Međunarodno priznanje

Svečano podignuta Zelena zastava na FMTU u Iki, dobili su status FEE EcoCampusa

Aleksandra Kućel Ilić

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran Karuza

FMTU je prva sastavnica na Sveučilištu u Rijeci koja je primila ovo priznanje.Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu stekao je status međunarodnog FEE EcoCampusa (Foundation for Environmental Education).


Međunarodno priznanje i Zelena zastava dodjeljuju se za postignuća na području zaštite okoliša te je FMTU prva sastavnica na Sveučilištu u Rijeci koja je primila ovo priznanje.


Svečano podizanje Zelene zastave na FMTU u Iki održano je danas pred studentima i uzvanicima.
Skup je otvorila dekanica prof. dr. sc. Sandra Janković koja je zahvalila članovima Eko odbora, studentima, nastavnicima i vanjskim članovima, udruzi Žmergo i gradu Opatiji na angažmanu, a Fakultetu je čestitala zamjenica opatijskog gradonačelnika Kristina Đukić.


Prorektorica za digitalizaciju i razvoj Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Senka Maćešić naglasila je da Sveučilište promiče ciljeve održivog razvoja, da svaka sastavnica ima svog povjerenika te je jedan od povjerenika na FMTU prof. dr. sc. Marinela Kristinić Nižić koja je ovime dokazala da se planirani ekološki i društveni ciljevi, na dobrobit cijele zajednice, mogu i ostvariti.


Zelenu zastavu podigli su studenti, članovi Eko odbora Leonard Depope, David Kralj i Luka Vrančić.