17. Tjedan psihologije

Radioemisija: Psihoterapeut Danko Butorac slušateljima približio psihologiju

Dorotea Prpić

Danko Butorac

Danko Butorac

Danko Butorac slušateljima je približio i način rada kojim psihoterapeuti pružaju pomoć u liječenju patnje i bolesti dušeSENJ U organizaciji Hrvatskog psihološkog društva i ove godine je održan 17. Tjedan psihologije tijekom kojeg su se organizirali događaji i aktivnosti kojima se nastoji  psihologiju približiti i predstaviti zajednici te pokazati svu širinu uključenosti psihologijske teorije i prakse u život pojedinca. Senj se je  ove aktivnosti uključio radioemisijom kojom je  psiholog i psihoterapeut Danko Butorac, koji u Senju ima svoju privatnu  psihoterapijsku praksu, ali i koji se bavi i edukacijom iz realitetne terapije,  slušateljima približio psihologiju i to ne samo kao  znanost, nego je približio i način rada kojim psihoterapeuti pružaju pomoć u liječenju patnje i bolesti duše. A današnji način života vodi k tome da stručnu pomoć psihologa treba sve više ljudi.


Butorac ističe kako je ovogodišnji tjedan ima  za temu metalno zdravlje, tim više što danas velik broj ljudi ima upravno teškoće vezane za mentalno zdravlje. Kaže i kako fizičko i metalno zdravlje međusobno ne možemo odvojiti, jer kad je tijelo zdravo onda je i um, ali i obrnuto.  „Um je samo jedna tjelesna funkcija, a mozak jedan od organa u cijelom tijelu”, kaže psihoterapeut Butorac i dodaje da su prvi  simptomi koji ukazuju na mentalni poremećaj oni vezani za poremećaje u prehrani i u spavanju.   


“Kada kod liječnika obiteljske medicine provjerimo da se ne radi o fizičkom problemu, preostaje se posvetiti mentalnom zdravlju. To znači najprije  riješiti tjelesne teškoće, odnosno uspostaviti  adekvatan ritam spavanja, imati  normalnu kvalitetnu prehranu, te se  baviti  fizičkom aktivnosti.  Uz sve to iznimno su važni, a možda i najvažniji ,  kvalitetni  obiteljski, prijateljski i poslovni odnosi u kojima je  potrebno uspostaviti ravnotežu.  Ukoliko se između  tih odnosa ravnoteža ne može uspostaviti potrebno  je potražiti pomoć  struke, odnosno psihologa i psihoterapeuta“, poručuje psihoterapeut Butorac.