Zaključen sporazum

Sortirnica na odlagalištu Sorinj koštat će ukupno 7 milijuna kuna

Hrvoje Hodak

Foto Hrvoje Hodak

Foto Hrvoje Hodak

Ako projektna prijava bude ocijenjena pozitivno, moguće je ostvariti 5,8 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EU Kohezijskog fonda. Radovi na izgradnji sortirnice počinju tijekom 2021. godineRAB – U okviru pripreme dokumentacije za slanje na Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Grad Rab i Općina Lopar zaključili su Sporazum o zajedničkom korištenju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada.


Iznos sredstava koja će za ostvarenje ovog projekta osigurati potpisnici Sporazuma temelji se na Sporazumu o zajedničkom financiranju i korištenju odlagališta otpada Sorinj, prema kojemu 75% osigurava Grad Rab, a 25% Općina Lopar. Radovi na izgradnji sortirnice mogli bi početi tijekom 2021. godine


Procjena vrijednosti investicije iznosi 7 milijuna kuna, a obuhvaća troškove projekata i pripremne dokumentacije, građenja, stručnog i projektantskog nadzora, promidžbe i vidljivosti i upravljanja projektom. Ako projektna prijava bude ocijenjena pozitivno, moguće je ostvariti do 5,8 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EU Kohezijskog fonda.
Izgradnjom sortirnice osigurat će se infrastruktura potrebna za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i time povećati kvaliteta i vrijednost sirovina (papira i kartona, plastike, tekstila i metala) odvojeno sakupljenih iz komunalnog otpada koji nastaje na području Grada Raba i Općine Lopar.


Izgradnja sortirnice jedan je od preduvjeta za uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom te će provedba ovog projekta izravno pridonijeti povećanju stope recikliranja odvojeno prikupljenog otpada, i dugoročno pozitivno utjecati na zaštitu okoliša kroz smanjenje količine otpada koja se odlaže na odlagališta, izbjegavanje odlaganja otpada u okoliš i smanjenje emisija stakleničkih plinova.


U ovoj fazi projekta izgradit će se građevina za prihvat i pretovar prethodno razvrstanih sastavnica otpada na kojoj će se obavljati prihvat i ručno sortiranje otpadnog papira i kartona, plastike, tekstila i metala, odvojeno sakupljenog iz komunalnog otpada koji nastaje na području Grada Raba i Općine Lopar te prešanje i skladištenje navedenih vrsta otpada do predaje ovlaštenicima na oporabu. Građevina će se nalaziti na istočnom dijelu odlagališta za neopasni otpad Sorinj i zauzimat će površinu od 917 m².