Kapitalni projekt u Baški

Suvremeno reciklažno dvorište za još bolje gospodarenje otpadom

Mladen Trinajstić

Općinski načelnik Toni Juranić imao je čast presijeći vrpcu na otvaranju novog Reciklažnog dvorišta Baška / Foto Mladen TRINAJSTIĆ

Općinski načelnik Toni Juranić imao je čast presijeći vrpcu na otvaranju novog Reciklažnog dvorišta Baška / Foto Mladen TRINAJSTIĆ

Ovo je dvorište sad postalo najvažnijom lokalnom sastavnicom sveotočnog sustava gospodarenja otpadom, a u njemu je poseban naglasak stavljen na zbrinjavanje opasnog otpada te na prikladno zbrinjavanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, glomaznog otpada...BAŠKA  Nakon proteka jedne godine od začetka radova na izgradnji i opremanju novog, suvremenog reciklažnog dvorišta u Baški, ovaj je kapitalni projekt u funkciji. Prigodnom svečanošću kojoj je, u prostoru galerije “Zvonimir”, prethodila prezentacija svih komunalnih sadržaja koji će stanovnicima i posjetiteljima Baške i svih okolnih mjesta sad ondje stajati na raspolaganju, predstavnici Općine Baška i komunalnog društva Ponikve eko otok Krk (kojemu je povjereno upravljanje tim objektom) predstavili su važnost i značaj novog “kamenčića” u otočnom “mozaiku” zbrinjavanja otpada – kompleks koji će dodatno pridonijeti već ionako dobro ustrojenom i učinkovitom krčkom sustavu gospodarenja otpadom zahvaljujući kojemu se na tom otoku odvaja i u ponovnu uporabu “sirovinski” vraća čak 60 posto ukupnog otpada.


Europske kune


Proslava dovršetka gradnje tog, za očuvanje okoliša i urednost spomenutog otočnog turističkog središta iznimno važnog objekta njezinim organizatorima, ali ujedno i investitorima iz Općine Baška, razlog za zadovoljstvo donijela je i zbog činjenice da je glavnina nemalih ulaganja u reciklažno dvorište osigurana iz “vanjskih” izvora financiranja putem bespovratnih EU-potpora.– Općina Baška, koja je ujedno bila i nositelj ovog EU-projekta vrijednog ukupno 3,06 milijuna kuna, čak 85 posto tog iznosa osigurala je kroz dostupna nam bespovratna sredstva Europske unije, istaknuo je predstavljajući svojim sumještanima ovaj važan i vrijedan novi objekt komunalne infrastrukture općinski načelnik Toni Juranić.


Gotovo 2,5 milijuna kuna za podzemne spremnikePredstavljajući projekt koji je realiziran na općinskom zemljištu nešto većem od 2,1 tisuća kvadrata, općinski načelnik Toni Juranić podsjetio je i da reciklažno dvorište nije jedino ovogodišnje općinsko ulaganje u uspostavu kvalitetnog, učinkovitog, ali i “vizulano prihvatljivog” modela gospodarenja otpadom.
– Općina je nedavno u funkciju stavila i pet setova podzemnih odnosno potpuno ukopanih spremnika u postavljanje kojih je iz općinskog proračuna, unatoč svim nedaćama s kojima se ove godine susrećemo, uloženo gotovo 2,5 milijuna kuna, istaknuo je Juranić. Pritom je ustvrdio i da žitelji, ali i posjetitelji jedne od u turističkom smislu najrazvijenijih i najposjećenijih destinacija na otoku Krku i Kvarneru uopće, zaslužuju uživati tako visok komunalni standard.
Spomenimo i da su radove na izgradnji Reciklažnog dvorišta Baška u ugovorenom roku izveli djelatnici riječke Vodogradnje.


Čelnik bašćanske izvršne vlasti ukazao je i da je posredstvom Kohezijskog fonda, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., izgradnja, uređenje i opremanje Reciklažnog dvorišta Baška bilo sufinancirano s 2,6 milijuna “europskih” kuna. Projektni voditelj Nikola Nobilo napomenuo je u istoj prigodi i da netom realizirani EU-projekt uključuje izgradnju i opremanje tog kompleksa, ali i provođenje niza informativno-obrazovnih aktivnosti u svrhu doprinosa povećanju stope prikupljenog komunalnog otpada, odnosno smanjenja ukupnih količina otpada koji se odlaže na području te otočne lokalne jedinice.


“Posebni” otpad


Poseban je naglasak u krugu kompleksa koji je sad postao najvažnijom lokalnom sastavnicom sveotočnog sustava gospodarenja otpadom stavljen na zbrinjavanje opasnog otpada, ali i na prikladno zbrinjavanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog odnosno glomaznog otpada, jednako kao i na mnoge druge, “posebne” kategorije otpada.


Uoči otvorenja, uloga i važnost reciklažnog dvorišta predstavljena je u galeriji "Zvonimir" / Foto Mladen TRINAJSTIĆ

Uoči otvorenja, uloga i važnost reciklažnog dvorišta predstavljena je u galeriji “Zvonimir” / Foto Mladen TRINAJSTIĆ– Svrha ovog projekta – istaknuo je nadovezujući se na načelnikovo izlaganje tehnički direktor u tvrtki Ponikve eko otok Krk, Dejan Kosić – doprinošenje je ostvarenju “ciljane” stope recikliranja iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske jednako kao i ciljeva zacrtanih Planom gospodarenja otpadom Općine Baška. A sve to postiže se izgradnjom potrebne infrastrukture nužne za odvojeno prikupljanje otpada te podizanje svijesti lokalnog stanovništva o važnosti odvajanja otpada, zaštite okoliša i ulozi reciklažnih dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, rekao je Kosić, dok je općinski načelnik Juranić istaknuo da je izgradnjom reciklažnog dvorišta osigurana je sva potrebna infrastruktura za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina svih “posebnih vrsta” otpada.– Zajedno s već provedenim informativno-obrazovnim aktivnostima, to je u konačnici direktno doprinijelo dodatnom unapređivanju cjelokupnog otočnog sustava gospodarenja komunalnim otpadom, zaključio je Juranić.