Porazni rezultati

Potvrđena bolna demografska slika. Detaljno smo analizirali rezultate popisa stanovništva za Crikvenicu, Novi i Vinodolsku općinu

Robert Šimonović

SNIMIO: SERGEJ DRECHSLER

SNIMIO: SERGEJ DRECHSLER

Prema podacima popisa stanovništva, najlošiju demografsku sliku na području nekadašnje Općine Crikvenica ima Grad Novi Vinodolski, a najmanji pad broja stanovnika bilježi Vinodolska općina.BRIBIR/CRIKVENICA/NOVI VINODOLSKI – Poražavajuća i zabrinjavajuća statistika po pitanju opadanja broja stanovništva, koju nam je nedavno »u lice pljunuo« posljednji popis stanovništva Republike Hrvatske, nije zaobišla niti Grad Crikvenicu, Grad Novi Vinodolski, kao niti Vinodolsku općinu. Novi popis stanovništva tako nam je otkrio bolnu istinu – onu od koje su mnogi zazirali i koje smo se kolektivno pribojavali, a povremeno je čak i ignorirali te zanemarivali.


U konačnici, popis je donio i onu realnu istinu koje smo unaprijed bili svjesni i čiju smo objavu s nestrpljenjem iščekivali. Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku, najlošija demografska slika na području bivše Općine Crikvenica tako je »dopala« Grad Novi Vinodolski. Tamo prema posljednjem popisu živi 4.345 stanovnika, što je za 15,32 posto manje nego 2011. godine, kada je ondje popisano 5.135 stanovnika.


Negativan demografski trend nije zaobišao niti Grad Crikvenicu, a grad na Dubračini danas broji 10.004 stanovnika, što je za 10,62 posto manje u odnosu na referentnu 2011. godinu, kada je u Crikvenici bilo 11.193 stanovnika. Najmanji pad broja stanovnika bilježi Vinodolska općina. Od 3.548 stanovnika popisanih 2011. godine Općina je pala na 3.242 stanovnika 2021. godine, što čini smanjenje broja stanovnika u iznosu od 8,62 posto.


Pomoć mladima
Što se Grada Crikvenice tiče, prema novom popisu sama Crikvenica broji 6.218 stanovnika (2011. taj broj iznosio je 6.880), Dramalj 1.393 stanovnika (2011. 1.486), Selce 1.317 (2011. 1.517) i Jadranovo 1.076 stanovnika (2011. 1.197). Novi popis stanovništva donio je još jedan zanimljiv podatak – onaj koji kaže da u Gradu Crikvenici postoji 14.457 stambenih jedinica, od kojih je tek 6.247 stanova za stalno stanovanje.


– Pad broja stanovnika koji je vidljiv u cijeloj Hrvatskoj dogodio se i u Crikvenici, i time, naravno, ne možemo biti zadovoljni. Mi kao jedinica lokalne samouprave, s alatima i sredstvima kojima raspolažemo, puno smo napravili na području pronatalitetne politike. Sve je počelo još prije desetak godina, naravno, u cilju da pomognemo mladim ljudima i mladim obiteljima te ih potaknemo da ostanu ovdje. Nizom mjera i olakšica nastojimo postići veću gospodarsku aktivnost na području našeg grada. Posebno se tu ističu naše mjere za poticanje zapošljavanja mladih.


Ipak, ozbiljno ćemo shvatiti ovaj problem demografskog pada te intenzivnije raditi na jačanju gospodarstva i aktivnom provođenju socijalne i pronatalitetne politike – rekao je gradonačelnik Crikvenice Damir Rukavina.


Subvencija kredita


Problem velikog broja stambenih jedinica u kojima nema trajno naseljenih ljudi prisutan je i u Gradu Novom Vinodolskom, a u ponešto manjoj mjeri i u Vinodolskoj općini. U Novom Vinodolskom tako postoji 6.387 stambenih jedinica, od kojih 3.017 čine stanovi za stalno stanovanje. Gradonačelnik Tomislav Cvitković kratko je rekao da je razlog tomu povoljan geoprometni položaj i turistička tradicija Novog Vinodolskog.


– Kao najveći razlog pada broja stanovnika u Novom Vinodolskom, kao i generalno na području cijele države, vidim pristupanje naše zemlje Europskoj uniji. Tim činom otvorilo se bogato tržište rada, prvenstveno razvijenih zemalja zapadne Europe, u kojima je i određeni broj naših sugrađana odlučio početi svoje profesionalne karijere. Prije svega, nacionalnim politikama se treba osiguravati kontinuirana podrška u stvaranju novih radnih mjesta, uz povećanje osobnih dohodaka, poglavito kod mladih osoba koje tek stupaju u radni odnos.


