Optimalna varijanta rješenja

Zeleni pojas umjesto parkirališta na Velom Melu u Kamporu

Hrvoje Hodak

Duž obalnog zida predviđena je šetnica

Duž obalnog zida predviđena je šetnica

Početna dvojba između stavljanja naglaska na proširenje prometnice i uređenje mjesta za parkiranje automobila ili uređenja pješačke površine i zelenog pojasa riješena je u korist pješaka i hortikulturnog uređenja, kazao je zamjenik gradonačelnika Grada Raba Denis DeželjinRAB  S namjerom da kvalitetnije uredi dio obalnog pojasa u Kamporu, Grad Rab je prije dvije godine ugovorio izradu projektne dokumentacije te je u suradnji s odabranim arhitektom definirao optimalnu varijantu rješenja ovog zahvata.– Kao i na mnogim drugim projektima, i u ovom su prostorno ograničenje i koridori postojeće infrastrukture predstavljali prepreku za mogućnost još kvalitetnijeg rješenja. Početna dvojba između stavljanja naglaska na proširenje prometnice i uređenje mjesta za parkiranje automobila ili uređenja pješačke površine i zelenog pojasa riješena je u korist pješaka i hortikulturnog uređenja, kazao je zamjenik gradonačelnika Grada Raba Denis Deželjin.


Projektom uređenja pješačke površine u obalnom pojasu Kamporske drage predviđeno je oblikovno i namjenski neuređeni i neartikulirani pojas pomorskog dobra funkcionalno organizirati kao pješačku zonu. Profil pojasa koji se uređuje sastoji se od pješačke staze šetnice duž obalnog zida, hortikulturno uređenog pojasa uz kolnik i klupa za sjedenje uz stazu. Najveći dio radova u okviru ovog zahvata odnosi se na uređenje kontaktne linije kolnika i zelenog pojasa te se izvodi cestovnim rubnjacima, uređenje kontaktne linije zelenog pojasa i pješačke staze koje se izvodi parkovnim rubnjacima, zatim uređenje parterne površine šetnice betonskim opločnicima te izravnavanje postojećeg obalnog zida postavljanjem krune od kamenih ploča na gornji rub zida.
Zaštitni zeleni pojas uz cestu uredit će se sadnicama prilagođenima za rast u primorskim uvjetima (patuljasti oleander, niski tobirovac, lavanda…), a od stablašica tamarisa bit će formiran drvored. Duljina dionice na kojoj se izvode radovi iznosi 500 metara, a površina obuhvata je 2.000 m².


Nakon što su zbog ponuđenih cijena većih od procijenjene vrijednosti investicije poništena dva postupka javne nabave za radove, treći postupak završio je u listopadu ove godine zaključivanjem ugovora o izvođenju radova. Ugovorena vrijednost radova iznosi 1.964.000 kuna (s PDV-om), a u financiranju projekta s iznosom od milijun kuna sudjeluje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.