"JUXTA MARE"

Na dan svetog Nikole zaplovio Virtualni muzej ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva grada Raba

Hrvoje Hodak

Snimio Hrvoje HODAK

Snimio Hrvoje HODAK

Domaćin otvorenja pripremljenog na brodu “Mala Maris”, koji je uzvanike dočekao na rapskoj Novoj rivi, bila je Turistička zajednica grada Raba, čiji je ovo projekt 


Na dan svetog Nikole u gradu Rabu otvoren je prvi virtualni muzej ovakve vrste u Hrvatskoj. Domaćin otvorenja pripremljenog na brodu “Mala Maris”, koji je uzvanike dočekao na rapskoj Novoj rivi, bila je Turistička zajednica grada Raba, čiji je ovo projekt, a domaćini otvorenja bili su Nikola Grgurić, gradonačelnik Grada Raba i predsjednik TZG Rab te direktorice TZG Rab, Ivana Matušan.


 
Prije ukrcaja na brod, uzvanike su dočekale loza i travarica uz domaće frite s grožđicama od crnog grožđa. Naime, upravo je takav običaj bio kod okupljanja i pripreme svih koji su pomagali pri porinućima rapskih brodica, pa je ta užanca  upriličena i kod svečanog porinuća novog projekta Turističke zajednice grada Raba, Virtualnog muzeja ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva grada Raba JUXTA MARE. 


Turistička zajednica grada Raba započela je projekt Virtualnog muzeja ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva grada Raba još 2019. godine tijekom razvoja ideje valorizacije ribarske, pomorske i brodograditeljske baštine Raba u cilju povećanja interesa za bavljenje ribarstvom te zaštiti ribarstvene i pomorske baštine. Dana 17.12.2019. godine LAGUR Tramuntana objavio je 1. FLAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. za Mjeru 2.A.1. “Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”. 


 


Predmet FLAG natječaja bila je dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene Mjere 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, u cilju povezivanja tradicionalnog ribarskog i pomorskog sektora sa turističkim sektorom i stvaranje novih turističkih sadržaja. Nakon prijave projekta na natječaj i procesa evaluacije, dana 31.12.2020. projekt je odobren od strane Ministarstva poljoprivrede u punom iznosu od 1,1 milijun kuna te Turistička zajednica grada Raba započinje svoj put provedbe projekta.


 


Obrađeno 13 lokacija


 


U ovoj fazi projekta obrađeno je 13 lokacija koje uključuju brodograditelje, ribare i značajnu povijesnu arhitekturu koja je svjedok tijeka razvoja otočnog krajolika, a sve se te lokacije nalaze duž šetnice uz more kroz naselja Banjol i Barbat. Iz činjenice da se cjelokupan sadržaj muzeja nalazi na šetnici uz more proizlazi i naziv projekta JUXTA MARE. 


 


Na svakoj pojedinoj lokacijii stoji metalna konstrukcija s dvostarnim panoima opremljenim dvojezičnim tekstom i fotografijama vezanim na temu koje se tiču upravo tih točaka na šetnici. Na panoima se nalaze i bitne informacije vezane uz cjelokupnu stazu (pozicija na karti, udaljenost do susjedne točke izražena u metrima i broju koraka, naziv i tema ostalih točaka itd.). 


Svaka tabla ima na uočljivom mjestu QR kod koji nakon učitanja u suvremeni „pametni“ telefonski uređaj postaje ključ za ulaz u muzej iz naslova projekta – virtualni muzej.


 


U virtualnom sučelju posjetitelj na ekranu svog uređaja ima mogućnost vidjeti čitavu stazu sa svim točkama gledano iz zraka, te može svakoj pojedinačno pristupiti kako bi pregledao njezin sadržaj. Na točki na kojoj stoji, na zaslonu svog uređaja može odabrati sadržaj u kojemu se nudi prošireni tekst, dodatne fotogafije ili kratki ozvučeni film na temu pojedine točke. Pored zvuka, filmovi su i titlovani kako bi ga mogle razumijeti i slabo čujuće i nečujuće osobe. I konačno gumb AR na zaslonu pruža mogućnost povezivanja mobilnog uređaja s trodimenzionalno izvedenim objektima u digitalnom formatu koji se pojavljuju u živoj slici na zaslonu prividno stvarajući proširenu stvarnost. Putem zaslona na telefonu, projicirani objekt se može obići i promatrati sa svih strana i unutrašnjost, kao da se stvaran objekt nalazi u stvarnom prostoru. Scenu s proširenom stvarnošću moguće je kroz aplikaciju i fotografirati zajedno s osobama u kompoziciji što čini vrlo lijepu, zabavnu i poučnu uspomenu. Muzej je u čitavoj svojoj dužini dostupan i hendikepiranim osobama, tako da one imaju pristup ključu (QR kodu) na tlu, gdje ga lako mogu dohvatiti. 


