Moguće uštede

Izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi Liburniji će donijeti manje vijećnika i zamjenika načelnika. Hoće li i – uštede?

Marina Kirigin

Izmjene zakona u Lovranu neće utjecati na broj općinskih vijećnika / Foto V. KARUZA

Izmjene zakona u Lovranu neće utjecati na broj općinskih vijećnika / Foto V. KARUZA

Opatija i Matulji ostat će bez 2 vijećnika te će ih imati 15. Mošćenička Draga će imati 9 vijećnika umjesto dosadašnjih 11, dok u Lovranu neće biti promjena te će i dalje imati 13 vijećnikaOPATIJA – Jedinice lokalne samouprave na Liburniji u novom će sazivu imati manje vijećnika, ali i manji broj predstavnika izvršne vlasti. Naime, izmjene Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donijet će promjene u sljedećem sazivu Županijske skupštine, gradskih i općinskih vijeća, ali i promjene vezane uz izvršnu vlast. Najvažnija promjena odnosi se na smanjenje broja vijećnika, pa će tako gotovo svi JLS-i s Liburnije imati nekoliko vijećnika manje, a svi će ostati i s jednim manje ili pak bez zamjenika grado(načelnika). Točnije, mjesta s više od 10 tisuća stanovnika moći će imati 15 članova vijeća, oni iznad 2.500 stanovnika 13 članova, a oni iznad 1.000 stanovnika 9 članova lokalnih parlamenata.Na području Liburnije to će značiti da će Opatija i Matulji ostati bez 2 vijećnika jer će se njihov broj smanjiti sa 17 na 15. Mošćenička Draga će imati 9 vijećnika umjesto dosadašnjih 11, dok u Lovranu neće biti promjena jer je ova općina i dosad imala 13 vijećnika. Grad Opatija i Općina Matulji, kao grad i općina s više od 10.000 stanovnika, moći će zadržati samo jednog zamjenika grado(načelnika), dok će općine Lovran i Mošćenička Draga ostati samo na jednom predstavniku izvršne vlasti – načelniku općine. Nova zakonska rješenja ograničila su i visine primanja lokalnih vijećnika. Međutim, ta promjena neće previše »utjecati« na vijećnike, budući da su njihove naknade i dosad bile ispod propisanih maksimuma. Veće promjene ipak će doživjeti predsjednici lokalnih vijeća čija funkcija, zbog ukidanja mjesta zamjenika, barem simbolički, dobiva više na važnosti, a naknade su im ograničene na iznos 50 posto viši od vijećničke naknade. Potpredsjednici vijeća moći će biti plaćeni 30 posto više od kolega vijećnika.


Opatija i Matulji


Nakon izbora u svibnju, opatijsko gradsko Vijeće imat će 15 članova i bit će izabran gradonačelnik i jedan zamjenik.
– Moje osobno mišljenje je da je dobro što je zadržan institut zamjenika gradonačelnika koji ga može zamjenjivati ako je gradonačelnik za vrijeme trajanja mandata spriječen u obavljanju svoje dužnosti i što je ostala odredba da gradonačelnik može obavljanje određenih poslova povjeriti zamjeniku. Poslovi iz samoupravnog djelokruga su brojni i raznoliki, a pored toga velik je broj i protokolarnih obveza koji bez zamjenika gradonačelnika ne bi mogli biti odrađeni. Reforma lokalne samouprave o kojoj se ciklički govori pred svake lokalne izbore nažalost se svede na raspravu o broju članova predstavničkih tijela i zamjenika gradonačelnika, a pitanje teritorijalnog ustroja, podjela nadležnosti i financiranja poslova iz samoupravnog djelokruga ostaju i dalje neriješena – stoji u odgovoru opatijske pročelnice Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom Helene Masarić.
Matuljsko vijeće u novom sazivu imat će dva vijećnika manje nego do sada, a izvršnu vlast činit će i nadalje općinski načelnik sa samo jednim zamjenikom. Takva izmjena zakona, smatra matuljski pročelnik, mogla bi dovesti do ušteda.
– Sigurno je da će troškovi rada vijeća u Općini Matulji biti nešto niži radi manjeg broja vijećnika ako se visina vijećničkih naknada ne bude mijenjala naviše, a imat ćemo i jednog zamjenika manje. Vrijeme će pokazati hoće li izmjene dovesti do boljeg funkcioniranja predstavničkih tijela ili ne. Također će više operativnih obveza imati čelnici i njihovi zamjenici, pa i službe, jer će se posao koji su do sada obavljali zamjenici biti raspoređeni na njih, stoji u odgovoru matuljskog pročelnika JUO-a Danijela Jermana.


Mošćenička Draga
Izmjene zakona vrlo će vjerojatno imati utjecaja na politička koaliranja uoči lokalnih izbora. Neki smatraju kako će zbog manjeg broja predstavnika izvršne vlasti izostati velike koalicije. Međutim, koliko bi moglo biti teško onima koji više pored sebe neće imati niti jednog zamjenika, upitali smo Riccarda Staraja, načelnika Općine Mošćenička Draga, jedinice lokalne samouprave čija će izvršna vlast nakon lokalnih izbora ostati samo na načelniku. Staraj smatra da će definitivno biti teško raditi bez zamjenika načelnika u ovako maloj općini, koja nema veliku upravu ni velik broj zaposlenih.
– Uz moj veliki angažman, jednako intenzivno radi i moja zamjenica. Zato smatram da će definitivno nedostajati čovjek na toj funkciji. Međutim, morat ćemo se snaći. Vjerujem da će u novom slučaju načelnika općine češće mijenjati predsjednik Vijeća uz, naravno, pročelnicu koja to čini i dosad, a češće će se uključivati i predsjednici općinskih komisija i odbora. Ostanem li na vlasti, nastojat ću povećati broj općinskih komisija i odbora, ali i proširiti broj članova istih, kako bih podijelio uloge ljudima, čime bi neke donekle rasteretili dijela obaveza, rekao je Staraj koji ipak vjeruje da bi ovakva izmjena zakona mogla utjecati na bolju i lakšu suradnju na političkoj sceni – u izbornoj utrci, ali i u kasnijem donošenju važnih odluka u interesu zajednice.