Financije

Plaće u opatijskoj Gradskoj upravi neće rasti u 2021.

Marina Kirigin

Foto: S. DRECHSLER

Foto: S. DRECHSLER

Rashodi u Gradskoj upravi i ustanovama viši su za oko 10 posto u odnosu na 2020. zbog otpremnina jer dio zaposlenih ide u mirovinuOPATIJA – Nakon što je prijedlog proračuna Grada Opatije za 2021. godinu stavljen na javno savjetovanje, proširila se vijest da izvršna vlast ima u planu podići plaće zaposlenicima u Gradskoj upravi. Takva mogućnost u jeku pandemije koronavirusa izazvala je nevjericu među građanima Opatije, koji su podlogu za ovakva razmišljanja iščitali iz prijedloga proračuna u kojem se na rashodovnoj strani predlaže oko tri milijuna kuna veći iznos za plaće. Je li u planu podizanje plaća djelatnicima opatijske Gradske uprave i zbog čega je u prijedlogu proračuna stavka rashoda za plaće porasla – pitanja su koja su u želji da se situacija razjasni postavljena pročelnici za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije Tamari Sergo.


– Rashodi za zaposlene obuhvaćaju rashode za plaće i ostale rashode za zaposlene u Gradskoj upravi i ustanovama, a čine 32,7 posto rashoda poslovanja i viši su za 10,5 posto u odnosu na važeći plan za 2020. godinu, odnosno 9,9 posto u odnosu na prijedlog rebalansa. U 2021. godini nije predviđeno povećanje broja službenika i namještenika u Gradskoj upravi, ali se rashodi za zaposlene povećavaju s obzirom na to da određeni broj službenika odlazi u mirovinu pa se dio novca mora izdvojiti za otpremnine. Dodatno se u proračunu u 2021. godini osiguravaju sredstva za plaće gradonačelnika i dvoje zamjenika za šest mjeseci u slučaju da ne budu izabrani na predstojećim izborima na sadašnje dužnosti. Obveza je definirana člankom Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.


Kod Dječjeg vrtića Opatija povećanje se odnosi na zapošljavanje više djelatnika za novi objekt u Veprincu, zatim u Lovranu, te logopeda i koordinatora u projektu »Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj«. Budući da taj projekt završava s prvim kvartalom 2021. godine, troškovi djelatnika iz projekta teretit će redovnu djelatnost dječjeg vrtića. Kod Osnovne škole Opatija dodatno se zapošljava više djelatnika (produženi boravak, pomoćnici u nastavi i tehničko osoblje), što se pokazalo nužnim uslijed pandemije koronavirusa kako bi škola mogla nesmetano funkcionirati. Osnovica za obračun plaća jednaka je kao i prethodne godine, a naknade za zaposlene osiguravaju se do visine neoporezivog iznosa prema kolektivnim ugovorima – stoji u odgovoru opatijske pročelnice Tamare Sergo.