Opće dobro

Punat raspisao javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga i klubova. Na raspolaganju 700 tisuća kn

Mladen Trinajstić

Za aktivnosti udruga koje djeluju u kulturi bit će izdvojeno 380 tisuća kuna, sportskim udrugama i klubovima 200 tisuća kuna, a prioritetnom području projekata i programa razvoja civilnog društva osigurano je 120 tisuća kunaPUNAT – Općina Punat je, kako je to činila proteklih godina, i na početku ove raspisala javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro. Na natječaj kojim se osiguravaju sredstva za aktivnosti udruga u 2022. godini predstavnici sportskih, kulturnih, ali i svih ostalih vrsta udruženja pozvani su prijavati svoje potrebe, i to u obliku programa i projekata koji će se u djelo provoditi tijekom idućih mjeseci.


– Opći cilj ovog natječaja stvaranje je poticajnog okružja za širenje društvenih mogućnosti, odnosno za uključivanje čim većeg broja građana u događanja svih vrsta, a sve sa svrhom stvaranja društvene kohezije i unapređenja kvalitete života – istaknuo je, predstavljajući nam spomenuti »društveni natječaj«, općinski načelnik Daniel Strčić koji istom prilikom nije propustio reći i da se »specifični cilj« tog programa ogleda u jačanju kapaciteta samih udruga kao vrlo bitnih nositelja društvenih zbivanja u toj lokalnoj zajednici.


Više područja


Općina Punat u svom ovogodišnjem proračunu za takve je programe osigurala 700 tisuća kuna te je spomenuti novac, sukladno uobičajenoj praksi, razdijelila na više prioritetnih područja, odnosno vrsta aktivnosti u kojima udruge djeluju. Tako će za aktivnosti udruga koje djeluju u kulturi ove godine iz općinske kase biti izdvojeno 380 tisuća kuna, dok će udrugama i klubovima koji njeguju i promoviraju sport biti usmjereno 200 tisuća kuna. Prioritetnom području projekata i programa razvoja civilnog društva osigurano je pak 120 tisuća kuna, i to u segmentu koji uključuje aktivnosti udruga čiji programi promiču očuvanje stečevina i zaštitu digniteta Domovinskog rata i Drugog svjetskog rata, programe različitih edukacija, osnaživanja i potpora ranjivih skupina, odnosno starijih osoba, invalida, ovisnika i sličnih skupina.
Također, ovom segmentu pomažu i ekološke aktivnosti kao i djelovanje na polju očuvanja prirode i okoliša, zaštite životinja, ali i programi namijenjeni mladima, odnosno njihovom slobodnom vremenu.


Dodatni bodovi


Da bi stekli prednost u financiranju, odnosno dodatne bodove pri ocjenjivanju njihovih prijava, napominju organizatori ovog postupka, predstavnici udruga morat će detaljno elaborirati načine na koje kane svoje članove uključivati i poticati na volonterski rad, ali i predstaviti aktivnosti koje planiraju provoditi na području Općine Punat, ili za mještane Općine Punat. Vrednovat će se i brojnost uključenih žitelja te krčke lokalne zajednice u pojedine aktivnosti, jednako kao i uspješnost u osiguravanju dodatnih sredstava sufinanciranja, bilo iz vlastitih ili pak nacionalnih, pa i europskih izvora. Spomenimo i da je, sukladno informacijama s kojima su nas upoznali puntarski općinari, kao krajnji rok za podnošenje prijedloga programa ili projekata koji će se potom vrednovati određen 14. veljače.


Prijave pismeno ili elektroničkom poštom


Prijave se mogu podnositi neposredno, u pisarnicu Općine Punat ili preporučenom pošiljkom. Također, omogućeno je prijavljivanje elektroničkim putem, na e-mail adresu: [email protected] Podnositelji prijave koja se podnosi elektroničkim putem dužni su, na zahtjev Općine Punat, dostaviti na uvid svu potrebnu izvornu dokumentaciju i obvezne priloge u izvorniku.