Zatvoreno gradilište

Crveno svjetlo za nelegalni posao u Brseču: Inspektori zaustavili gradnju ribarskih kućica na državnom zemljištu uz more

Marina Kirigin

Strme stepenice za spuštanje u brsečku lučicu / Foto MA. KIRIGIN

Strme stepenice za spuštanje u brsečku lučicu / Foto MA. KIRIGIN

U lučici u uvali Peć su i dosad postojale ribarske kućice, a sad je ideja novih ulagača bila izgraditi u drugom redu još jedan niz kućica, čija bi namjena bila isključivo za odlaganje ribarskog alata i opreme za barke. Međutim, prije gradnje su trebali dogovoriti s državom eventualni otkup zemljišta ili koncesijuBRSEČ  Građevinska inspekcija zatvorila je gradilište i time zaustavila radove na izgradnji ribarskih kućica u Brseču. Na strmoj obali iznad brsečke lučice, na samo 20-ak metara od mora, nekoliko investitora počelo je gradnju malih ribarskih spremišta veličine pet »kvadrata«. Kako doznajemo, investitori u ribarske kućice su mlađe generacije brsečkih obitelji, domaći ljudi koji žive na tom prostoru te u navedenoj lučici drže barke i često odlaze u ribolov. Prema prvim saznanjima, iako je inspekcijski nadzor još uvijek u tijeku, riječ je o nezakonitoj gradnji na državnom zemljištu.


 Inspekcija zatvorila gradilište u uvali Peć / Foto MA. KIRIGIN

Inspekcija zatvorila gradilište u uvali Peć / Foto MA. KIRIGIN


 


Neophodna spremišta


Brsečka lučica smještena je u uvali Peć, u blizini jedne od najljepših prirodnih plažica na području Opatijske rivijere. U lučici su i dosad postojale ribarske kućice, od kojih su prve izgrađene još sredinom prošlog stoljeća (u jednoj je djelovala i ribarska zadruga), a druge su izgrađene 80-ih i 90-ih godina prošlog stoljeća. Sad je ideja novih ulagača bila izgraditi u drugom redu (točno iza prvog reda ribarskih kućica) još jedan niz kućica, ribarskih spremišta čija bi namjena bila isključivo za odlaganje ribarskog alata i opreme za barke. Međutim, čini se da su investitori izabrali krivi postupak u nadi da će legalizirati gradnju tek nakon što izvedu radove, odnosno izgrade kućice.


 Radovi u prvoj zoni do mora na teško pristupačnom terenu ispod Brseča / Foto : MA. KIRIGIN

Radovi u prvoj zoni do mora na teško pristupačnom terenu ispod Brseča / Foto : MA. KIRIGIN

– Ribarska spremišta od pet »kvadrata« izgrađena su na cijelom području od Brestove do Preluka. Služe za odlaganje cerada, vesala, parangala i ostale ribarske opreme. Neophodna su nam i važna, posebno na našem strmom području gdje nije nimalo lako svaki dan do barke vući takvu opremu – rekao je Brsečan Dalibor Hrelja, jedan od onih koji je započeo gradnju ribarskog spremišta, svjestan da su pogriješili u redoslijedu izvedbe projekta na obali te da su prije svega trebali riješiti, ishodovati papirologiju, dogovoriti s državom eventualni otkup zemljišta ili koncesiju, a tek onda se upuštati u sam zahvat gradnje.


Nadzor još u tijeku


Inspekcijski nadzor građevinske inspekcije Državnog inspektorata na predmetnoj lokaciji još je uvijek u tijeku. U ovom trenutku utvrđeno je da investitor ni za jednu od više izgrađenih građevina na predmetnoj lokaciji nije ishodio građevinsku dozvolu. Slijedom navedenog, građevinski inspektor zatvorio je gradilište postavljanjem službenog znaka »zatvoreno gradilište«, odgovor je iz Državnog inspektorata RH.


Riccardo Staraj, načelnik Općine Mošćenička Draga, upoznat je sa situacijom u Brseču. Prema njegovom saznanju, iznad lučice grade se ribarska spremišta od pet »kvadrata«, vrsta gradnje kakva je prostornim planom Općine Mošćenička Draga inače dozvoljena.