Plovidba Barbatskim kanalom


 


Uzvanici su imali priliku ploviti Barbatskim kanalom uz iskrcaj na Barbatskoj rivi kako bi doživjeli u punom smislu muzej – pored virtualnog dijela, metalnu konstrukciju koja „čuva“ važne dijelove fizičkog dijela muzeja – tablu s podacima o točki na kojoj se nalazi te solar koji pretvara sunčevu svjetlost u energiju koja puni bateriju table. Na rivi su ih dočekali barbatski osnovnoškolci koji su pridržali vrpcu kako bi ju gradonačelnik Grgurić prerezao te time i simbolički otvorio muzej. Uz kratko druženje koje je uključivalo upoznavanje s muzejom, uživanje najmlađih u kolačima, brod “Mala Maris” je zaplovio dalje, do kraja barbatske šetnice te se na kraju vratio u luku Rab.


 


Uz gradonačelnika Grada Raba Nikole Grgurića i direktoricu TZG Rab Ivanu Matušan, okupljanju su prisustvovali: Mladen Šćerbe, autor pojekta, Nina Jamičić, pročelnica Upravnog odjela poljoprivrede i turizma Ličko-senjske županije, Boris Smojver, načelnik Općine Karlobag i predsjednik LAGUR-a Tramuntana, Petra Aničić, voditeljica LAGUR -a Tramuntana te predstavnici ostalih LAGUR-a s područja Kvarnera, predstavnici Primorsko-goranske županije, kao i predstavnici javnih tijela. Posebni uzvanici ovog događanja su ipak bili potomci obitelji koje su predstavljene kroz ovaj projekt, jer činjenica je da su upravo oni najvažniji dio ovog projekta. 


Direktorica TZG Raba je u svojem je govoru izrazila posebnu zahvalu gospodinu Jošku Perčiniću, potomku obitelji Perčinić, koji je, kako je sama rekla, svojim dragocjenim znanjem i strpljivošću projekt usmjerio na pravi put, autoru projekta Mladenu Šćerbu, koji je uložio trud i vrijeme pri sistematiziranju kazivanja živućih svjedoka, kreiranju vizualnog identiteta i svih potrebnih radnji da bi projekt bio dostojan naziva „muzej“, Gradu Rabu i Lučkoj upravi Rab koje su dale suglasnost za postavu metalnih konstrukcija, što je bilo izuzetno bitno da taj dio projekta zaživi, LAGUR-u Tramuntana i njegovoj voditeljici Petri Aničić koja je bila svesrdna pomoć pri prijavi projekta, s obzirom da je direktorica Matušan bila i voditeljica projekta, ali i svima koji su na bilo koji način pripomogli da projekt zaživi.


 


Gradonačelnik Grada Raba istaknuo je važnost valoriziranja baštine s područja grada Raba, posebice maritimne baštine, kao i života naših starih koji možda više nisu s nama, ali su svakako ostavili trag na Rabu i među stanovništvom. Također je iskazao sreću i zahvalnost zbog realizacije ovog projekta koji je tek početak ovakvog puta Grada Raba za kojeg je nastavak zagarantiran. Ovaj je projekt namijenjen je prvenstveno lokalnom stanovništvu, da se očuva baština, ali sigurno će zainteresirati i turiste kojima će se još in a ovaj način Rab predstaviti kao destinacije koja nudi puno više od „sunca i mora“.


 


Ovaj projekt se smatra pilot projektom koji pokazuje kako je na suvremen način moguće valorizirati i ostalu baštinu grada Raba te zasigurno nije jedini ovakav projekt koji se može očekivati iz Turističke zajednice grada Raba.