Mošćenička Draga

Riccardo Staraj: Mladima ćemo pomoći u rješavanju stambenog pitanja

Marinko KrmpotićMOŠĆENIČKA DRAGA – Riccardo Staraj, načelnik Mošćeničke Drage potvrdio je svoju novu kandidaturu za načelnika Općine. Staraj na izbore ponovo izlazi kao nezavisni s koalicijskom listom nezavisnih kandidata uz podršku SDP-a i PGS-a. Naveo je da su na njegovoj listi mahom mladi ljudi koji će se okušati u politici zajedno s nekoliko već iskusnih. Listu su koncipirali tako da svaki čovjek pokriva određeno općinsko područje, a kako bi svi dijelovi Mošćeničke Drage bili zastupljeni. S obzirom na novi zakon o lokalnoj samoupravi, u općinskom vijeću u narednom će periodu umjesto 11 sjediti 9 vijećnika, a načelnik Općine više neće imati svog zamjenika. Upravo zbog toga, bude li Staraj izabran ponovo za načelnika, naveo je da će odmah odrediti osobu koja će ga mijenjati u trenutku njegove eventualne spriječenosti obavljanja zadataka.


Na listi Riccarda Staraja, uz tri već iskusna člana Roberta Dundaru (SDP), Nedjeljka Dražula (PGS) i Andreu Deškovića (nezavisni), naći će se i njegova dosadašnja nezavisna zamjenica Luciana Sterle, te nove snage Iva Galović, Lorena Stroligo, Barbara Bučić, Marko Mogorović (svi nezavisni).


– Vjerujem da su ovi ljudi, koji predstavljaju simbiozu iskustva i nove energije, ključ uspjeha za sljedeće razdoblje, rekao je Staraj na press konferenciji i naveo kapitalne projekte koji čine dio njihovog programa. U planu im je druga faza uređenja luke i kandidatura projekta lukobrana na EU fondove, razvoj golfa u Brseču i turističke zone Sveti Ivan, koja će zapravo započeti skorašnjom izgradnjom pristupne ceste. U programu je zacrtano i daljnje ulaganje u vodovodnu infrastrukturu i kanalizacijsku mrežu. Nastavit će politiku privlačenja sredstava iz EU fondova i započeti kapitalna ulaganja u kulturnu baštinu putem Riječke aglomeracije.
– Od izgradnje nove osnovne škole u Svetom Petru nismo odustali. Međutim, problem zbog čega nismo uspjeli dosad realizirati tu investiciju jesu kriteriji koji nisu prihvatljivi državi i županiji, a to je da imamo u školi manje od 100 djece. Ipak i dalje razmišljamo o pristupanju gradnji nove škole ili pak obnovi postojeće, rekao je Staraj, a njegova trenutna zamjenica, druga na listi za Vijeće, Luciana Sterle govorila je o dijelu programa vezanom za socijalnu i komunalnu problematiku. Navela je da je u planu osnovati Odbor za komunalni red, unaprijediti sustav parkiranja, izgraditi reciklažno dvorište.


Nedjeljko Dražul rekao je da već drugi mandat PGS podržava i nosi listu, te svesrdno pomažu načelnika jer im se sviđa koncept da »Općina razmišlja globalno, a djeluje lokalno«. Naveo je dao će se u novom programu, upravo zbog sve lošije demografske slike Mošćeničke Drage, naći i rješavanje stambenog pitanja za mlade draške obitelji.


– Općina gubi stanovništvo. Imamo plan kako da jednostavno, relativno povoljno dođu do zemljišta i ostanu na ovim prostorima, rekao je Dražul, a Robert Dundara razjasnio da će ovu ideju dodatno razraditi nakon izbora te ju javno predstaviti. Na konferenciji za novinare o situaciji na pomorskom dobru, važnosti obale te njene zaštite kroz turističku valorizaciju govorio je Andrea Dešković, a svemu su prisustvovali i ostali članovi ove koalicije čiji je osnovni cilj održivi razvoj općine kroz nastavak ulaganja u turizam, produljenje turističke sezone te oživljavanje gospodarstva, poglavito ribarstva, poljoprivrede i obrtništva.