Rukavina: Želimo zaustaviti apartmanski turizam

Gradonačelnik Rukavina se osvrnuo na podatak koji ukazuje da u Crikvenici postoji više stambenih objekata nego ljudi.
– Već dugi niz godina radimo na tome da se zaustavi apartmanski turizam. Tako je još 2007. godine donesen prostorni plan kojim je ukinuto 380 hektara građevinskog zemljišta. Od tada pa do danas građevinske zone nisu proširivane. Osim toga, ograničen je broj stambenih jedinica u objektu na maksimalno četiri. U posljednjih 10 godina još se intenzivnije borimo protiv ovog problema, prvenstveno ograničavanjem gradnje. Primjerice, tako smo kroz izmjene prostornog plana 2019. godine dodatno ukinuli izgradnju dvojnih stambenih objekata (s maksimalno četiri stambene jedinice) te je povećana maksimalna površina građevinske čestice za izgradnju prethodno navedenih objekata, i to s 500 na 700 kvadratnih metara. Veliki problem k ograničavanju izgradnje bila je legalizacija, koja je omogućila da se bespravno izgrađeni objekti ozakone, a samim time i poveća broj objekata u kojima nitko ne živi – rekao je Rukavina.

Grad Novi Vinodolski dugi niz godina posebnu pozornost pridaje razvoju demografske politike pa su tako uvedene brojne mjere koje za svrhu imaju osnaživanje djece, mladih i mladih obitelji. Naknada za novorođenčad iznosi 10.000 kuna za svako dijete, čime smo među najboljima u državi, projektom dogradnje vrtića i osiguravanjem značajnih godišnjih financijskih sredstava osigurali smo smještajne kapacitete i uslugu za svu potrebitu djecu, a financiramo i čitav niz drugih aktivnosti i programa. Uvest ćemo i mjeru kojom će se dodatno subvencionirati mjesečne rate kredita mladim obiteljima kojima je odobren APN-ov subvencionirani kredit – rekao je Cvitković.


Poduzetnička klima


Najmanji pad broja stanovništva na području bivše Općine Crikvenica zabilježen je u današnjoj Vinodolskoj općini, no to ne znači da je isti zanemariv. Zanimljivo je napomenuti da je istočni dio Općine čak i povećao broj stanovnika ili je smanjenje broja tek neznatno u odnosu na 2011. godinu. Drivenik tako broji 328 stanovnika, a 2011. brojao ih je 308, dok je Tribalj sa 610 pao na 600 stanovnika. Zapadni dio općine nije uspio podleći sveopćem negativnom trendu pa je tako Bribir s 1.688 pao na 1.490 stanovnika, a Grižane-Belgrad s 934 na 824 stanovnika. Ipak, kako priznaje i sam načelnik Vinodolske općine Daniel Grbić, statistika je čak i bolja nego ona kojoj se nadao.


Naslov bloka (Heading 5 veličina naslova)

JLS                                                   2021.             2011.                pad


Novi Vinodolski                              4.345             5.135           -15,32%


Crikvenica                                     10.004             11.193         -10,62%


Vin. općina                                      3.242              3.548           -8,62%

– Rezultati popisa su očekivani, a osobno sam mislio da će stanje biti i gore. Pad stanovništva u Vinodolskoj općini kontinuirano se bilježi od Drugog svjetskog rata, stoga uzroke ne treba, kao što to mnogi zaključuju, tražiti samo u posljednjih tridesetak godina. Nažalost, evidentno je da će se ovaj trend nastaviti još neko vrijeme jer je na našem području izrazito velik broj starije populacije u odnosu na mlađe i radno sposobno stanovništvo. Ipak, po posljednjim pokazateljima raste broj novorođene djece, odnosno, omjer rođenih i umrlih se mijenja u pozitivnom smislu i u korist rođenih – ističe načelnik Grbić te govori da Vinodolska općina, provodeći razne mjere, čini velike napore kako bi potakla mlade da ostanu u svom kraju.


– Pozitivno okruženje, a ponajprije osiguran posao, garancija su ostanka mladih, stvaranja novih obitelji i doseljavanja novih osoba u naš kraj koji uistinu nudi mnoge mogućnosti. Bez posla nema ni napretka, stoga smatram da svi zajedno moramo stvarati povoljnu poduzetničku klimu, omogućiti otvaranje novih radnih mjesta u raznim poduzećima, obrtima, OPG-ovima i slično, a sve ostalo će s vremenom doći uz to. Veliku ulogu treba odigrati država, koja se hitno mora uključiti u sve procese demografske obnove kroz razne studiozne pristupe različitim skupinama. Općina će također raznim mjerama i poticajima, kao i do sada, pratiti mlade obitelji i poduzetnike u svim njihovim potrebama – zaključio je Daniel Grbić.