SuTra 2022.

Kako postići održivost u globalnom transportu? Jesu li kruzeri loši i što je “zeleno pomorstvo”?

Marinko Glavan

Foto: iStock

Foto: iStock

Međunarodna konferencija o održivom transportu SuTra 2022. okupila je vodeće stručnjake iz gospodarskog i akademskog sektora te javne uprave koji su na stručnim panelima raspravljali o četiri aktualne teme - razvoju kruzinga i nautičkog turizma, odnosu pomorskog i svjetskog gospodarstva, kontejnerskom i linijskom brodarstvu te izazovima obrazovanja pomoracaU Opatiji se od 29. rujna do 1. listopada održava International Conference on Sustainable Transport – SuTra 2022, konferencija o održivom transportu u organizaciji Pomorskog fakulteta u Rijeci koja okuplja sve dionike u ovim važnim ekonomskim granama – akademski sektor, gospodarstvo i javnu upravu.


Uz sudionike skupa, svečanosti otvaranja konferencije prisustvovali su ministrica turizma Nikolina Brnjac, gradonačelnik Opatije Fernando Krigin, predstavnici riječkog Sveučilišta i drugi uzvanici.


Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac sa sudionicima konferencije


Drugi dan konferencije bio je posvećen prvenstveno stručnim panelima na kojima se raspravljalo o četiri aktualne teme. O izazovima koji se otvaraju u sferi nautičkog i kruzing turizma govorili su predstavnici ACI-ja, Udruženja hrvatskih marina, ravnatelj lučke uprave Rovinj i predstavnik lučke uprave Zadar, dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, koji su ujedno i izrađivači Strategije turizma, a raspravu je moderirao prof. Alen Jugović.


Budući razvoj
– Pitanje razvoja kruzinga i nautičkog turizma dosta često se stavlja u kontekst predstavlja li njihov razvoj negativan utjecaj na mikrolokaciju i stacionarni turizam te koji su pozitivni efekti tih dviju grana turizma i prometa. Upravo na ova pitanja relevantni stručnjaci iz gospodarstva pokušali su dati svoje viđenje, ali s druge strane poslušali smo i predstavnike relevantnih institucija koji su nam predstavili Strategiju razvoja održivog turizma, koja je trenutno u fazi prihvaćanja, i kratko naveli da se ona odražava na nautički i kruzing turizam koji je naveden kao jedan od ključnih proizvoda u razvoju turizma.


S tim u vezi postavilo se i pitanje treba li nakon donošenja strategije razvoja održivog turizma pristupiti i izradi strategije nautičkog i kruzing turizma, istaknuo je prof. Jugović.


Detalj koji svedoči o modernoj konferenciji


O odnosu pomorskog i svjetskog gospodarstva govorili su predstavnici kompanija poput Maerska, CMA CGM-a, Liburnia Maritime Agency i Jadroagenta, dok su svoje viđenje dali i predstavnici akademskog sektora.


Voditelj panela, izv. prof. Srđan Žuškin, istaknuo je da svjetsko pomorsko tržište ima značajan utjecaj na globalnu ekonomiju razmatrajući sve pojedine segmente tržišnog brodarstva.


Specijalni transport


– Uvaženi panelisti zasebno su istaknuli kontejnersko linijsko brodarstvo, razvoj brodarstva u području teškog i izvangabaritnog tereta, uzimajući u obzir i specijalni transport te razvoj brodarstva u području tekućeg (tankersko brodarstvo) i rasutog tereta (slobodno brodarstvo). Ujedno, istaknut je pandemijski poremećaj globalnih trgovinskih tokova s razdobljem ekstremno visokih vozarina u pojedinim transportnim granama. Uz značajne promjene vozarina, analizirala se kvaliteta pružene transportne usluge te su istaknute komparativne i konkurentne prednosti u budućem razvoju pojedinog transporta, rekao je Žuškin.


ZELENI TRENDOVI

Pomorski promet nije ostao imun na trendove smanjenja emisija ispušnih plinova te potrebe prelaska na zelene oblike pogona

Pomorski promet nije ostao imun na trendove smanjenja emisija ispušnih plinova te potrebe prelaska na zelene oblike pogona. Moderator ovog panela, izv. prof. Vlado Frančić, navodi da je cilj rasprave pokazati mogućnosti primjene različitih alternativnih goriva u pomorskom, ali i ostalim vidovima transporta, kao i prikazati trenutno stanje tehnoloških dostignuća korištenja različitih »zelenih« goriva kao što su vodik, električna energija, metanol i dr.


Panelisti su bili hrvatski znanstvenici i stručnjaci koji se dugi niz godina bave primjenom novih goriva u transportu, kao i temom održivosti prometa.


Visoko obrazovanje pomoraca

Čelnici svih jadranskih visokih pomorskih učilišta pokušali su u četvrtom panelu dati odgovor na izazove u obrazovanju pomoraca. Moderatorica izv. prof. Ana Perić Hadžić o panelu je rekla da visoko obrazovanje ima ključnu, možda i najznačajniju ulogu u razvoju ljudskih potencijala te u gospodarskom i općenito društvenom razvoju.


– Kad se govori o poboljšanju kvalitete, relevantnosti i učinkovitosti visokog obrazovanja u domeni pomorstva, pred visokoškolskim ustanovama stoje razni izazovi. Tu su zahtjevi tržišta rada u pogledu razvoja novih znanja, vještina i kompetencija, zahtjevi institucionalnih, nacionalnih i međunarodnih okvira; te zahtjevi nove paradigme obrazovanja koja obuhvaća primjenu novih tehnoloških dostignuća u obrazovnom procesu, uvođenje i provođenje novih metoda i modela učenja, personalizacija i digitalizacija obrazovanja, razvoj stručnih kompetencija i transverzalnih vještina i slično, rekla je Perić Hadžić.