O novom zakonu

U Opatiji počela konferencija o lokalnim proračunima i komunalnim investicijama

Aleksandra Kućel Ilić

Foto Mateo Levak

Foto Mateo Levak

Konferencija će poslužiti kao platforma za sveobuhvatnu raspravu predstavnika JLS, županija i komunalnih poduzeća o pripremama za izradu proračuna za naredno razdobljeKako bi se odgovorilo na ključna pitanja poput onog što donosi novi Zakon o proračunu koji će se donijeti do konca godine, ali i što će biti s reformom teritorijalnog i fiskalnog ustroja države, u Opatiji je započela konferencija “Lokalni proračuni i komunalne investicije”.


Održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva financija, a poslužit će kao platforma za sveobuhvatnu raspravu predstavnika JLS, županija i komunalnih poduzeća o pripremama za izradu proračuna za naredno razdoblje.


– Također, riječi će biti i o najavljenom “funkcionalnom spajanju jedinica lokalne samouprave”. Ne radi se o njihovom ukidanju, već o spajanju koje bi dovelo do efikasnijeg i operativnijeg upravljanja općinama, ali i uštede – rekao je Stjepan Čuraj, državni tajnik u Ministrstvu financija, naglasivši da je implementacija ove reforme u planu do drugog kvartala 2025. godine.
Po njegovim riječima, novi Zakon o proračunu bit će fleksibilniji od dosadašnjeg, a olakšat će se i sve ono što je vezano uz europske projekte.