Gradsko vijeće

Opatijski vijećnici potrošili sate na “štorije od kunelići”, pa naprasno prekinuli sjednicu

Aleksandra Kućel Ilić

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Budući da je »Gervais« u večernjim satima bio zauzet, vijećnici su morali prekinuti maratonsko zasjedanjePrva sjednica Gradskog vijeća Opatije u 2022. godini bila je prva sjednica bez dugogodišnje pročelnice Helene Masarić koja je otišla u zasluženu mirovinu, a zamijenila ju je, do raspisivanja natječaja za to mjesto v. d. pročelnice Tea Mladenić Vizintin.


Pucnjevi u prazno


Bila je to ujedno i prva sjednica koja je zbog dosadašnjeg maratonskog odvijanja ovih zasjedanja pomaknuta u raniji termin s početkom u 14 sati i prvi put se u nju uslijed COVID-stuacije trebao on-line uključiti i jedan vijećnik, Ivan Vidaković (SDP).


To se na kraju ipak nije dogodilo, jer iako su vijećnici jednoglasno izglasali promjenu Poslovnika prema kojoj će kada ona i službeno stupi na snagu u izuzetnim situacijama izazvanim koronavirusom ili izolacijom, vijećnici Gradskog vijeća Opatije na sjednici moći biti nazočni i putem interneta, na kraju se ipak nije dozvolilo uključenje Vidakovića za kojega je ekran za uključenje već bio »u pripravnosti«.
Na sjednici nova opcija u funkcioniranju Gradskog vijeća ipak nije došla u obzir, budući da niti predsjednica Vijeća Neva Slani, niti sami vijećnici na sebe nisu mogli preuzeti mogući rizik pravnih sankcija, te u skladu s time i proglašenja odluka ništetnim.


Očekivalo se da Vijeće s obzirom na rani početak bude brže i ekspeditivnije, ali su se još jednom na samom početku takve nade raspršile, s obzirom na to da su vijećnička pitanja, među kojima je bilo zanimljivih, no ipak uz previše pucnjeva u prazno i »štorija od kunelići«, opet potrajala dobra dva sata.


Da će sjednica biti još jednom samo za one najizdržljivije, kada se vijećničkim pitanjima i odgovorima nije nazirao kraj, nije bilo teško predvidjeti, a budući da je dvorana Gervaisa bila slobodna do ranih večernjih sati, ovo je siječanjsko zasjedanje gradskog parlamenta moralo biti prekinuto i uz usvojene izmjene Poslovnika, uspjelo se razraditi još samo dvije točke.


Otpad prošao


Tako je većinom glasova usvojen prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, a prema kojemu će, uz ostale novine koje donosi, u skladu s novim zakonom o gospodarenju komunalnim otpadom s kojim se moraju usluglasiti sve hrvatske jedinice lokalne samouprave, građani dobiti i treću kantu, spremnik za odvajanje bio otpada i to u roku od godine dana.


Kako bi se ljude motiviralo da što više kompostiraju i na taj način budu ne samo ekološki osviješteni, već i smanje količine otpada i cijenu odvoza, morat će se izgraditi i kompostana za koju lokacija na Liburniji zasad još nije poznata.


Također, usvojen je i prijedlog odluke o izmjeni odluke o osnivanju Uređivačkog savjeta za gradski list »Opatija«, no zatim je sjednica, koja se realno mogla puno brže odraditi – morala biti prekinuta.