Bravo, Pag

Posebni rezervar šumske vegetacije na Pagu dobiva poučnu stazu: Dobro za izletnike, šumu, vodu i ptice

Slavica Mrkić Modrić

Poučna staza bit će opremljena klupama za odmor, edukacijsko - informativnim pločama i vidikovcem, tj. platoom koji će imati cilj povećanje svijesti stanovništva o važnosti šuma, održivom načinu gospodarenja i zaštiti šuma i prirodeAko sve bude kako bi trebalo biti, stanovnici otoka Paga i svi koji na taj otok dolaze, za dvije godine moći će uživati šećući poučnom stazom rezervata šumske vegetacije Dubrava-Hanzina. Javna ustanova Natura-Jadera, koja upravlja zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije, za ovaj je projekt osigurala 656.625,00 kuna i to kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine.


Na nedavno održanom sastanku sazvanom na temu poučne staze kojem su uz Antu Fabijanića, gradonačelnika Grada Paga, Vesnu Karavanić, direktoricu Turističke zajednice Grada Paga, Taide Garibović, savjetnice za provedbu programa i projekata i Josipa Brajkovića, čuvara prirode, Damir Perić, ravnatelj JU Natura-Jadera izvijestio je prisutne da je projekt prihvaćen i odobren te da uskoro slijedi zakonska procedura javne nabave, odabira izvođača i slično.


– Glavni cilj projekta je educiranje i osvještavanje javnosti o održivom gospodarenju i važnosti šuma na krškom području, njihovoj važnosti u smislu općekorisnih funkcija šume, informiranje javnosti o važnosti očuvanja šumskih ekosustava na kršu te sprečavanje nastajanja novih puteva kroz šumu. Nadalje, kako se navedena lokacija ulaganja nalazi na području ekološke mreže, jedan od ciljeva projekta je i informiranje javnosti o važnosti uspostava i očuvanja područja ekološke mreže te njihov doprinos bioraznolikosti, kazao je Perić.
Zbog već postojećih staza u posebnom rezervatu šumske vegetacije »Dubrava-Hanzina«, ulaganje će se provoditi s minimalnim zahvatom u prostoru. Poučna staza bit će opremljena klupama za odmor, edukacijsko – informativnim pločama i vidikovcem tj. platoom koji će imati cilj povećanje svijesti stanovništva o važnosti šuma, održivom načinu gospodarenja i zaštiti šuma i prirode. Istovremeno, projektom će se spriječiti daljnja probijanja puteva i staza, te adekvatno označiti već postojeće staze kako bi minimalizirali i zaustavili daljnje probijanje »divljih puteva«. Posjetitelji poučne staze moći će se educirati i informirati o važnosti općekorisnih funkcija šuma u vidu zaštite tla, zaštite vode i zraka čime će se indirektno utjecati na očuvanje i poboljšanje biološke raznolikosti, očuvanje i obnovu posebnih staništa i prirodnih krajobraza uključujući područja Natura 2000 te će se time dodatno doprinijeti očuvanju i poboljšanju stanja staništa značajnih za ptice, koje proizlazi iz obveza o proglašenju ekološke mreže Natura 2000.


– Provedbom ulaganja, rekreacijske turističke i zdravstvene koristi šuma bit će dostupnije stanovnicima i posjetiteljima, što će doprinijeti povećanju njihove okolišne vrijednosti. Realizacija ovog projekta istaknut će specifične dijelove šumskih ekosustava ili područja od posebnog značaja, a u konkretnom slučaju istaknut će vrijednost posebnog rezervata šumske vegetacije »Dubrava-Hanzina«, zaključak je sastanka vezanog uz poučnu stazu rezervata šumske vegetacije Dubrava-Hanzina čije bi uređenje trebalo početi tijekom lipnja ove godine, a završiti u svibnju 2022. godine.. Trajanje projekta je dvije godine s time da je predviđeni početak lipanj 2020., a planirani završetak svibanj 2022. godine.


Jeste li znali?


Šuma hrasta medunca i bijeloga graba u posebnom rezervatu Dubrava Hanzine jedina je listopadna šuma na otoku Pagu. U visinskoj zonaciji takav tip šuma razvija se iznad crnikovih šuma na visini od 400 m n.m., u obalnom dijelu može se naći i na visini od 900 m n. m., a ovdje se spušta skroz do mora. Ime Dubrava označava šumu, ponajprije hrastovu, jer je dub (hrast) sveto drvo posvećeno staroslavenskom bogu Perunu. Rezervat obuhvaća obalni pojas površine 28,45 ha s obje strane stare ceste Pag-Novalja u duljini od dva kilometra.