Inicijativa

Matulji obnovom starih zgrada žele privući mlade obitelji

Aleksandra Kućel Ilić

Foto Damir Škomrlj

Foto Damir Škomrlj

Općina Matulji obnavlja javne zgrade na područjima gornjih krajeva koje se više ne koriste s namjerom da ih pretvori u stambene prostore za mještane koji nemaju riješeno stambeno pitanjeMladim obiteljima je od presudne važnosti imati primjereno riješeno stambeno pitanje, a kako bi dala doprinos poboljšavanju demografske slike, Općina Matulji je nedavno pokrenula zanimljivu inicijativu.


Stanogradnju po modelu POS-a ova Općina dosad nije realizirala, premda za takvu namjenu postoji teren u Permanima, no pokaže li se interes mještana, obnovom nekih zgrada javne namjene u općinskom vlasništvu moglo bi se pomoći obiteljima da ostanu živjeti na ovom području.


Putem mrežnih stranica iz ove su općine pozvali sve zainteresirane stanovnike koji nemaju riješeno stambeno pitanje (nemaju u vlasništvu stan ili kuću) ili koji nemaju primjereno riješeno stambeno pitanje (imaju u vlasništvu stan ili kuću neodgovarajuće kvadrature), da pristupe popunjavanju ankete.
Njezino će trajanje biti do 31. siječnja ove godine, a može joj se pristupiti popunjavanjem e-obrasca ili klasičnog obrasca te njegovim slanjem e-mailom ili poštom.


Priprema akata


– Cilj ankete je prikupiti informacije u svrhu pripreme odgovarajućih akata, projekata i drugih dokumenata kojima bi se stvorile pretpostavke za stambeno zbrinjavanje dijela stanovnika Općine prema stvarnim potrebama.


Općina Matulji u svrhu ispunjavanja zacrtanih ciljeva u proteklim mjesecima sustavno radi na projektima infrastrukturne obnove javnih zgrada na područjima gornjih krajeva koje se više ne koriste ili se ne koriste radi javnih potreba.


Obnova tih zgrada planira se u svrhu demografske obnove te poboljšanja kvalitete života naših mještana na području gornjeg kraja. Naime, postoji namjera da ti prostori (objekti) budu pretvoreni u stambene prostore namijenjene stanovanju naših mještana koji nemaju riješeno stambeno pitanje i to kroz davanje u najam – poručili su iz općinske uprave.


– Dosad se Općina Matulji nije uključivala u izgradnju POS-ovih stanova, ali imamo puno starih objekata koji bi se, ako se ukaže potreba, mogli iskoristiti za stambenu namjenu.


Primjerice, stara škola u Munama koja je u vlasništvu Općine Matulji, uz primjerenu prenamjenu, dala bi priliku mladim ljudima da se dosele na ove prostore s malo stanovnika i takve bi situacije utjecale i na poboljšanje demografske slike.


Radi se o inicijativi čiji je cilj pomoći mladim obiteljima te dobiti zanimljive podatke na temelju kojih će se bolje moći utvrditi koliki je interes mještana i planirati buduće korake – rekao je matuljski načelnik Mario Ćiković.


Po njegovim riječima, nekoliko je takvih prostora koji su u općinskom vlasništvu, ali izvan upotrebe.


Krov nad glavom


– Razgovarali smo s predstavnicima mjesnih odbora i saznali da su ljudi zainteresirani za ovakve mogućnosti. Raspisali smo stoga anketu da se vidi konkretan interes za stanovanje u ruralnim područjima, a prvenstveno se to odnosi na mlađe osobe koje sada žive u zajedničkom domaćinstvu te žele osnovati vlastito kućanstvo i osamostaliti se.


Osim stare škole u Munama mogle bi se za stambenu namjenu prenamijeniti i stare škole u Zvonećoj i Pasjaku te dom u Šapjanama koji zjapi prazan. Treba uložiti novac te ukoliko ljudi pokažu interes, utoliko pretvoriti te zgrade u stambene prostore i osigurati krov nad glavom mladim obiteljima.


Ako vidimo da interesa ima, krenut ćemo u tom smjeru. Također, to što izgradnje po modelu POS-a dosad nije bilo, ne znači da je u budućnosti neće biti. Glavno nam je da od samih mještana prikupimo više detaljnih informacija o potrebama za stambenim zbrinjavanjem pa ćemo prema tome donositi daljnje odluke – zaključio je Ćiković.