Mošćenička Draga

Povijesni dan Mošćenic – Kandalora: Dva predavanja, čakavska beseda i glazba

Marina Kirigin

Sudionici događaja u zgradi javne namjene / Foto S. DRECHSLER

Sudionici događaja u zgradi javne namjene / Foto S. DRECHSLER

Retrospektivu predstava održanih na Kandaloru u Mošćenicama dao je načelnik Riccardo Staraj u sklopu predavanja »Spametimo se predstavi po Mošćenicah pasaneh deset let« 


MOŠĆENIČKA DRAGA  Povijesni dan Mošćenic – Kandalora obilježen je jučer u Mošćeničkoj Dragi u zgradi javne namjene uz dva predavanja, čakavsku besedu i glazbu. Retrospektivu predstava održanih na Kandaloru u Mošćenicama dao je načelnik Riccardo Staraj u sklopu predavanja »Spametimo se predstavi po Mošćenicah pasaneh deset let«, a članovi Predsjedništva Katedre Čakavskog sabora općine Mošćenička Draga Elena Rudan, Robert Mohović i Robert Doričić govorili su na temu »Ča je storeno va pasaneh letah«.


U glazbenom dijelu nastupio je Duo Da Capo


U programu je sudjelovala čakavska pjesnikinja Silvana Milotić, a u glazbenom dijelu nastupio je Duo Da Capo. Organizator priredbe je Katedra Čakavskog sabora općine Mošćenička Draga, udruga koja se bavi očuvanjem nematerijalne i materijalne baštine područja općine, koja je manifestaciju realizirala uz pomoć Općine Mošćenička Draga i Turističke zajednice općine Mošćenička Draga.