MO Veprinac-Učka

U Veprincu ne žele azil za napuštene životinje, ni kompostanu, niti reciklažno dvorište

Aleksandra Kućel Ilić

Foto arhiva NL

Foto arhiva NL

Pozivamo sve mještane Veprinca i Poljana da sudjeluju u Javnoj raspravi i da se očituju protiv devastacije prostora na vratima Parka prirode Učka – rekla je Zorica Sergo, predsjednica MO-aČlanovi Mjesnog odbora Veprinac-Učka uložili su primjedbe na prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije za koji, baš kao i za UPU naselja Opatija, javna rasprava traje do ponedjeljka, 21. prosinca.


Za MO Veprinac-Učka neprihvatljivo je da se na »vratima« Parka prirode Učka izgrade reciklažno dvorište za građevinski otpad, kompostana i azil za životinje.


– Nedopustivo je da se reciklažno dvorište građevnog otpada ima namjeru graditi na parceli koja je smještena do granice Parka prirode Učka i u neposrednoj blizini naselja Maćuki, na području »potoka« i vodozaštitne zone, a koja će »djelatnost« devastirati ne samo to područje na kojem će biti reciklažno dvorište za građevni otpad nego i šire područje oko njega.
Udaljenost od 300 metara (kako objašnjava izrađivač plana) je zakonska udaljenost od kuća, ali svakako je nedostatna za ovu »djelatnost«. Da smo uređena država i imamo dobre zakone i pravilnike, ne bismo, možda, reagirali, ali mi u takvoj državi ne živimo.


Reciklažno dvorište, osim što će teški kamioni prolaziti kroz mjesto, stvarat će buku prilikom drobljenja betona i ostalog materijala, a da o prašini i ne govorimo. Cijeli jedan dio borove šume u potpunosti će se devastirati.


Osim toga, teren predviđen za reciklažno dvorište je toliko strm (padina prema potoku) da bi se trebalo investirati u goleme potporne zidove koji bi onemogućili da se »potok« zatrpa, što smo sigurni da se neće investirati, nego će se samo dovoziti materijal kamionima i zatrpavanjem stvoriti ravniji dio – dobit ćemo smetlište.


Cijelo područje je vodozaštitna zona i moglo bi onečistiti podzemne vode, a znamo da je na kilometar zračne linije izvor vode na Učki pa bismo time mogli ugroziti izvor najkvalitetnije pitke vode u Hrvatskoj.


Deponiranje »pomija«


Smrad koji bi se širio iz kompostane protezao bi se za vrijeme tramontane od Veprinca do donjih Poljana pa bismo od turistički razvijenog zaleđa dobili novu Marišćinu. Ne možemo se složiti s izrađivačem plana koji je na javnom izlaganju konstatirao da se u kompostanu odvozi samo biorazgradivi zeleni otpad jer znamo da centar Opatije ima problema s deponiranjem »kuhinjskih ostataka – pomija« koje bi sigurno završile u kompostani.


Azil za životinje predviđen je preblizu kućama koje sada postoje, a u saznanju smo da se na području građevinskog dijela naselja Maćuki treba izgraditi prihvatilište za djecu bez roditelja te na dijelu izvan građevinskog područja vinogradi. Nemoguće je zamisliti takav suživot – stoji u primjedbi iz MO-a Veprinac.


Zorica Sergo, predsjednica MO Veprinac-Učka, ali i gradska vijećnica, osvrnula se i na političku pozadinu.


Prijedlog većine


– Nažalost, moram ovu temu ispolitizirati jer treba napomenuti da je ovaj prijedlog da se ove »tri stvari« izgrade u Veprincu ustvari prijedlog predstavničke većine Grada Opatije, naravno uz pomoć izrađivača Prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana.


Naime, predsjednik Gradskog vijeća na prošloj je koordinaciji Mjesnih odbora istaknuo da je predstavnička većina s Odborom za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša pronašla teren na kojem se može izgraditi reciklažno dvorište za građevni otpad, kompostana i azil za nezbrinute životinje!


Stoga se ne mogu ne osvrnuti na poziv Akcije mladih da se Opatijci uključe u javnu raspravu po Prijedlogu da bi spriječili izgradnju u zaštićenoj zoni Opatije i Voloskog. Ali nigdje ne spominju da se treba spriječiti izgradnja i devastiranje zaštićene zelene zone Veprinca!


Akcija mladih hvali se uspjehom što se nije izgradio hotel kod Katinića i tako se nije devastiralo zelenilo, ali može se devastirati cijelo područje Veprinca izgradnjom kompostane, reciklažnog dvorišta za građevinski otpad!


Opatiji i Voloskom zelenilo, a nama u Veprincu – Marišćina! Na kraju, htjeli bismo pozvati sve mještane Veprinca i Poljana da sudjeluju u Javnoj raspravi i da se očituju dopuštaju li ovakvu devastaciju prostora u Veprincu, na vratima Parka prirode Učka – rekla je Zorica Sergo.