilištem u Grazu. Fakultet je sudjelovao i u izradi analize potreba, na kojoj je ponajviše radila Sandra Jukić s Odsjeka za kroatistiku. Dodajući da ovaj trogodišnji projekt, koji je započeo u rujnu prošle godine, kombinira znanost i poučavanje, izv. prof. dr. Kraš kaže da je usmjeren na studente, znanstvenike, nastavnike i gospodarstvenike kroz organizaciju diseminacijskih događaja i edukacija, koji će kulminirati ljetnom školom u srpnju 2023. godine.


Online edukacija


– Dosad je na projektu dovršena analiza potreba, predstavljena na prvom diseminacijskom događaju održanom online 25. lipnja u organizaciji Sveučilišta u Bologni, a u tijeku je izrada preostalih triju intelektualnih outputa. Sredinom rujna bit će održana interna online edukacija za izradu nastavnih sadržaja na projektu u organizaciji Filozofskog fakulteta u Rijeci i Sveučilišta u Beogradu, najavljuje voditeljica.


Projekt koordinira Sveučilište na Malti, a osim Filozofskog fakultet u Rijeci, kao partneri u njemu sudjeluju Sveučilište u Bologni, Sveučilište u Grazu, CLARIN ERIC (Nizozemska) i Sveučilište u Beogradu, dok su pridruženi partneri Sveučilište u Ženevi i Sveučilište u Zurichu. Budžet je projekta 449.910 eura, od čega 38.384 eura pripada riječkom Filozofskom fakultetu.