– U Prostornom planu Općine Mošćenička Draga stoji: »U kopnenom dijelu luke mogu se smjestiti manje pomoćne građevine-spremišta (do maksimalno 5 m2), s time da se postojeća mogu uređivati, a sve u svrhu djelatnosti luke.«. Taj članak odnosi se upravo na luku Brseč. No on je općenit, odnosno trebalo bi preciznije odrediti područje luke i prostorne gabarite eventualne gradnje takvih spremišta. Sukladno tome, mislim da su se investitori tih kućica pozvali na spomenuti članak po kojem bi bili u okviru prostorno-planske regulative. No, činjenica je da su kućice niknule na državnom zemljištu, vlasnik je RH, a parcela se ne nalazi u Planu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem kojim raspolaže Općina Mošćenička Draga. Predmetno područje se nalazi unutar građevinskog područja. Stoga sam stava da su se investitori trebali obratiti RH za rješavanje imovinskopravnih odnosa i eventualnog ozakonjenja te gradnje, no to ostavljam instituciji državne imovine da postupi sukladno svojim odredbama. Drugim riječima, prije same ideje gradnje bilo je potrebno kontaktirati vlasnika zemljišta, u ovom slučaju RH, kako bi se utvrdile mogućnosti ili nemogućnosti takve operacije.


Općina postavlja rampu na cesti prema plaži Klančac


– Brsečka plaža je inače vrlo popularna i posjećena atrakcija draške općine. U turističkoj sezoni imamo problem prometovanja do nje pa je Općina pristupila realizaciji rampe na cesti prema plaži, čime bi se smanjio prometni intenzitet i na neki način pomirili interesi domicilnog stanovništva, turista, ribara i vlasnika nekretnina na području plaže Klančac. Općina ima u planu postaviti zaštitnu ogradu na klisure prije plaže, sanirati oštećene dijelove parkirališta i urediti stepenište. Pametno planiranje turističkog i gospodarskog razvoja ovog područja dužnost je svih dionika i korisnika plaže Brseč, a ne samo Općine. Stroža kontrola ovog prirodnog fenomena na obali naše općine je nužna, stoga pozivam sve koji su na bilo koji način vezani za ovo kupalište i ribarsku luku, da se pridržavaju odredbi koje su propisane zakonom, bilo da se radi o općinskoj ili državnoj površini ili onoj koja se nalazi u pomorskom dobru – zaključio je načelnik Riccardo Staraj.

 


Anonimno pismo


Osobno, prema ribarskim spremištima manjih gabarita (do 5 »kvadrata«) nemam ništa protiv jer identitet ove općine je ribarstvo i takva jedna lučica potrebuje takva spremišta, no vrlo je važno da ona zaista budu te, a ne neke druge namjene, i da se postave na propisno mjesto gdje se arhitektonski i stilski uklapaju u krajolik. Neplanska i nekontrolirana gradnja nikome nije u interesu i osobno se zalažem za poštovanje ambijenta, tradicije i kulture života na ovom području – objasnio je Staraj, navodeći da su i u Općini zaprimili anonimno pismo te se telefonskim putem obratilo nekoliko ljudi u svezi s ovom problematikom. No, i prije samih poziva i pisama, komunalni redar je obišao područje (25. siječnja 2021.), sastavio o tome zapisnik, utvrdio činjenično stanje na terenu i fotografirao navedeno.


 Prvi red kućica izgrađen je još u prošlom stoljeću / Foto MA. KIRIGIN

Prvi red kućica izgrađen je još u prošlom stoljeću / Foto MA. KIRIGIN


 


– Nemam saznanja da je građevinska inspekcija zatvorila gradilište, ali imam informaciju da je bila na licu mjesta. Nadalje, predmetna čestica u naravi ne predstavlja nerazvrstanu cestu ili javnoprometnu površinu, niti bilo koju drugu površinu kojom bi upravljala Općina Mošćenička Draga. To također ukazuje na već spomenutu tvrdnju da se investitori moraju obratiti Republici Hrvatskoj kao vlasniku parcele. Osobno sam za strogu kontrolu područja, osobito onih osjetljivih, koja se nalaze na obali u blizini plaža. U konačnici, ono što odluči građevinska inspekcija ili u slučaju rješavanja ovog problema RH, Općina će postupiti po nalogu državnih institucija koje će donijeti zaključke i rješenje sukladno zakonu – zaključuje načelnik Općine.