Fokus na rezultate

Iskorak bisera Kvarnera pod vodstvom Riccarda Staraja

NL native

Nova sunčališta, dogradnja luke i šetnice, intenzivan razvitak EU-projekata, postavljanje LED rasvjete, koja štedi energiju, ali i novi momenti u realizaciji projekta Golf Brseč – samo su neki od uspjeha u 4 godineRiccardo Staraj, načelnik Općine Mošćenička Draga u mandatu od četiri godine, od 2017. do 2021. zajedno sa svojim suradnicima uspio je realizirati mnoge veće ili manje projekte. Zamolili smo ga za »fokus na rezultate« te se pokazalo da je u mnogim segmentima ovaj biser Kvarnera napravio važne iskorake.


Mošćenička Draga, foto: S. Drechler


– Dovršili smo prvu i drugu fazu sunčališta na obalnom području Mošćeničke Drage (decking), a na novoj su površini postavljene i fitness sprave. Treća faza prijavljena je Ministarstvu turizma RH i za nju je najavljeno financiranje pa se radovi očekuju ujesen ove godine ili početkom 2022. godine, kada će se otvoriti beach bar, WC te kabine za presvlačenje. Zamijenili smo svjetiljke javne rasvjete i postavili LED rasvjetu na području gotovo cijele Općine, uključujući sva sela. Tu smo ostvarili uštedu od oko 30-40 % na potrošnju električne energije. Postavili smo solarnu rasvjetu na stubište Mošćenice – Sv. Ivan te Kraj – plaža Lučica, kao i na nekoliko lokacija na nerazvrstanim cestama. Započeli smo putem Liburnijskih voda d.o.o. iz EU-projekta Liburnijska aglomeracija radove na novoj kanalizaciji Brseč, a radovi su u Brseču u cijelosti okončani. Također, dovršeni su i radovi u Trebišću na obnovi mlina, mosta i postave skulptura akademskog kipara Ljube de Karine. Projekt je financiran iz EU-fonda – Mitski park i Culturecovery. Iz projekta Culturecovery tablama smo označili sve važnije povijesne i kulturne točke općine.


Decking plaža


Dogradnja luke i EU-projekti
Prihvaćeni su nam projekti Riječke aglomeracije za obnovu kulturne baštine – Mošćenice, Brseč, Trebišće. Javna nabava uskoro kreće. Izrađeni su parcelacijski elaborat i dio projektne dokumentacije za cestu Sv. Ivan. Izmijenjena je lokacijska dozvola i pristupili smo izradi glavnog projekta u svrhu dobivanja građevinske dozvole. Ostvarili smo financiranje Hrvatskih cesta u iznosu od 5,5 milijuna kuna za izradu te ceste. Ishodili smo dokumentaciju i građevinsku dozvolu za izgradnju reciklažnog dvorišta u Kraju. Treba reći i da se krenulo u ciljanu izmjenu Prostornog plana i UPU-a Sv. Ivan i UPU-a Paljon. Razlog izmjene jesu investicije u Sv. Ivanu – investicije Paljon (cesta i periferno naselje). Planovi će uskoro biti na snazi – rekao je Riccardo Staraj.


Jedna od kapitalnih investicija Općine Mošćenička Draga svakako su radovi na dogradnji luke – operativne obale i šetnice koji su gotovo okončani. Projekt prve faze ukupno iznosi oko 10 mil kuna, a financijsku konstrukciju zatvorili smo sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, PGŽ-a,  te ostatak iz proračuna Lučke uprave i Općine M.Draga. Prva faza proširenja luke u Mošćeničkoj Dragi trebala bi biti gotova do početka ove sezone.


Operativna obala


– Ostvarili smo financiranje od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za kompletnu zamjenu ograde u parku Contovo, ograda je u cijelosti nova. Završili smo projekt bežičnog interneta (hotspot M. Draga, Mošćenice, Brseč, Kraj) na temelju dobivenih sredstava od 100.000 kuna putem EU-natječaja. Potpisali smo sporazum sa svim ostalim JLS-ovima diljem Liburnije za početak radova na optičkom kabelu (brzi internet), projekt e-Županije, realizator tvrtka RUNE. Radovi su u tijeku duž cijele općine. U ovom razdoblju intenzivno se razvijaju EU-projekti: Adrialink, Culturecovery, Mitski park, Kaštelir i Riječka Aglomeracija. Iz projekta Kaštelir uređujemo centralno šetalište na Aleji Slatina te su radovi u tijeku – podcrtao je dio postignutoga Staraj.


MITSKI PARK – program prekogranične suradnje Interreg SI – HR
Foto: Olivier Kumičić


Placa od ulik


Otišlo se dalje i u smjeru realizacije velika projekta Golf Brseč te je za njega ponovo potpisan konzultantski ugovor.


– Na Vijeću je predstavljen potencijalan investitor Golf resorta. Potpisano je oko 80 % sporazuma, a Golf projekt se polako počeo razvijati – zadovoljan je draški načelnik, dodavši i kako je uz ostalo u potpunosti obnovljena fasada općinske zgrade, a izgrađen je i novi trg u središtu Mošćeničke Drage koji nosi ime Placa od ulik.


