Integracija

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i Općina Lovran potpisale sporazum o suradnji

Marina Kirigin

Foto Sergej Drechsler

Foto Sergej Drechsler

Cilj sporazuma je postići najbolju integraciju FMTU-a i Lovrana u destinaciji na dobrobit zajednice.Sporazum o suradnji između Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i Općine Lovran potpisan je na fakultetu u Iki.


Ispred Fakulteta sporazum je potpisala dekanica Sandra Janković, dok je Općinu predstavljao načelnik Bojan Simonič.


Načelnik Lovrana istaknuo je kako je ovo prvi korak suradnje između njihove jedinice lokalne samouprave i opatijske akademske ustanove koja se nalazi na samoj granici sa Lovranom, a cilj sporazuma je postići najbolju integraciju FMTU-a i Lovrana u destinaciji na dobrobit zajednice.
Sporazumom o suradnji utvrđena su područja i predmeti uzajamne suradnje, kao i načini njene provedbe na područjima od zajedničkog interesa.


Tako će u sinergiji Fakultet i Općina osmišljavati i i izvoditi zajedničke projekte i promotivne aktivnosti, organizirati predavanja o aktualnim temama namijenjene stanovnicima Lovrana…


Janković je navela kako FMTU nastoji jačati svoju društvenu odgovornost i izrazila zadovoljstvo što je Općina Lovran prepoznala ovakvu mogućnost suradnje.


Navela je kako je cilj prije svega doprinijeti razvoju turizma Općine Lovran, ali i kroz aktivnosti popularizirati znanost i educirati.


U planu je da zajedno s Općinom rade na razvojnim projektima te da kroz predstojeće razdoblje pokušaju zajedno pristupiti i prijaviti EU projekte.


Očekuje se da će ova suradnja rezultirati povećavanjem kvalitete turističke destinacije Lovrana te kvalitete i poboljšavanjem uvjeta studiranja na FMTU-u.


Plod prve suradnje je i sutrašnje predavanje magistra Vedrana Zubovića u lovranskoj galeriji Laurus (17 sati) koji će govoriti o trendovima outdoor turizma u destinaciji.


Sljedeće predavanje na rasporedu je 11. svibnja (17 sati) na istom mjestu pod nazivom “Društvene mreže u turizmu”, a predavanje će održati docentica Marina Perišić Prodan i docent Tomislav Car.