 


Nova ograda u parku Contovo


– Završili smo izgradnju javnog WC-a na kraju plaže Sipar. Potpisali smo ugovor s PGŽ-om za sredstva od 100.000 kuna za ulaganje u javne prostore škole u Mošćenicama i Brseču. Prijavili smo projekt uređenja Trga – šetnice oko centralne fontane pa sve do centra – na natječaj putem LAG-a Terra Liburna. U očekivanju smo odobrenja sredstava. Pokrenuli smo vlastiti pogon unutar općine radi upravljanja parkiralištem. Napravili smo minirotor na parkingu Slatina i postavili nove rampe, novi sustav parkinga te hidraulične stupiće. Radimo na projektu proširenja groblja Brseč. Ishodovana je građevinska dozvola. Radovi bi trebali krenuti ujesen. Izgradili smo novi parking u Mošćenicama, kao i fazu vodovoda i kanalizacije od centra Mošćenica prema Selcu u duljini od tristotinjak metara. Uz pomoć sredstava županije za radove na pomorskom dobru, ostvarili smo financiranje i podigli zaštitnu žicu na plaži Senjavac kako bi onemogućili odron kamenja. Zajedno s Gradom Opatija obnovili smo spomenik i spomen-ploču na Maloj Učki te asfaltirali prilaznu cestu u samom selu. Posvetili smo se ozbiljno EU-projektima, zaposlili na projektima stručnu osobu  te dobro i uspješno radimo.


Uređenje javne površine u Aleji Slatina u arheo-botanički park izvodi se u sklopu projekta KAŠTELIR, financirano sredstvima EFRR kroz  program Interreg SI – HR.


Projekti su to u kulturi i turizmu, no i infrastrukturi. Ukupno smo ostvarili 6 EU-projekata – zaokružio je dio uspješne četverogodišnje priče načelnik Općine Mošćenička Draga.


Javni WC, plaža Sipar


Turističke zone i golf područje


U općini Mošćenička Draga uveden je novi sustav zbrinjavanja kućnog otpada uz poluukopne kontejnere i mobilno reciklažno dvorište, a stanovnici se mogu koristiti (besplatno) i reciklažnim dvorištem u Lovranu. Usvojen je Prostorni plan Općine u kojemu se nalaze dvije turističke zone i golf područje, a građevinsko je područje prošireno za 20 posto. Izgradilo se nekoliko autobusnih stanica duž općine, asfaltiralo oko 2,5 kilometara nerazvrstanih cesta, završilo šetnicu oko Mošćenica i sanaciju Trga Kosnica te probilo cestu Žuntarovo u Brseču.


Golf resort se polako počeo razvijati


– Zajedno s Hrvatskim vodama pokrenuli smo projekt sanacije bujičnog potoka na Slatini, u suradnji s Liburnijskim vodama izradili novu crpnu stanicu na raskrižju u Mošćeničkoj Dragi, a pri završetku je sanacija ulice Sveti Petar – oborinske vode. U Kraju smo realizirali kao petu sastavnicu Ekomuzeja Interpretacijski centar »Viktor Car Emin«, izradili nogostup, pješački prijelaz i urisali cestu do crkvice Sv. Marije te solarnu rasvjetu do plaže Lučica. Osigurali smo u proračunu za 2021. i 2022. novac za otkup »Dopolavora« u Mošćenicama, kao i zgrade bivše škole u Brseču. Sredstva od prodaje uložit će se u sanaciju osnovne škole u Mošćeničkoj Dragi. U Brseču smo u projektu Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture – Lungomare uredili park boćalište i postavili skulpture – zaključio je Staraj te zahvalio PGŽ-u, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvu turizma, Ministarstvu graditeljstva, konzultantima, dionicima u turističkom i kulturnom razvoju, udrugama s područja Općine, pojedincima i prijateljima koji su im pomogli ostvariti ciljeve.


Kraj, izgradnja nogostupa


Dobra klima privlači investitore

Spomenuti baš sve što je realizirano zahtijevalo bi više prostora, no s obzirom na turistički karakter ove Općine, još treba reći i da se novac ulaže u projekt Opatijske rivijere te sufinanciranje turističke zajednice s kojom zajedno osmišljavaju strategiju turističkog i kulturnog razvoja. Isto tako, u suradnji s investitorima, prostornim planerima i Konzervatorskim odjelom u Rijeci, razvijaju Turističku zonu Sv. Ivan.


– Treba reći da smo ulaganjima gotovo po cijeloj Općini, dobrom klimom privukli investitore da ulažu u naš turizam i gospodarstvo, a u suradnji s ugostiteljima, zajedničkim smo snagama »podigli ugostiteljstvo«. Uložili smo osnovna sredstva u vlastite prostore koje iznajmljujemo: Buffet Sportsko, Bistro Plaža, Caffe bar Velebit… Ne zanemarujemo niti školstvo i najmlađe stanovnike te sufinanciramo školu u Dragi i vrtić u Svetom Petru, a uveli smo i stipendije za srednjoškolce i studente – rekao je Staraj, uz napomenu kako Općina redovito putem natječaja financira i rad udruga te sufinancira JVP Opatija i DVD Sisol. U koronakrizi išli su na ruku ugostiteljima i turističkim subjektima oslobodivši ih od zakupa i drugih davanja, kao i spomeničke rente.


– Partneri smo projektu Mala barka, dali smo doprinos oko realizacije »Kuće od mora« ustupivši prostor, a i


pokrovitelji smo velikih manifestacija kao što su Marinina, Regata tradicijskih barki na jedra, Blues festival te Karneval – zaključio je draški načelnik.

 


 Sadržaj nastao u suradnji s Općinom Mošćenička Draga